Upoznajte MediaCoder

Upoznajte MediaCoder

Šta sve može, univerzalni program za konvertovanje, MediaCoder
NAPOMENA: Ovaj vodič je prvenstveno napisan za MediaCoder verzija 0.7.3.4670
Kod starijih ili novijih verzija može biti malih razlika u izgledu ili načinu funkcionisanja.

UVOD

Šta je MediaCoder?

MediaCoder je izuzetno popularan besplatan program za konvertovanjei slične operacije na video fajlovima. Izuzetno moćan i univerzalan, brojnih mogućnost a uz to intuitivnog korisničnog interfejsa.
U njemu možete obavljati sve poznate operacije na video fajlovima: konvertovanje, rumultipleksovanje, demuxovanje, cropping, sečenje, spajanje, preimenovanje...
Jedna od glavnih prednosti koja ga izdvaja od mnogih drugih konvertera je u tome što može raditi dvoprolazno enkodiranje, što daje primetno bolji kvalitet.

Koje su prednosti MediaCodera?

Moćan i univerzalan

MediaCoder ima u sebu ugrađene skoro sve popularne enkodere i pomoćne alate koje se koriste pri enkodiranju i sličnim operacijama. Uspešno barata sa svim popularnim formatima videa, audia i container fajlova. Sadrži mnoštvo opcija tako da napredni korisnici mogu da podese sve što žele kao u najnaprednijim alatima za video kompresiju.

Zamenjuje druge alate

MediaCoder zamenjuje mnoštvo drugih alata.koji se inače upotrebljavaju pri video kompresiji. Mnoštvo svakodnevnih radnji na video fajlovima, MediaCoder može da obavi potpuno samostalno, bez potrebe da na računaru koristite još neki progtam.
U njemu na primer možete obaviti: analizu parametara ulaznog videa, pripremna podešavanja, cropping, primenu preprocesing filtera, obaviti de-interlace i naravno samo enkodiranje.

Intuitivan

Korisnički interfejs MediaCodera je izuzetno intuitivno osmišljen. Sve opcije su pametno raspoređene tako se i pored brojnih opcija, korisnik može lako snaći i pronaći ono što mu treba.

Mogućnost pojedinačnog i masovnog konvertovanja

Osmišljen je da jedanko lako možete obaviti određenu operaciju na jednom fajlu ili na velikom broju fajlova. Princip je jednostavan. MediaCoder će konvertovati sve fajlove koje ste dodali na listu. Ako ste dodali samo jedan fajl onda će to biti pojedinačna konverzija. Ako ste dodali mnogo fajlova onda će obaviti automatizovano konvertovanje svih fajlova koje ste prevukli.

Šta još treba znati o MediaCoderu?

Nije za totalne početnike

Nije namenjen za totalne početnike. Korisnik bi trebao imati osnovna znanja o video kompresiji i bar malo iskustva sa raznim alatima za rad sa videom.
Iako početnicima može delovati komplikovano, naprednijim korisnicima, MediaCoder znatno pojednostavljuje rad jer zamenjuje mnoštvo alata i pruža jednostavan pristup mnoštvu opcija.

Nedostaje mu samo bitrate kalkulator

Od svih alatki koje se koriste pri video kompresiji, nedostaje mu samo bitrate kalkulator. Za izračunavanje parametara, preporučujemo da koristite poseban bitrate kalkulator. Preporučujemo "Aspect". Opis ćete pronaći na stranici o video alatima.

Osnove rada i podešavanja

Lista fajlova nad kojima želite obaviti konverziju ili neku drugu operaciju

Sve fajlove koje želite da konvertujete (ili da primenite neku drugu operaciju)  se jednostavno dodaju na listu. Dodavanje možete obaviti klikom na taster "Add..." ili jednostavno prevlačenjem fajlova u prozor MediaCodera. Fajlovi se uklanjaju sa liste selektovanjem i klikom na taster "Remove". Uklanjanje svih fajlova sa liste se radi klikom na taster "Clear".

