Gledanost, reklame i zarada

Gledanost, reklame i zarada

Kako se gledanost pretvara u zaradu? Zarada od reklama na televiziji, YouTubeu, internetu...

Ko plaća i kome se plaća prikazivanje reklama?

Ukratko o nekoliko najvažnijih uloga u oglašavanju:

Oglašivač (advertiser)

Oglašivač je onaj ko plaća da se njegova reklama prikaže. Taj novac plaća ili direktno izdavaču ili preko posrednika.

Izdavač (publisher)

U oglašavačkom biznisu (advertajzingu) izdavač je onaj ko poseduje medij na kojem ima mesto za prikaz reklame i nudi ga na tržištu. On praktično prodaje uslugu prikaza reklame na njegovom reklamnom mestu. On dobija novac zato što prikazuju reklame.

Reklamna agencija i drugi posrednici

Oglašivač retko kada plaća direktno izdavaču da prikaže njegovu reklamu. U većini slučaja postoje posrednici koji preprodaju reklamna mesta. To su obično marketingške kompanije koje se još bave i planiranjem i upravljanjem marketingškim kampanijama.

Reklamna mreža (ad network, advertising network)

Reklamna mreža je jedna određena online usluga koja povezuje oglašivače sa web sajtovima koji žele da prikazuju reklame i zarađuju na tome. To je jedna varijanta reklamne agencija s tom razlikom što oni pre svega nude razrađenu online uslugu gde se sve uključi, izabere i podesi na samom sajtu reklamne mreže. Ad mreže obavljaju i brojanje prikaza reklama i brojanje klikova, analiziraju i istražuju pokušaje prevare i sl.

CPM i RPM - Univerzalne mera za cenu reklamiranja

Oglašivače u suštini uvek najviše interesuje koliko će ljudi da vidi njihovu reklamu. Zbog toga i cenu reklame koju treba da plate uvek usklađuju sa tim. Zbog toga se radi lakšeg poređenja kod svakog pojedinačnog slučaja reklamiranja bilo koje vrste, cena uvek preračunava prema tome koliko košta reklamiranje za svakih 1000 gledaoca/čitaoca/slušaoca reklame. Ta cena se u marketingu naziva CPM i to je industrijski standard.

CPM (cost per mille)

CMP znači cena koju oglašivač plaća za svakih 1000 ljudi koji su videli reklamu (ili se očekuje da će videti). CPM je dakle glavna mera koja zanima oglašivača.
CPM se ređe naziva i CPT (cost per thousand advertising impressions) ali i dalje ima isto značenje.

CPI (cost per impression)

CPI je manje standardna mera koja se pre svega koristi kod one vrste internet reklamiranja na internetu gde se svaki prikaz reklame naplaćuje odmah nakon prikaza. Dakle (za razliku od CPM koji se računa za 1000 gledoaca), CPI je cena koju oglašivač plaća za svako pojedinačno "viđenje" (impression) reklame. Jednostavno rečeno CPI je tačno hiljadu puta manji iznos od CPM.

CPI = CPM / 1000

Da bi preračunali CPI u CPM treba samo da pomnožite sa 1000:

CPM = 1000 x CPI

RPM (revenue per thousand impressions)

RPM je skoro isto kao CPM samo posmatrano iz perspektive izdavača tj. onoga ko zarađuje od reklama.
RPM dakle znači prihod koji izdavač dobija za svakih 1000 ljudi koji su videli reklamu (ili se očekuje da će videti).
U najjednostavnijem slučaju kad nema nikakvih posredinika onda je iznos RPM isti kao CPM:

RPM = CPM

Ali u većini slučajeva postoje nekakvi posrednici ili preprodavci reklamnog prostora koji uzimaju deo (marža ili provizija) od te cene kao njihovu zaradu:

RPM = CPM - provizija posrednika

U svakom slučaju RPM je mera koja zanima izdavača tj. onog ko prodaje reklamni prostor.

CPM i brojanje gledanosti reklama kod različitih medija i različitih vrsta reklamiranja

Šta se računa kao jedno viđenje (impression) reklame?

