Vodič za podešavanje MainConcept H.264 enkodera

Vodič za podešavanje MainConcept H.264 enkodera

Detaljno objašnjenje opcija za MainConcept H.264 enkoder

Uvod

U ovom vodiču ćemo razjazniti sve opcije MainConcept H.264 codeca i dati osnovne preporuke za svaku od njih.
Preporučujemo da pre čitanja ovog vodiča, pročitate naše vodiče:  "Vodič za podešavanje DivX codeca" i "Vodič za podešavanje XviD codeca".

NAPOMENA:

MainConcept ReferenceOvaj vodič je prvenstveno napisan za korišćenje MainConcept H.264/AVC Video Encoder Profesional koji je ugrađen u profesionalni program MainConcept Reference v1.6.1
Kod drugih verzija ovog softvera moguće su neke razlike kod nekih opcija.
Objašnjenja opcija su upotrebljiva i za druge progame koji mogu koristiti MainConcept H.264 enkoder.

U kojim programima se može koristiti MainConcept H.264 enkoder?

Može u skoro svim komercijalnim i profesionalnim programima. Na primer: MainConcept Reference, Elecard Converter Studio, Adobe Premiere, Adobe Premiere Elements...

Najpre izaberite Preset

Prva stvar koji treba uraditi na početku podešavanja je da izaberete Preset  koji vam najviše odgovara.
U programu MainConcept Reference, Preseti se biraju  iz padajuceg menija koji se nalazi u gornjem delu okvira "Output", kao na slici:
MainConcept Reference - Preset
Svi preseti koji uključuju korisšćenje H.264 codeca su gupisani pod imenom "H.264/AVC", što se vidi na slici iznad.

Podešavanje kartice Video

Podešavanja kartice "Video" u programu MainConcept Reference:
MainConcept Reference - H.264 - video

Codec

Izaberite H.264/AVC Pro da biste koristili MainConcept H.264/AVC Video Encoder Profesional.

Profile

"Profiles" u ovom slučaju su unapred pripremljeni setovi podešavanja za određene namene. Oni pojednostavljuju podešavanje i pomažu u sprečavanju grešaka jer će vam nakon izbora profile-a biti onemoguće opcije koje bi mogle biti biti nekompatibilne.
Upozorenje: Čak i kada izaberete profil još uvek možete slučajno pormeniti neku od važnih opcija tako da treba dobro da pazite šta menjate!

Objasnićemo samo neke od najvažnijih profila:

H.264 Baseline

Baseline izaberite ako pripremate video zapis za FLV (Flash Video Format) format koji koriste Flash plejeri na mnogim web stranicama. 

H.264 Main

Nije loš izbor za video manjih rezolucija.

H.264 High

Ako kompresujete video za vaše potrebe i želite da postignete što jaču kompresiju, birajte High profile. 

Blu-ray

Blu-ray profil je za primpremanje videa za Blu-ray Disc ali samo u SD rezoluciji. Dakle ograničeni ste samo na rezoluciju 720x576 za PAL standatrd (ili 720x480 za NTSC).

Blu-ray (HD)

Blu-ray profil je za primpremanje videa za Blu-ray Disc u HD rezolucijama sa 16:9 aspect ratiom. Kod Blu-ray (HD) prfila možete koristiti samo rezolucije 1920x1080 ili 1440x1080 ili 1280x720 jer su to jedine HD rezolucije kompatibilne sa Blu-ray Disc specifikacijom.

Mode

Ovde birate samo da li je video PAL ili NTSC. PAL je evropski standard a NTSC američki.

Width, Height

U poljima Width (širina) i Heigth (visina) birate rezoluciju. Kod nekih profila,rezolucija se ne može menjati jer je precizno definisan standardima.
Vodite računa da i visina i širina slike budu deljive sa brojem 16 ili sa brojem 8 jer se tako postiže najveće iskorišćenje enkodera i najveća kompatibilnost sa video standardima.

Aspect

Pod opcijom "Aspect" birate Display Aspect Ratio (DAR) ili pixel aspect ratio (PAR)
Kod većine profila, aspect ratio se ne može menjati  jer je precizno definisan standardima.
Obično bude ponuđeno samo 3 opcije:
MainConcept Reference - aspect

4:3

"4:3" znači da je zadan
DAR (Display Aspect Ratio) = 4:3
To je klasičan TV aspect ratio.