Pregled parametara fajlova sa liste

Sa desne strane pored liste fajlova nalazi se okvir "Properities" u kojem možete videti najosnovnije detalje o selektovanom fajlu kao što je format contaionera, format video zapisa, trajanje, bitrate, format audio zapisa itd.
Ako želite detaljnije informacije onda selektujet fajl, otvorite meni desnim klikom i izaberite opciju "Details of Selected File".

Provera da li je video Progressive ili Interlaced

Da biste utvrdili da li je ulazni video fajl Progressive ili Interlaced, u detaljnim informacijama o fajlu (Details of Selected file) potražite parametar "Scan type"
Ako je video progressive onda piše Scan type: Progressive
Ako je video Interlaced onda piše Scan type: Interlaced

Za neke fajlove se ne prikazuje parametar Scan type. Kod njih se podrazumeva da su progressive.

Izbor foldera gde će rezultat biti snimljen

Nakon obavljanja željene operacije biće kreiran novi fajl obrađen na način koji ste odabrali. Po defaultu rezultat će biti snimljen u "Original Folder" tj. u isti folder gde je i fajl sa liste. Ako želite možete izabrati poseban folder u koje će biti sniman izlazni fajl.

Podešavanja na karticama

U donjoj polovini MediaCodera nalaze se kartice na kojima su raspoređene razne opcije. Najvažnija podešavanja ćete obavljati na karticama Audio, Video, Picture, LAME, XviD itd.

Snimanje i učitavanje preseta

Nakon što podesite MediaCoder za određenu operaciju, podešavanja možete snimiti kao "preset" pod bilo kojim nazivom. Kada sledeći put želite obaviti istu tu operaciju možete učitati taj preset i sve opcije će biti podešene onako kako je bilo kada ste snimili preset. Znači podešavanje ne morate pamtiti već ih jednosnavno snimite.
Preporučujemo da kada snimate preset, date neki logičan naziv, npr. "podesavanja za video spotove", "TV serije od 45 minuta", "divx filmovi od 100 minuta" i slično.
Snimanje preseta se obavlja opcijom "Save As Preset" a učitavanje preseta se obavlja opcijom "Load Preset".
NAPOMENA: Pošto se MediaCoder brzo razvija i stalno se pojavljuju nove verzije, često se desi da preseti snimljeni starijim verzijama ne rade u novijim verzijama. Zbog toga nije loše da neka od podešavanja koja vam često trebaju za svaki slučaj zapišete i na papir.

Jednostavno podešavanje pomoću ekstenzija

Kada želite da konvertujete video snimke u neki od popularnih formata za mobilne telefone, konzole i druge uređaje, podešavanja možete obaviti jednostavnije uz pomoć ekstenzija MediaCodera. Ekstenzije se aktiviraju tako što u meniju "Features" izaberete opciju "Media Transcoding Platform". Zatim  izaberite ciljani uređaj ili ciljanu operaciju.
Svaka ekstenzija je poseban prozor sa podešavanjima prilagođenim zahtevima ciljanog uređaja. Na primer, ekstenzija za konvertovanje u format za mobilne telefone, sadrži samo podešavanja za one mogućnosti koje su podržane od strane telefona. Prednost ekstenzija je u tome što ne možete pogrešiti i izabrati nepodržanu opciju a uz to nema viška opcija da vam odvraćaju pažnju.
Upotreba ekstenzija zahteva vezu sa internetom i možda ne funkcioniše uvek onako kako želite ali isplati se da probat.

Task Mode

Task mode je važna opcija jer kod nje birate kakvu operaciju će mediacoder obavljati. Konvertovanje se vrši u task modu "Normal" (u starijim verzijama se zvao "Default") a ostali modove nećemo sada objašnjavati:

Šta se podešava na karticama sa opcijama

Detaljne opcije su raspoređene na karticama jer je preglednije a drugačije ne bi ni mogle stati. Sledi opis šta se podešava na kojoj kartici:

Audio

Na kartici Audio podešavate šta će mediacoder uraditi sa zvukom i sve ostalo vezano za zvuk. Za početak dovoljno je da znate sledeće:

Ako želite da uklonite zvuk

Ako želite da uklonite zvuk onda uklonite kvačicu ispred "Enable Audio".