Koliko god da razne vrste medija deluju različito, sa tačke gledišta oglašavanja stvari su slične. Uvek postoje neki gledaoci (ili slušaci ili čitaoci) koji će tu reklamu videte/čuti/pročitati i svako to "viđenje" se računa kao jedan impression. Razlika je

Kako se broje gledaoci/čitaoci/slušaoci reklame?

Razlika u reklamisanju kod različitih medija je u tome da li te reklame mogu da se prebroje, kako se broje i koliko precizno se broje.
Kod onih medija gde nije moguće izbrojati gledanost se jednostavno gledanost procenjuje.

Reklame u novinama i časopisima

Kod novina i časopisa svaki prodati primerak se računa kao (najmanje) jedan čitaoc i za svaku reklamu u tim novinama se to broji kao jedno viđenje te reklame. Tačan broj čitaoca se nekada može utvrditi a može i da se procenjuje. Može se utvrditi na osnovu podataka o tiražu (broju odštampanih primeraka) i broju prodatih primeraka ukoliko je te podatke moguće proveriti.

TV reklame

Kod TV reklama jedan gledaoc se broji kao jedno "viđenje" (impression) za svaku reklamu tokom tog TV programa.
Merenje gledanosti televizija nije potpuno precizno nego se pretpostavlja na osnovu merenja na manjem uzorku gledaoca.
O merenju gledanosti televizija pročitajte u tekstu: http://www.videomajstor.com/blog-alexa

Internet televizije i IPTV

Kod IPTV i TV kanala  emitovanih na internet stranicama se gledanost meri apsolutno precizno jer se koristi praktično ista tehnologija kao za internet stranice.

Reklamiranje na radiju

Ako je u pitanju reklama na radiju jedan slušalac se broji kao jedno "viđenje" (impression) za svaku reklamu tokom tog radio programa. Kod tradicionalnog radija tačan broj slušaoca se ne zna nego se procenjuje. Ako je u pitanju isključivo internet radio onda broj slušaoca može biti potpuno precizno izmeren (kao što se meri broj poseta na internet stranicama).

Reklame na internet stranicama

Internet stranice su specifične po tome što omogućavaju skoro savršeno precizno merenje posećenosti (isto što i gledanost kod televizije) i merenje prikaza reklama. Čak štaviše moguće je i merenje radnji koje korisnik obavlja na samoj stranici.
Zbog toga i naplata reklamiranja može biti savršeno precizna.
Većina internet reklama se naplaćuju prema ovim stvarno izmerenim pregledima tako da je to veoma pošteno određena cena i veoma zahvalno za maretingške kompanije.
Jedan deo reklama na internetu je baš takav ali naravno i dalje ima dosta slučajeva da internet sajt sam odredi cenu reklame koliku hoće bez obzira na broj poseta.
O samim načinima merenja posećenosti i konkretnim metodama reklamiranja na intenretu ćemo se baviti u posebnom tekstu.

CPM i RPM kod reklamiranja na internet stranicama

Kod reklama na internet stranicama jedan posetilac stranice se broji kao jedno viđenje za svaku reklamu koja je prikazana na toj stranici. Naravno, kao što se precizno meri broj gledaoca tako se precizno meri i koliko je naplaćeno i zarađeno. Zatim se i CPM i RPM apsolutno precizno izračunava.
RPM u slučaju plaćanja po kliku?
Najveći broj reklama na internet stranicama se plaćaju po kliku. To znači da se oglašivaču naplaćuje samo kada je posetilac intenet stranice kliknuo na reklamu i otišao na tu stranicu koju oglašivač reklamira. To je najpošteniji sistem jer oglašivač plaća samo za one gledaoce koji su zaista pokazali interesovanje za ono što se reklamiše.