16:9

"16:9" znači da je zadan
DAR (Display Aspect Ratio) = 16:9
16:9 se često naziva Widescreen TV aspect ratio.

"kvadratić" (Square Pixels)

Opcija "square pixels" je označena malim kvadratićem. Kada je odabrana ova opcija, određeno je samo to da je
PAR (Pixel Aspect Ratio) = 1:1
To znači da će pixeli biti oblika kvadrata (square pixels).
Naravno, kada je izabarana ova opcija Display Aspect Ratio (DAR) neće biti zadan već se dobija kao proizvod rezolucije i PAR-a. Iza male sličice kvadrata napisano je kakv će biti DAR. Kada menjate rerzoluciju menjaju se i ovi brojevi iza malog kvadratića, tako da možete unapred znati da li ćete postići baš onaj aspect ratio koji želite.
Više o pojmovima Aspect Ratio, DAR, PAR... pročitaćete u tekstu "Rezolucija, aspect ratio, cropping..." 

2 pass

Ako je opcija "2 pass" uključena, radiće se dvoprolazno enkodiranje. Ako je isključite radiće se jednoprolazno enkodiranje. Dvorpolazno enkodiranje traje skoro dvostruko duže ali se dobija oko 30% bolji kvalitet nego sa jednoprolaznim enkodiranjem. Preporučujemo da uključite dvoprolazno enkodiranje uvek kada možete.

Framerate

Framerate određujebroj frejmova u sekundi (fps - frames per second). Kod većine profila, framerate se ne može menjati jer je precizno definisan standardima. Obično se automatski menja zavisno da li ste odabrali PAL ili NTSC.
Čak i ako je ova opcija omogućena, nije preporučljivo menjati framerate. Najbolje je frameratie ostaviti da bude potpuno isti kao kod originalnog videa (koji konvertujete).

Bitrate

Ovde unosite bitrate u kbps.
Radi najveće kompatibilnost preporučujemo da bitrate ne bude veći od 20000kbps (20Mbps) jer će tako ostati u okvirima Level 4.0 i biti kompatibilan sa DivX Plus standardom.

Otvaranje prozora sa Advanced (naprednim) podešavanima

Prozor sa naprednim podešavanjima se otvara tako što kliknete na ikonicu "ključ" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice "Video", desno od opcije "2 pass".

Prozor sa naprednim podešavanjima enkodera

Sva podešavanja u ovom prozoru su rasporedjena na tri kartice: basic, Advanced i Miscellaneous.
MainConcept Reference -  H.264/AVC Video Encoder

Opcije sa kartice Basic

MainConcept Reference - H.264 - basic

Video Preset

Ova opcija je ista kao opcija "Profile" na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati, uradite to na kartici "Video".

Frame Size

Ova opcija je ista kao opcije Width i Heigth na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati rezoluciju, uradite to na kartici "Video".

Keep Aspect Ratio

Ova opcija je iz nekog razloga uvek nedostupna...

Frame/Field Encoding

Ovde birate da li će se video enkodirati kao Interlaced ili Progressive.

Frame Coding

Frame Coding znači da će se video enkodirati kao Progressive.

Field Coding

Field Coding znači da će  se video enkodirati kao interlaced.

Adaptive (MBAAF)

Poseban način interlaced enkodiranja.

Field Order

Ovo je važna opcija za interlaced video. Ovde birate da li je Interlaced video Top Field First ili Bottom Field First.
Ako video enkodirate kao Progressive onda ova opcija neme nikakavu ulogu.

Farme Rate

Ova opcija je ista kao opcija "Framerate" na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati framerate, uradite to na kartici "Video".

Keyframe Interval

Ovde određujete koliko maksimalno sme biti frejmova između dva ključna frejma.
kod videa sa visokim bitrateom možete koristiti 25-100.
Radi kompatibilnosti sa DivX Plus standardom  nemojte koristiti više od 100.