Ako želite da zvučni zapis ostane neizmenjen

Ako želite da zvuk ne bude reenkodiran već prosto kopiran u novi fajl onda stavite kvačicu ispred "Copy Audio".

Ako želite da konvertujete zvučni zapis

Ako želite da rekompresujete zvuk onda uklonite kvačicu ispred "Copy Audio" i izaberite Encoder. Ako zvuk kompresujete u MP3 format onda izaberitie "Encoder: LAME MP3" i "Channel: Stereo".

LAME MP3

Na kartici "LAME MP3" obavljate podešavanja za LAME MP3 enkoder. Ova podešavanja će biti korišćena ako ste na kartici "Audio" izabrali "Encoder: LAME MP3"

preporuke:

Za početnike preporčujemo da na kartici LAME uvek podese ovako:
Preset: Custom
Rate Mode: CBR
Channel: Auto
Bitrate: 128kbps
To su tipični parametrei za MP3 koji daju dobar kvalitet zvuka i nikada ne prave probleme.

Video

Na kartici "Video" podešavate jedan deo opcija u vezi formata video zapisa i formata containera.

Ako želite da uklonite video zapis

Ako želite da uklonite video zapis iz fajla onda uklonite kvačicu ispred "Enable Video".

Ako želite da video zapis ostane neizmenjen

Ako želite da video ne bude reenkodiran već da video zapis bude prosto kopiran u novi fajl onda stavite kvačicu ispred "Copy Video".

Ako želite da konvertujete video zapis

Ako želite da rekompresujete video onda uklonite kvačicu ispred "Copy Video" a zatim izaberite format video zapisa i podesite druge opcije.
Izbor formata video zapisa
Format video zapisa bitrate sa liste iza tastera "Format".
Najpopularniji format video zapisa na računarima je MPEG-4 ASP tj. DivX ili XviD. Ako želite video u ovom formatu izaberite "Format: XviD".

Izbor metoda enkodiranja

Preporučujemo da radite dvoprolazno enkodiranje, uvek kada je to moguće. To ćete uraditi tako što ćete izabrati "Mode: Two-Pass".

Container

Na kartici Container birate format containera. Ostale opcije na ovoj kartici ne dirajte. Za audio-video fajlove koji su namenjeni puštanje na računaru, najčešće se upotrebljava AVI i ponekad Matroska (MKV) container.

Picture

Na kartici "Picture" se nalaze opcije za izbor rezolucije, aspect ratio, cropovanje, efekte, De-interlace itd.

Kako izabrati rezoluciju?

Ako rezolucija koju nije medju ponuđenima onda kliknite na taster "Resize".  otvoriće vam se poseban prozor sa parametrima. Novu rezoluciju birate tako što ukucate broj za opciju Width (širina) a zatim kliknete na Apply. Onda ukucajte broj za opciju Heigth (visina) i opet kliknite na Apply. Kada završite još jednom proverite da li je odabrana rezolucija ta koju ste hteli.

Kako izabrati Aspect Ratio?

Aspect ratio može biti određen na dva načina. Zadavanjem DAR (Display Aspect Ratio) ili PAR (Pixel Aspect Ratio) aspect ratia.
Ako želite da zatate DAR, izaberite "Set Display AR" a zatim izaberite nki od ponudjenih.
Ako želite da zatate PAR, izaberite "Set Pixel AR" a zatim izaberite nki od ponudjenih.
NAPOMENA: Budite oprezni u slučaju da želite da zadajte PAR jer to zahteva više znanja.
Za više detalja o aspect ratiu pročitajte tekst Rezolucija, Aspect ratio, Cropping...

Kako uključiti ili isključiti De-interlace?

De-interlace u MediaCoder-uJedna od najvžnijih stvari na ovoj kartici je pristup opcijama za De-interlace filtriranje. De-interlace opcijama pristupate u zasebnom prozoru "Clipping and Effectcs" koji se otvara klikom na taster "Effects".
Da isključite De-interlace filtriranje iztaberite "De-interlace: Disabled".
Da uključite De-interlace izaberite "De-interlace: Disabled"a zatim izaberite nek i od ponudjenih deinterlace filtera. Za početnike dobar izbor je "De-interlace: linear blend".

preporuke:

Pre konvertovanja uvek proverite da li je video Progressive ili Interlaced i po potrebi uključite ili isključite De-interlace!
Ako je video Interlaced uvek uključite De-interlace!

