Jedna regija u Hrvatskoj prešla na digitalnu TV

27.01.2010
Kada je reč o tranziciji sa analogne na digitalnu TV, Hrvatska je podeljena na devet regija koje će zasebno prestajati sa emitovanjem analognog signala. Prva od njih je sinoć, minut pred ponoć, prestala s  odašiljanjem analognog i potpuno prešla na emitovanje isključivo digitalnog TV signala. Reč je o području poluotoka Istre. Ostale regije u hrvatskoj, prema planu, će preći na digitalni signal tokom ove godine. Sledeća regija po redu će preći na digitalni signal početkom marta. 
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<