Softver za TV studio

Softver za TV studio

Programi koji se koriste u TV studijima pri emitovanju progama

Za dodavanje kajrona, logoa, grafičkih elemenata i teksta preko slike - character generatori

Ovde nećemo nabrojati samo programe nego i proizvođače i programske pakete. Razlog je taj što mnogi programi ovpog tipa idu u paketu sa još nekim softverom ili zahtevaju dodatnu opremu od porizvođača...

PlayBox TitleBox

Odličan alat za dodavanje kajrona sa brojnim mogućnostima. Koristi se na nekim domaćim telvizijama. 
http://www.playbox.tv/go.idecs?i=296
www.playbox.tv

Scala InfoChannel Designer

Jedan od najčešće korišćenih alata kod domaćih televizija za dodavanje kajrona i drugih grafičkih elemenata na sliku. Skala je poznata još iz doba Amiga kompjutera iz 90-ih godina.
http://www.itworks.com/products/scala-software.htm

Alpha Pro

Program za dodavanje kajrona srednjih mogućnosti. Jednostavan i lak za korišćenje. Omogućava uobičajene efekte, kretanje teksta unutar trake, skrolovanje teksta po vertikali (kao po završetku filmova), prikaz logoa, animirani logo, uobičajene slide-show efekte i sl.
http://www.stream-labs.com/products/software/alpha_pro/

Chyron

Chyron je jedan od najpoznatijih proizvođača profesionalne opreme i softvera za teelvizije. Po ovoj kompaniji je nazvan i pojam "kajron" (chyron) jer su oni među prvima napravili uređaj koji je omogućavao dodavanje grafičkih elemenata na televizijsku sliku.
www.chyron.com

Za automatizaciju puštanja TV programa (playout)

Kao i u prethodnom naslovu ni ovde nećemo nabrojati samo programe nego i proizvođače i programske pakete. Razlog je taj što mnogi programi ovpog tipa idu u paketu sa još nekim softverom ili zahtevaju dodatnu opremu od porizvođača...

BlackMagic Software

BlackMagic Software je proizvođač softvera za amatere i profesionalce koji žele da pokreću potpuno automatizovani TV kanal na PC računaru.

BlackMagic Digital ForAir-16

Program sa kojim možete raditi sve što je potrebo za pripremu i izmenu programa i i to na istom kompjuteru sa kojeg i puštate program. Posebno je optimizovan da zahteva što manje kompjuterskih resursa i da izvuče maksimalnu korist iz jednom PC računara.
Naravno deluje veoma zanimljivo za sve koji žele da pokrenu sopstveni TV kanal sa malim ulaganjima i minimumom opreme.
www.blackmagic2000.com

PlayBox AirBox

Program za automatizaciju puštanja TV programa i video streaminga sa mnogo mogućnosti. Kompatibilan sa dosta video formata i podržava veći broj različitog PC hardvera za tu svrhu.
http://www.playbox.tv/go.idecs?i=284
www.playbox.tv

Stream Labs

Proizvođač hardvera i softvera za TV studio. Izmeđšu ostalog proizvode programe i programske pakete za automatizaciju TV programa sa velikim brojem mogućnosti.
http://www.stream-labs.com/products/software/
http://www.stream-labs.com/

OtsAV TV

Program koji dolazi u dve verzije od kvalitetnog proizvođača DJ softwera.
http://www.otsav.com/buy-otsav-tv/
http://www.otslabs.com/

OtsAV TV Webcaster

Verzija sa nešto manje mogućnosti. Pogodna za manje zahtevan TV program za emitovanje prek oweb stranica ali verovatno dovoljna za male televizije

OtsAV TV Broadcaster

Moćnija ali i mnogo skuplja verzija programa.
video majstor, 23.2.2011
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<