Video fajlovi i obrada videa bez kompresije

Video fajlovi i obrada videa bez kompresije (Mux, Demux, Sečenje, Spajanje...)

Objašnjenje audio-video fajlova i tzv. "lossless obrada videa" tj. operacije obrade videa pri kojima se ne obavlja kompresija.

Vrste video fajlova

Elementary streams

Elementary streams su fajlovi koji sadrže čiste video ili audio zapise u nekom formatu.

Video stream (elementary video stream)

Video stream je fajl koji sadrži samo jedan čisti video zapis u nekom formatu.

Audio stream (elementary audio stream)

Audio stream je fajl koji sadrži samo jedan čisti audio zapis u nekom formatu.

Container (stream)

Container je fajl koji sadrži elementarni video zapis, elementarni audio zapis i ostale pomoćne podatke. Container svojom posebnom strukturom (i pratećim podacima) kombinuje video i audio na takav način da bude omogućena njihova sinhronizovana reprodukcija. Takođe container pomaže da se reprodukcija tog audio-video fajla obavlja na najjednostavniji način, bez grešaka, bez zastoja, uz minimalno zauzeće memorije i uz najmanje moguće opterećenje procesora.
Container olakšava premotavanje, ubrzavanje, preskakanje scena i druge slične radnje prilikom puštanja videa.
NAPOMENA: U nekim programima za obradu videa, u delu gde birate format containera, container se naziva "stream" iako to nije baš poželjan naziv.

Vrste containera

Postoji više vrsta tj. formata containera. Neki su posebno namenjeni samo za određeni format videa i audia. Neki imaju posebne namene. Neki su univerzalni i mogu unutar sebe da sadrže svakakve formate i da se koriste za razne namene.

Nove mogućnosti savremenih containera

Neki od najsavremenijih formata containera pružaju dodatne mogunosti: mogu sadržati više audio i video zapisa, mogu sadžati subtitlove, mogu sadržati razne prateće tekstualne podatke, chaptere, menije i druge funkcije pregleda zapisa iz containera...

Sastavljanje i rastavljanje container fajla - Mux, Demux, Remux

Mux, Muxing, Multiplexing (muksovanje, multipleksovanje)

Multipleksovanje je proces ubacivanja elementarnih video i audio zapisa u container fajl. Tačnije pri muksovanju se kreira container fajl sa svim njegovim komponentama i ispravnom strukturom. Pri tome video i audio zapisi ostaju neizmenjeni. Jednostavno rečeno, pri muksovanju, elementarni video i audio se zapakuju na poseban način.

Demux, Demuxing, Demultiplexing (demuksovanje, demultipleksovanje)

Operacija suprotna od muksovanja. Vađenje elemntarnih video i audio zapisa i drugih komponenti iz container fajlova. Demuxovanje se obično radi pre konvertovanja kako bi se elementarni video i elementarni audio mogli odvojeno konvertovati u zasebnim programima.

Remux, Remuxing, Remultiplexing (remuksovanje, remultipleksovanje)

Pojednostavljeno rečeno remultipleksovanje je promena containera. To je zapravo demultipleksovanje pa odmah zatim multipleksovanje u novi container fajl. Znači elementarni video i audio zapisi se vade iz jednog container fajla i prepakuju u drugi container fajl. Time se dobija novi audio-video fajl ali audio i video zapisi ostaju neizmenjeni.
Remuksovanje se obavlja da bi promenili format containera a takođe i da bi popravili oštećen container fajl.

Sečenje i spajanje videa bez kompresije

Postoji nekoliko programa koji omogućavaju da audio-video fajlove ili njihove delove, sečete i spajate bez kompresije.

Sečenje i skraćivanje videa

Sečenje videa se izvodi vrlo jednostavno. U programima za sečenje videa jednostavno obeležite deo videa koji želite da izbacite i kliknete na "DELETE" ili "CUT" i ti frejmovi se jednostavno izbrišu iz zapisa.

Pazite na ključne frejmove i GOP-ove!

Kada je u pitanju video zapis u nekom formatu video kompresije on se uvek sastoji od GOP-ova. GOP je niz frejmova koji počinje nezavisnim ključnim frejmom i pratećim P i B frejmovima koji ovise o ključnom frejmu. Kada odsečete (obrišete) ključni frejm automatski uklanjate celi GOP tj. celi niz frejmova koji sledi taj ključni frejm. Pošto se GOP uobičajeno sastoji od 30 do 300 frejmova (trajanja od 1 do 12 sekundi), uklanjanjem jednog ključnog frejma zapravo uklanjate nekoliko sekundi snimka. Zbog toga sečenje videa bez kompresije ne može biti potpuno precizno.
Izuzetak su formati video zapisa koji se sastoje samo od ključnih frejmova. Takav je na primer, format MJPEG. pošto su kod MJPEG-a svi frejmovi ključni, svi su nezavisni i nema GOP-ova. MJPEG je zbog toga posebno pogodan za video montažu jer potuno precizno možemo obrisati bilo koji frejm bez uticaja na ostale.

Spajanje videa

Programi za sečenje videa obično nude i mogućnost spajanja više video snimaka u jedan. Naravno da bi to bilo moguće, uslov je da ti video snimci budu u istom formatu i sa istim parametrima (ista rezolucija, isti framerate...). Praktično, to moraju biti fajlovi nastali u istom enkoderu sa potpuno istim podešavanjima.
video majstor, 15.1.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<