Međutim na kraju to opet možemo preračunati u RPM. Jednostavno sva zarada, bez obzira na to što je naplaćena po kliku, se podeli sa ukupnim brojem posetilaca sajta i pomnoži sa hiljadu. Dobije se klasičan RPM.
Šta u slučaju pokušaja prevare?
Naravno kada je reč o zardi na interntu sa klikovima odmah pada na pamet mogućnost da vlasnik internet stranice (i njegovi prijatelji) sami klikću na reklame i tako sebi pravi zaradu. To je uglavnim veoma dobro sprečeno i tim putem se ne može postići nikakav rezultat vredan truda. Ukratko ćemo opisati način na koji je ovo sprečeno:
Svaki posetilac je prepoznatljiv jer ima jedinstvenu IP adresu koja je vidljiva intenet sajtu i posredniku u prikazu oglasa. IP adresa se u praksi ne manja toliko brzo, tako da pre svega nije lako lažirati broj posetilaca. Klikovi koji dolaze od istog posetioca se veoma brzo uočavaju i mogu biti blokirani. Zatim, kada imamo broj posetilaca onda mogu da se uporede podaci sa brojem klikova i o tome se vodi veliki broj statistika i analiza. Kada provajder primati da se statistika nekog internet sajta značajno odstupa od proseka na drugim sličnim sajtovima onda može da privremeno blokira prikaz reklama, istraži da li iza povećanja klikova zaista postoje realni razlozi ili čak otkaže saradnju sa izdavačem (vlasnikom internet stranice).

YouTube reklame

YouTube podržava nekoliko vrsta reklama na videu. Neke se naplaćuju po kliku a neke funkcionišu kao klasične TV reklame i morate da ih odgledate na određenim mestima u videu. Dakle, YouTube reklamiranje je po karakteristikama kombinacija više vrsta reklamiranja.
RPM kod YouTube videa je sličan kao kod internet stranica. Ako su gledaoci YouTube videa iz iste države i slične demografija kao i internet stranica i RPM je veoma sličan iznos.
Za računanje zarade na YouTube videu koristite naš kalkulator: www.videomajstor.com/kalkulator
Izaberite opciju "Kalkulator zarade YouTube videa".

Koliko su oglašivači spremni da plate za reklamu? Šta podiže a šta obara CPM?

Osvrnućemo se na glavne faktore koji odlučuju o tome koliki CPM oglašivač pristaje da plati.

Podudarnost ciljnog tržišta i demografija gleadoca

Oglašivači ne reklamišu nešto svim ljudima nego uvek ciljaju određeni tržišni segment. Određenu grupu ljudi. To je njihovo ciljno tržište.
S druge strane pojedini TV program ili drugi medijum na kojem se nalaze reklame takođe ne gledaju svi ljudi nego opet određena grupa gledaoca. To grupisanje gledaoca se u marketingu i medijima označava pojmom demografija, ili preciznije demografski profil.
Demografija obuhvata starost, pol, društvenu klasu, urbanost i slične karakteristike gledaoca.

Kada se demografija gledaoca (na određenoj TV emisiji) podudara sa ciljnom grupom ljudi kojima oglašivač želi da se reklamira, onda je oglašivač spreman da plaća višu CPM. A u obrnutom slučaju ako to nije takva publika onda su spremi samo na mnogo manje iznose ili možda nisu zainteresovani za reklamu uopšte.
Na primer, oglašivaču koji reklamiše proizvod za žene je potpuno neinteresantno da se reklamiše tokom nekog TV programa za muškarce jer tu nema njihove ciljne publike. U tom slučaju nisu zainteresovani ni za reklamiranje bez obzira na CPM.

Država i tržište u kojoj se reklama prikazuje

Ovo je verovatno najvažniji faktor koji utiče na CPM. Naime, zbog različite ekonomske situacije i brojnih drugih razloga prosečan CPM u jednoj državi se može drastično razlikkovati od proseka u nekoj drugoj državi. Tako da cena reklame i zarada od njih najviše zavisi od toga u kojoj državi je reklama.
Na primer, prosečan CPM u Srbiji je verovatno oko 1 evro. Dok je recimo u americi oko 10 puta veći.

Rivalski brendovi i prestižna reklamna mesta

Neka reklamna mesta, posebno ona najskuplja, su između ostalog i stvar prestiža. Ako jedan čuveni brend ima svoju reklamu na takvom mestu onda i neki drugi rivalski brendovi teže istom jer ne žele da deluju inferiorno u odnosu na njega. Zbog toga su takvi brendovi spremni da plaćaju veći CPM da se i njihova reklama pojavi tu.