Set Keyframe at scene change

Ako je ova opcija uključena, enkoder će kreirati  ključni frejm (keyframe ili I-frame) na samom početku svake scene, svaki put kad detektuje promenu. To je poželjno iz više razloga. Naknadno sečenje videa će biti olakšano je će svaka scena počinjati keyframeom. Takodje ova opcija je logična i sa stanovišta kompresije jer se na mestima promene scene ionako ne može uštedeti upotrebom drugih vrsta frejmova.
Ova opcija ne ograničava upotrebu ključnih frejmova na drugim mestima. Osim na mestima gde počinje nova scena enkoder će i dalje koristiti ključne frejmove uvek kada je to potrebno.
Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

Bitrate Mode

Constant quantization

Ovo je varijanta jednoprolaznog enkodiranja kod kojeg je kvalitet fiksan a codec za svaki frejm sam određuje bitrate koliki je potreban da bi postigao ciljani kvalitet.
Prednost ovog načina je u tome što uvek dobijate izabrani kvalitet. Nedostatak je u tome što je veličina izlaznog fajla nepredvidiva.
Ciljani kvalitet zadajete pod opcijom "Quantizer".
Bez obzira koliki quantizer ste izabrali , veličinu fajla ne možete precizno predvideti.
kod DivX codeca opcija "Constant quantization" se zove "1-pass quality based"

Constant bitrate (CBR)

Ovo je varijanta jednoprolaznog enkodiranja kod kojeg zadajete bitrate. Ovo je dosta loš način jer enkoder koristi isti bitrate i za složene i za jednostavne scene. Zbog toga uz ovaj metod mora se koristiti visok bitrate da bi bio dovoljan i za najsloženije scene.
kod DivX codeca opcija "Constant bitrate" se zove "1-pass"

Variable bitrate (VBR)

VBR znači da enkoder može menjati bitrate  po potrebi. Enkoder može na jednostavnijim scenama koristiti manji a u složenijim scenama veći bitrate. Na taj način bitrate je kod VBR metoda uvek bolje iskorišćen i dobija se bolji kvalitet od CBR metoda pri istom bitrateu.
Dvoprolazno (2 pass) enkodrianje se može uključiti samo za VBR metod.

Average Bitrate (ABR)

Average Bitrate znači prosečni bitrate. To je isto ono što na kartici "Video" jednosatvno zove "Bitrate".
Najveći mogući kvalitet pri određenom bitrateu se postiže metodom dvoprolaznog (2 pass) enkodiranja.
Bitrate kod "Constant quantizer" načina se ne određuje jer će enkoder u tom slučaju sam birati bitrate prema potrebi.

Maximum Bitrate

Ova opcija je dostupna samo kod "variable bitrate" načina.
Ovde enkoderu zadajete ograničenje, koliki maksimalni bitrate može upotrebiti. Maximum Bitrate utiče na kvalitet najsloženijih scena  jer će enkoder baš kod takvih scena pokušati upotrebiti što veći bitrate.
Radi najveće kompatibilnost preporučujemo da Maximum Bitratee ne bude veći od 20000kbps (20Mbps) jer će tako ostati u okvirima Level 4.0 i biti kompatibilan sa DivX Plus HD standardom.

Quantization

Ova opcija je dostupna samo kod "Constant quantization" načina.
Jednostavno vam je ponuđeno pet nivoa kvaliteta a vi izaberite koliki kvalitet želite:
Low (nizak kvalitet)
Medium (srednje kvalitetno)
Good (dobar)
Better (bolji)
Best (najbolji kvalitet)
Kod DivX i XviD codeca opcija "Quantization" se zove "Target  quantizer". Kod njih je najveći kvalitet kada se unese quantizer 1 a što je veći broj to je kvalitet manji. 

Opcije sa kartice Advanced

MainConcept Reference - H.264 - advanced

Profile

Baseline

Baseline izaberite ako pripremate video zapis za FLV (Flash Video Format) format koji koriste Flash plejeri na mnogim web stranicama.

Main

Nije loš izbor za video manjih rezolucija.

High

Ako kompresujete video za vaše potrebe i želite da pstignete što jaču kompresiju, birajte High profile.
High Profile takođe treba birati kod videa za Blu-ray disc i za DivX Plus HD standard.

Level

Radi kompatibilnosti sa Blu-ray Disc standardom treba koristiti level 4.0 ili Level 4.1
Za kompatibilnost sa DivX Plus HD standardom treba koristiti Level 4.0
Preporučujemo Level 4.0 jer je ujedno kompatibiln i sa Blu-ray Disc i DivX Plus HD standardima.

