Sečenje .AVI fajlova bez rekompresije u programu VirtualDubMod

Sečenje .AVI fajlova bez rekompresije u programu VirtualDubMod

Najbolji i najsigurniji načini za sečenje .AVI fajlova bez rekompresije i bez gubitka kvaliteta

Sve što treba da biste razumeli sečenje videa bez kompresije naći ćete u tekstu Video fajlovi i obrada videa bez kompresije. Preporučujemo da taj tekst pročitate pre ovog tutorijala.

Isecanje (brisanje) pojedinih delova videa

1) Otvorite fajl

- U programu VirtualDubMod otvorite .AVi fajl koji želite da isečete.

2) Postupak obeležavanja dela koje želite iseći

- Držite pritisnut taster Shift (taster za izmenu velika mala slova) dok pomerate klizač ispod videa. Tako će se  s klizač zaustavljati na ključnim frejmovima.  Ovo je veoma bitno jer se video bez rekompresije može pravilno seći samo na ključnim frejmovima.
- Pomerite klizač na onu scenu gde počinje deo koji želite izbaciti i pritisnite taster Home. Tako ćete označiti početak tog dela.
- Pomerite klizač na onu scenu gde se završava deo koji želite izbaciti iz snimka pa pritisnite taster End. Time ste označili kraj tog dela.
Ako je kraj tog dela koji izbacujete ujedno i kraj videa onda pustite taster Shift jer kraj videa obično nije ključni frejm.

3) Brisanje obeležnog dela

-  Pritiskom na taster Del brišete deo koji ste selektovali.

- Ako ima još nekih delova u tom videu koje želite iseći, možete nastaviti sa obeležavanjem drugih delova i brisanjem na već opisani način.

4) Podesite na "Direct Stream Copy"

- U meniju "Video" izaberi "Direct stream copy" da bi se snimanje vršilo bez rekompresovanja.


5) Snimite novi isečeni fajl

- idite na "Save As.." i snimte tako isečeni video kao novi AVI fajl.

Sečenje .AVI fajla na jednake delove željene veličine

1) Otvorite fajl

U programu VirtualDubMod otvorite .AVi fajl koji želite da isečete.

2) Podesite na "Direct Stream Copy"

- U meniju "Video" izaberi "Direct stream copy" da bi se snimanje vršilo bez rekompresovanja.


4) Otvorite prozor "Save As..."

- idite na "Save As.." tako da vam se otvori prozor "Save As".

5) Završna podešavanaj i snimanje

U prozoru "Save As" trebate podesiti sledeće:
- Stavite kvačicu ispred opcije "Segment output file", kao na slici ispod.
- U polje "limit size (in MegaBytes) of each segment to" upišite koliko megabajta želite da bude svaki isečeni deo.

Na primer: Ako želite da isečene delove nekog velikog fajla snimite na CD diskove onda trebate ukucati 700 ili 699 MB jer CD diskovi su tolikog kapaciteta i veće fajlove ne možete snimiti na njih.

- Kada ste završili podešavanja, unesite ime za novi fajl i kliknite na taster "Save". Kao rezultat ćete dobiti nekoliko .AVI fajlova veličine koje ste izabrali.

 video majstor, 11.7.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<