Konkurencija među oglašivačima

Što se više firmi reklamira u isto vreme to je veća konkurencija među njima i veća borba da se dođe do atraktivnih mesta za reklame. Tako da u tim slučjaevima CPM raste.
A naravno u obrnutoj situaciji opada CPM.

Koliku zaradu očekuju kao rezultat reklamiranja za njegov konkretan biznis

U većini slučajeva oglašivač veruje da će reklama dovesti do prodaje njegovih proizvoda na kojoj će konačno da zaradi. Međutim ta zarada nije ista kod svakog konkretnog biznisa. Tako da svaki pojedini oglašivač ima svoje granice na koliki CPM je spreman.
Na primer, ukoliko je u pitanju neki nov hit proizvod na kojem se mnogo zarađuje i oglašivač se onda ne brine za isplativost i onda može pristati i na visok CPM samo da bi postigao što veću prodaju.
Na primer, ukoliko oglašivač reklamiše neki proizvod na kojem se veoma malo zarađuje onda je mnogo oprezan i naravno ne može ni da priušti skupu reklamu. On može da pristane samo na manji CPM.

Krize

Za vreme krize, gledaoci iako vide reklamu za neki proizvod koji im se sviđa, iako ga požele verovatno nemaju dovoljno novca da ga kupe, tako da su rezultati reklamnih kampanja uvek slabiji iako ih je video dovoljan broj gledaoca. Oglašivači su svesni toga i ne žele da potroše mnogo novca na reklamiranje. U takva vremena opada CPM na svim mestima.

Kako odrediti razumnu cenu TV reklame po sekundi?

Kod standardnih televizijskih reklama koje se puštaju u pauzama (EPP) tokom emisija, reklamni "prostor" je u stvari vreme tj. reklamno vreme.
To vreme traje određen broj sekundi i televizije ga tako i naplaćuju. Dakle cena TV reklame je po sekundi.

Međutim, pošto oglašivače interesuje CPM (da bi mogli da uporede sa drugim reklamnim kanalima) treba da objasnimo kako se ta dva podatka uklapaju.

Kako odrediti razumnu cenu TV reklame po sekundi?

Na osnovu očekivane demografije gledaoca pronađite sličan CPM kod nekog sličnog medija. Ako ne nađete ništa slično upotrebite najsličniji koji pronađete.

CPM koji smo prihvatili je cena za celu jednu TV reklamu ali pošto TV kuća prodaje reklamni prostor u sekundama moramo taj iznos da podelimo sa određenim brojem sekundi. Koliko je to tačno sekundi? Najrelanije je da se računa broj sekundi nekakvog opšteprihvaćenog trajanja reklame. Predlažemo da se računa sa 30 sekundi.
Koliko je "normalno" trajanje TV reklame?
Ubedljivo najveći broj reklama ima trajanje od 30 sekundi i to možemo smatrati nekakvim "standardnim" trajanjem. U praksi se pokazalo da takve reklame imaju zadovoljavajući efekat i da se uobičajen sadržaj reklame uklapa u taj format.
Reklame koje traju duže od 30 sekundi u praksi obično nemaju nikakvih prednosti u odnosu na kraće.
Reklama koje traju kraće od 15 sekundi je malo iako mogu da imaju sasvim dobar efekat ako su vešto urađene.
Dakle do sada smo računali prema CPM što znači da je pretpostavka da se radi o 1000 gledaoca. Kada taj CPM podelimo sa tim "standardnim" trajanjem reklame i onda dobijamo nekakvu realističnu cenu za jednu sekundu TV reklame u slučaju 1000 gledaoca.
I taj iznos se onda koriguje za očekivani broj gledaoca i dobijamo realističnu cenu po sekundi TV reklame tokom te TV emisije, što je konačna brojka koju smo tražili.
Za računanje cene TV reklame koristite naš kalkulator: www.videomajstor.com/kalkulator
Izaberite opciju "Kalkulator cene TV reklame".

Koliko onda na kraju mediji zarade od gledanosti?

Naravno, sve zavisi od toga koliki je RPM i kolika je gledanost. Računica je sledeća: pomnožite RPM jedne određne reklame sa brojem gledaoca u hiljadama i dobijete prihod od te jedne reklama. Za svaku drugu reklamu računate posebno sa njenim RPM.

