Počelo montiranje opreme za pilot mrežu digitalne televizije u Srbiji

20.12.2011
DVB-T2 logoJavno preduzeće "Emisiona Tehnika i Veze" počelo je da montira opremu za emitovanje digitalnog TV signala u pilot mreži. Zvaničan naziv za "pilot mrežu" je "inicijalna mreža za testiranje emitovanja digitalnog TV signala". To je mreža koju će sačinjavati 15 predajnika raspoređenih širom Srbije i koji će sve do konačnog gašenja analognog signala (završetka tranzicije na digitalni signal) istovremeno emitovati i analogni i digitalni signal.
Cilj ovog eksperimentalnog emitovanja je za upoznavanje gledaoca sa prednostima koje donosi digitalna televizija kao i testiranje emisione opreme, merenja, uštimavanja i eventualno otklanjanje nedostataka (ukoliko se otkriju tokom ovog eksperimenta). Sve to je s ciljem da ne bi bilo problema pri uspostavljanju konačne mreže za digitalno emitovanje na teritoriji Republike Srbije.

Predajničke lokacije sa kojih će se vršiti emitovanje u pilot mreži su:
Avala
Niš Gorica
Subotica
Kruševac Goč
Vršac
Ovčar
Priboj Bić
Crveni Čot
Užice-Zabučje
Loznica-Gučevo
Novi Pazar-Šutenovac
Košutnjak
Valjevo-Pećina
Raška-Gradac
Stojčino Brdo

Ovih 15 predajničkih lokacija trebalo bi da pokrivaju oko 40-50% gledaoca u Srbiji.

Kao što je i planirano siganl emitovan u pilot mreži biće prema DVB-T2 standardu sa videom kompresovanim u formatu MPEG-4 AVC (popularnije H.264) i sa zvukom u AAC formatu.
Gledaoci koji žive u zonama pokrivenih signalom sa emisionih lokacija pilot mreže, moći će da prate novi digitalni signal samo ako poseduju DVB-T2 prijemnik (set-top box) ili televizor sa ugrađenim DVB-T2 prijenikom. DVB-T2 prijemnika još uvek nema u prodaji u Srbiji i nije poznato kada će biti obezbeđeni.
Ukoliko se odgovarajući uređaji ubrzo ne pojave u prodaji, moglo bi doći do daljeg odgađanja emitovanja digitalnog signala jer nema svrhe emitovati signal koji niko neće moći da gleda.
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<