Subtitle

MediaCoder ima mogućnost "lepljenja" subtitla na film ali ta mogućnost još uvek nije jednostavno rešena za subtitlove na domaćem jeziku (srpski, hrvatski, bosanski...).

preporuke:

Preporučujemo da za sada ne koristite ovu mogućnost. Na kartici "Subtitle" izaberite: "Mode: Disabled".
Kako se obavlja lepljenje subtitla, objasnićemo u posebnom tutorijalu.
Podešavanja na kartici "Subtitle" za slučaj da hoćete nalepiti subtitl preko slike, objašnjena su u tutorijalu Lepljenje subtitla na video pomoću MediaCoder-a

XviD

Na kartici "XviD" pristupate podešavanjima XviD enkodera. Ta podešavanja će biti korišćena ako ste na kartici "Video" izabrali "Format: XviD".

preporuke:

Za početnike preporučujemo da na kartici XviD enkoder uvek podesite ovako:
Profile: Advanced Simple Profile Level 5
Stavite kvacicu ispred opcije "High Quality Mode"
B-Frames: 1
Ostala podešavanja ne dirajte ako ne znate čemu služe!

Priprema MediaCodera za enkodiranje zvuka u AAC format

Ako želite da Audio konvertujete u AAC format tada je najbolji izbor da koristite CT AAC+ enkoder. Taj enkoder nije direktno ugrađen u MediaCoder ali ga lako možete ubaciti na sledeći način:
  1. Potrebno je da instalirate program Winamp 5
  2. U folderu gde ste instalirali Winmp potražite folder "plugins". Tu ćete pronaći fajlove enc_aacplus.dll i nscrt.dll. Ta dva fajla kopirajte u folder gde su codeci od MediaCodera: "C:\Program Files\MediaCoder\codecs"
  3. Kod nekih verzija MediaCodera ovi fajlovi se treabju staviti u folder "codecs" a kod nekih u folder "plugins". Najsigurnije je da fajlove enc_aacplus.dll i nscrt.dll kopiratie i u folder "codecs" i u folder "plugins" (oba u folderu MediaCoder). Tako će biti sugurno da će CT AAC+ enkoder raditi.
  4. Sada restartujte MediaCoder i CT AAC+ enkoder će funkcionisati bez problema.

Primer podešavanja za konvertovanje snimaka sa TV kartice u "divx" format

Ovaj kratak primer je ujedno i kratak tutorijal za situaciju kada imate mnogo snimaka sa TV kartice (recimo MPG fajlovi) i želite da ih MediaCoder-om konvertujete u popularni "divx" format. To je jedna od situacija u kojoj MediaCoder pokazuje sve svoje prednosti. Sa ovde navedenim podešavanima dobićete AVi fajlove sa odličnim kvalitetom slike i odličnim odnosom kvaliteta slike i veličine fajla.

Uz navedene parametre jedna tipična TV emisija trajanja 45 minuta će zauzeti oko 690 megabajta i možete je snimiti na jedan CD disk. Jedan tipičan video spot zauzme oko 45 megabjata a oko 80 takvih možete smestiti na jedan DVD. Drugim rečima na jedan običan DVD možete snimiti oko 5 sati takvih snimaka...

0) Pre podešavanja uradite "Revert All Settings"

Da ne bi slučajno bila uključena još neka opcija koju ne želimo, pre bilo kakvog podešavanaj preporučujemo da sva podešavanja vratite na "Default". U meniju "File" kliknite na opciju "Revert All Settings". 

1) Izaberite format audio zapisa i podesite opcije za zvuk

Na kartici Audio podesite ovako:

Na kartici Sound podesite ovako:

2) podesite audio enkoder

Na kartici LAME, podesite LAME MP3 enkoder na kao na slici: 

3) Proverite da li je ulazni video Progressive ili Interlaced

U gornjem tekstu je objašnjeno kako najlakše da to proverite.