Koliko TV emisije zarade od reklama?

Taj iznos zavisi od dve stvari: Koliko je ukupno vreme trajanja reklama koje mogu da se prikažu i kolika je cena reklame po sekundi.
Jednostavno pomnožite ukupan broj sekundi prikazanih reklama sa cenom po sekundi i dobijete koliki su prihodi od reklama za tu određenu emisiju.
Za računanje zarade od TV reklama kalkulator: www.videomajstor.com/kalkulator
Izaberite opciju "Kalkulator zarade od TV reklama".

Da li su prihodi televizija uvek direktno vezani uz gledanost?

Nisu uvek. Samo jedan deo prihoda televizije je direktno povezan sa gledanošću ali takođe postoje i drugi faktori koji utiču na to. Ipak možemo smatrati da su bar na nivou očekivanja te stvari dosta povezane. Jednostavno rečeno, najveći deo (50% ili više) prihoda od reklama je negde u skladu sa onim što je očekivano da će da bude gledanost. a ostalo je pod uticajem drugih faktora.

Odakle sve dolaze prihodi televizija?

Evo kratak preged toga šta ulazi u sastav prihoda televizije:

Redovne reklame

Jedan (najveći) deo prihoda dolazi od direktno od oglašivača koji plaćaju za prikaz reklama. To je to osnovni izvor prihoda kod komercijalnih televizija.

Preprodaja reklama

Jedan deo reklamnog prostora se proda unapred marketinškim kompanijama koji preprodaju taj reklamni prostor konkretnim oglašivačima. Cena tog reklamnog postora je manja od maksimalne i to je zbog toga šta je u toj razlici zarada tih preprodavaca.

TV pretplata

Jedan deo prihoda dolazi od pretplate kablovskih televizija ili satelitskih televizija.
Kod televizija koje imaju direktno streamovanje svojeg kanala na internetu, jedan deo prihoda dolazi od pretplatnika koji direktno plaćaju toj TV kući da bi gledali baš njihov TV kanal preko intenreta.

Glasanje SMS porukama

Tokom takmičarskih TV emsijia kao što su na primer Reality Show programi gde publika glasa za pobednika, glasanje se obavlja slanjem SMS poruka koje se naplaćuju. Svaka takva SMS poruka donosi prihod TV kući.

Lobiji

Kod nekih TV kuća, jedan deo prihoda dolazi od lobista. Lobisti sponzorišu određene TV emisije koje promovišu njihove ciljeve i utiču na to da se stvari odvijaju u njihovu korist. Ovi prihodi koji dolaze od lobija mogu biti čak potpuno suprotni od gledanosti. Na primer, lobiju može da odgovara baš neka TV emisija koja bi zbog slabe gledanosti ili visokih troškova bila potpuno neprofitna. Prihodi od lobija mogu biti u rasponu od delimičnih donacija pa do te mere da se novcem od lobija određena TV emsija od neisplative pretvara u isplativu. To može da ide dotle da čitav TV kanal bude potpuno finansiran od strane lobija. U tom slučaju to nije komercijalni TV kanal koji je biznis nego je u pitanju neprofitna televizija na koju se troši novac kako bi se postigao neki drugi "viši" cilj.
Lobisti i PR kompanije su zbog svojih udela u finansiranju na neki način više kreatori programa nego oglašivači.

Plaćeni PR

Danas se sve više i više novca troši na PR (Public Relations) što je u suštini uticaj na to kakve informacije će da dospevaju u javnost čak i tokom onog dela programa koji je izvan reklamnog prostora.
Na primer, umesto da se tokom nekog TV programa pojavljuje samo reklama za određeni proizvod koristi se PR koji utiče tako da promocija tog proizvoda postaje tema emisije. Dovode se gosti koji hvale taj proizvod, pričaju kako je taj proizvod već popularan, prihvaćen, priča se da ga svi vole itd.
Jednostavno rečeno, prihodi od PR-a znače da marketingške kampanje plaćaju za ono o čemu će se i kako pričati u emisiji. To se ne radi u svim emsijijama ali dešava se sve više i više.Ovaj tekst ćemo još dopunjavati i poboljšavati...
video majstor, 02.5.2015
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<