Sinhronizovanje (uštimavanje) subtitla

Sinhronizovanje (uštimavanje) subtitla 

Kratki tutorijali za sinhronizovanje (uštimavanje) subtitla pomoću programa Subtitle Workshop.
...dakle, imate subtitl ali se ne podudara sa filmom. Ide brže ili sporije od filma ili možda kasni ujednačeno tokom celog filma...

NAPOMENE:

Za ovaj tutorijal koristili smo program Subtitle Workshop 2.51
Novija verzije je u vreme pisanja ovog teksta je još uvek u razvojnim fazama. Ako slučajno koristite neku od starijih ili novijih verzija može biti razlika u opcijama i načinu funkcionisanja .

Uvod

U programu Subtitle Workshop, postoji više načina da uštimate subtitl. U ovom tekstu za sada ćemo navesti samo neke od njih a uskoro ćemo dodat i ostale načine.
Najpopularniji program za rad sa subtitlovima
Subtitle Workshop nije jedini program za uređivanje subtitlova ali je ubedljivo najpopularniji i najpoznatiji. Preporučujemo da koristite baš njega jer ako nešto ne znate imate koga da pitate jer ga koristi veoma mnogo ljudi kod nas. 

Metod 1 - vreme prve i zadnje izgovorene rečenice

1) Otvorite subtitl

Otvorite subtitl fajl koji želite da uštimate.

2) Otvorite film

Ukoliko pri otvaranju subtila, film nije sam krenuo u prikazu iznad subtitla, onda ga otvorite posebno. To ćete napraviti tako što ćete u meniju "Movie" kliknuti na "Open...".

3) Pronađite vreme kada se izgovara prva rečenica

Pogledajte koja je prva rečenica u subtitlu. Zatim pronađite taj trenutak u filmu kada kreće izgovaranje te prve rečenice i zapište to vreme na papir. Morate zapisati i sekunde i milisekunde. Na primer:
00:00:43,418
znači 43 sekunde i 418 milisekundi nakon početka filma.

4) Pronađite vreme kada se izgovara zadnja rečenica

Pogledajte koja je poslednja rečenica u subtitlu. Zatim pronađite taj trenutak u filmu kad kreće izgovaranje te poslednje rečenice i zapišite to vreme na papir.

5) Otvorite prozor "Adjust subtitles"

Prozor "Adjust subtitles" možete otvorite kroz opcije iz menija
Edit > Timings > Adjust > Adjust subtitles...
kao na slici ispod:
Subtitle Workshop

ili otvorite "Adjust subtitles" prečicom Ctrl+B

Prozor "Adjust subtitles" možete najlakše otvoriti pomoću prečice sa tastature:. Pritisnite istovremeno tastere "Ctrl" i "B"

6) Ukucajte to vreme u prozor "Adjust subtitles"

Sada vremena koja ste zapisali treba da ukucate u odgovarajuća polja u prozoru "Adjust subtitles" kao na slici dole:
Subtitle Workshop
- U gornje polje ukucajte vreme prve izgovorene rečenice. "First spoken line" znači "Prva izgovorena linija".
- U donje polje ukucajte vreme zadnje izgovorene rečenice. "Last spoken line" znači "Zadnja izgovorena linija".
- Kada ste ukucali oba broja onda klkinite na taster "Adjust!".

Metod 2 - Sinhronizacija pomoću dve tačke

1) prva sync tačka u subtitlu

Napravite dupli klik na neku rečenicu iz subtitla koja je otprilike na početku filma.

2) prva sync tačka u filmu

Sada pronađite tu scenu u filmu gde se izgovara ta rečenica. Čim lik iz filma počne da izgovara tu rečenicu kliknite na taster 1 - "Mark as first sync point"
Subtitle Workshop

3) zadnja sync tačka u subtitlu

Napravite dupli klik na rečenicu iz subtitla koja je otprilike na kraju filma.

4) zadnja sync tačka u filmu

Sada pronađite tu scenu u filmu gde se izgovara ta rečenica. Čim lik iz filma počne da izgovara tu rečenicu kliknite na taster 2 - "Mark as last sync point"

5)

Nakon što ste kliknuli na taster 2, iskočiće poruka u kojoj će vas pitati da li želite da sinhronizujete subtitle.
- Ako je sve u redu, izaberite "Yes" i subtitl će biti sinhronizovan.
- Ako ste nešto pogrešili ili niste zadovoljni, onda kliknite na "No" pa pokušajte ponovo ceo postupak.

6) dodatno ponavaljanje postupka radi veće preciznosti

Sada ste uspeli da sinhronizujete subtitl ali moguće je da rezultat nije idealan. Da bisete postigli savršenije uštimavanje, možete ponoviti ceo postupak ali malo pažljivije. Pri ponovljenom postupku ćete sigurno biti precizniji nego prvi put.  U ponovljenom postupku najbolje je da izaberete neke lako razumljive rečenice koje lik iz filma polako izgovara. Najbolje je odabrati scenu u kojoj likovi neko vreme ne govore ništa a onda kažu nešto kratko, npr. pozdrave se "zdravo" ili "vidimo se"... U takvim scenama je lako pogoditi sync point.

Završno fino uštimavanje

Sada kada ste obavili sinhronizovanje, možda želite da još malo finije podesite. Otvorite prozor "Adjust subtitles" (prečicom sa tastature Ctrl+B) kao kod metoda 1. Ali ovog puta koristeći male strelice, prikazane na slici. Pomerite početak ili kraj subtitla za nekoliko stotina milisekundi, napred il inazad. Zatim kliknite na "Adjust!" pa proverite kako se subtitl ponaša. To možete ponoviti nekoliko puta sve dok ne budete potpuno zadovoljni.

Završetak i snimanje konačnog subtitl fajla

Kliknite na "Save As.." i snimite taj subtitl kao fajl u SubRip formatu koji je najbolji i najpopularniji format subtitla. Da biste subtitl snimili u SubRip formatu nakon što kliknete na "Save As..." otvoriće vam se prozor sa svim podržanim formatima. Tu treba da pronađete SubRip format i napravite dupli klik na ikonicu, kao što je prikazano na slici ispod:
Subtitle Workshop
Subtitlovi u SubRip formatu imaju ekstenziju .SRP i baziraju se na vremenu prikazivanja rečenica umesto na broju fps. Ovo je mnogo bolje jer će subtitl ispravno raditi i sa verzijom filma koja koristi drugaciji fps.
 video majstor, 14.6.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<