Škola Video Novinarstva Udruženja Novinara Srbije

Škola Video Novinarstva Udruženja Novinara Srbije

Beogradska škola za video novinare

O Školi

Prateći savremene trendove u novinarstvu i televizijskoj produkciji UNS je pokrenuo prvu domaću Školu video novinarstva. Škola je namenjena svima koji žele da usavrše novinarska znanja i ovladaju veštinama snimanja i montaže, neophodnim za posao u TV, produkciji video i multimedijalnih sadržaja.
 Škola video novinarstva - Udruženje Novinara Srbije

O UNS-u

Udruženje novinara Srbije je najveća i najznačajnija asocijacija profesionalnih novinara u Srbiji. Osnovano je 22. decembra 1881. kao Srpsko novinsko društvo  i predstavlja jedno od najstarijih profesionalnih novinarskih udruženja u svetu. Danas ima više od šest hiljada članova i punopravni je član Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Važan deo aktivnosti UNS-a odnosi se na obrazovanje. UNS je organizator tri novinarske škole, kao i velikog broja seminara, predavanja i kurseva.

Program rada škole

Program škole video novinarstva obuhvata:
  • osnove TV novinarstva (novinarski žanrovi, tv paket, intervju, stand up)
  • snimanje (osnove fotografije, ENG kamera, rad sa manuelnim komandama, kadriranje, pokret kamerom, rakursi)
  • montaža (rad u programu za nelinearnu montažu, video formati, digitalizacija snimljenog materijala, obrada slike i zvuka i produkcija finalnog rada, slanje videa sa trena)
  • praktične vežbe (snimanje i montaža ankete, intervjua, izveštaja i izrada završnog autorskog priloga).
Po završetku programa polaznici koji uspešno realizuju završni autorski prilog (izveštaj, reportažu ili tv paket) dobijaju diplomu, kao potvrdu da su profesionalno osposobljeni za samostalan rad na poslu videonovinara (novinara-snimatelja-montažera). Znanja i veštine stečene u Školi naročito mogu biti od koristi novinarima lokalnih medija, kako bi kvalitetnijim radom povećali šanse za dobijanje dopisničkih angažmana.

Nastava se izvodi vikendom u Udruženju novinara Srbije u Beogradu, u malim grupama, sa naglaskom na praktičnu primenu stečenih znanja.

Predavači su ugledni medijski stručnjaci, sa bogatim profesionalnim i pedagoškim iskustvom. Polaznicima je obezbeđena savremena oprema za snimanje i video produkciju.
Škola video novinarstva - Udruženje Novinara Srbije

Upis za prvu generaciju škole video novinarstva

Škola video novinarstva trenutno upisuje polaznike prve generacije. Više infoormacija za kontakt ispod: 
Ako želite da kontaktirate Školu video novinarstva

Facebook strana:
Video novinar

Adresa:
Resavska 28/I
11000 Beograd

Tel/faks:
+381 11 3236 337
+381 11 3236 493

Email:

 video majstor, 27.3.2012
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<