4) Po potrebi uključite ili isključite De-interlace

Ukoliko je video Interlaced, uključite De-interlace. Ako je video Progressive onda isključite. U gornjem tekstu je objašnjeno kako se De-interlace isključuje ili uključuje.

5) Izaberite format video zapisa, izaberite format containera, podesite ostale opcije za video 

Na kartici Video podesite ovako:

Na kartici Picture podesite ovako:

Na kartici Container podesite ovako

6) Podesite video enkoder

Na kartici XviD podesite ovako:

7) Sve je spremno!

Sada možete kliknuti na taster "Start" i konvertovanje će početi.

x) Podešavanja možete snimiti kao preset i kasnije ih upotrebljaati!

Ako ste zadovoljni sa rezultatom, ova podešavanja ćete sigurno poželeti upotrebiti još mnogo puta. U meniju "File" izaberite opciju "Save Preset As" i snimite preset. Presetu dajte naziv na primer "podesavanja za snimljene tv emisije". Kada drugi put budete trebali konvertovati neke snimljene emisije  izaberite opciju "Load Preset" i učitajte preset koji ste snimili. Na taj način podešavanja nećete morati učiti na pamet.

Kratak tutorijal za promenu containera (remultipleksovanje)

Da biste obavili promenu containera (remultipleksovanje) treba da obavite samo nekoliko jednostavnih podešavanja.

1) Na kartici "Audio" podesite za kopiranje zvuka

Na kartici "Audio" obavezno trebate staviti kvačice ispred opcija "Enable Audio" i "Copy Audio". Copy Audio znači da audio zapis neće biti konvertovan nego će takav kakav je biti prekopiran u novi fajl.

2) Na kartici "Video" podesite za kopiranje videa

Na kartici "Video" obavezno trebate staviti kvačice ispred opcija "Enable Video" i "Copy Video". Copy Video znači da video  zapis neće biti konvertovan nego će takav kakav je biti prekopiran u novi fajl.

3) Na kartici "Container" izaberite format containera

Pod opcijom "Container" izaberite format containera koji želite.

4) Izabrati Task Mode: Default

Za promenu containera MediaCoder mora biti namešten na "Task Mode: Default"

5) Sve je spremno!

Kliknite na taster "Start" i MediaCoder će obaviti promenu containera nad svim fajlovima koji su dodani na listu. 

Kratak tutorijal za demuxovanje

Mogućnost demuksovanja se pojavila tek u verziji MediaCoder 0.6.1.1430
Kod starijih verzija nemate ovu mogućnost.
Podešavanja vezano za demuxovanje se nalaze na kartici "Demuxer".
Ako želite obavljati demuxovanje, stavite kvacicu ispred opcije "Demux for Audio/Video source".

izbor - demuxovanje Audia ili Videa ili oba

- Ako želite da bude obavljen demux samo audia, stavite samo kvačicu ispred opcije "Demux Audio stream".
- Ako želite da bude obavljen demux samo videa, stavite samo kvačicu ispred opcije "Demux Video stream".
- Ako želite da demuxujete i audio  video, stavite kvačicu ispred obe opcije.

izbor ekstenzija za fajlove koje ćete dobiti demuxovanjem

Ova opcija nije neophodna ali vam može pomoći da se snađete sa tim fajlovima.
- U polje "File Ext. for Audio stream, upišite ekstenziju koju će dobiti fajl sa čistim audio zapisom.
- U polje "File Ext. for Video stream, upišite ekstenziju koju će dobiti fajl sa čistim  video zapisom.

podesite Task Mode: Demux

MediaCoder u "Default" modu neće demuksovati bez obzira na podešavanja. Da biste obavili demuksovanje morate namestiti:
Task Mode: Demux
kao na slici ispod:

NAPOMENA:

Ako niste odredili "Output Folder", demuxovani audio i video će biti snimljeni u folder gde je instaliran MediaCoder.
 video majstor, 21.5.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<