Use B-Pictures

Ako je ova opcija uključena znači da će se korititi B-frames tj. bi-directional tehnike enkodiranja. Dalje pod ovom opcijom birate koliko maksimalno može biti B-frejmova u nizu.  Preporučujemo da odaberete 3 jer je najkompatibilnije sa standardimai sa mogućnostima video plejera.

Use B-Slices as Reference

Uključivanjem ove opcije može se malo poboljšati snaga kompresije, naročito ako je jako nizak bitrate u pitanju.

Multiple Slices

Multiple Slices je tehnika koja sliku deli na nekoliko delova koji se mogu paralelno enkodirati i dekodirati. Ova tehnika olakšava i enkodiranje i dekodiranje na savremenim višejezgrenim procesorima. Za obične procesore sa jednom jezgrom ova tehnika ne igra nikakvu ulogu.
Ako izabrete "1" to znači da se slika neće deliti tj. neće se koristiti ova tehnika.
Za većinu računara najbolje je izabrati 2,3 ili 4
Ipak nemojte koristiti više od 4 radi veće kompatibilnosti, a uz to, retko ko koristi procesor sa više od 4 jezgre.

Reference Frames

Preporučujemo da izaberete "4".

Search Shape

Preporučujemo da uvek izaberete "8x8".

Subpixel Mode

Preporučujemo da uvek odaberete "Quarter" jer daje najveću preciznost i uobičajeno se koristi kod H.264 videa.

Multi-reference Frame ME (Multi-reference Frame Motion Estimation)

Complex

Complex je moćniji metod koji daje bolji kvalitet ali je sporiji. Ako želite što snažniju kompresiju preporučujemo da uvek uključite "Complex" metod.

Fast

Fast je znatno brži metod ali daje lošije rezultate.

Sub-block ME (Sub-block Motion Estimation)

Complex

Complex je moćniji metod koji daje bolji kvalitet ali je sporiji. Ako želite što snažniju kompresiju preporučujemo da uvek uključite "Complex" metod.

Fast

Fast je znatno brži metod ali daje lošije rezultate.

Rate Distortion Optimization

Skaraćeno se naziva "RDO. RDO je veoma važan metod kompresije koji je ključan za snažnu kompresiju. Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

Complex

Complex je moćniji metod koji daje bolji kvalitet ali je sporiji. Ako želite što snažniju kompresiju preporučujemo da uvek uklučite "Complex" metod.

Fast

Fast je znatno brži metod ali daje lošije rezultate.
Kod drugih codeca rate Distortion Optimization se još naziva VHQ i Rate Distortion Algorythm.
Kod DivX codeca ovaj metod je uključen kada koristite "Extreme quality" ili "Insane  quality".
kod XviD codeca RDO se bira pod opcijom VHQ

Fast Intra Decisions

Ova opcija neznatno oslabljuje kvalitet ali značajno ubrzava enkodiranje.

Fast Inter Decisions

Malo ubrzanje enkodiranja uz mali pad kvaliteta.

Opcije sa kartice Miscellaneous

MainConcept Reference - H.264 -miscellaneous
Za sada objasnićemo samo nekoliko opcija sa kartice Miscellaneous:

Coding

CABAC

CABAC (Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding) je jedna od najimpresivnijih karakteristika H.264 standarda. Ova tehnika omogućava 10-15% snažniju kompresiju a pri tome ne ugrožava kvalitet. Naročito  je korisna pri manjem bitrateu.
Ako je CABAC isključen onda se koristi CAVLC koji je lošiji ali brži. CABAC je zahtevniji i pri enkodiranju i pri dekodiranju ali zato pruža snažnu kompresiju.
CABAC se može koristiti samo kod Main i High profila. Kod Baseline profila uvek se koristi CAVLC.
Preporučujemo da CABAC uključite uvak kada možete.
Izaberite "On".

Use Hadamard transform

Ovo je metoda koja  pojačava kompresiju. Preporučujemo da je uključite.
Izaberite "Yes".

Motion Estimation

Use Constrained Reference List

Isključite ovu opciju jer  može biti nekompatibilna sa nekim uređajima.
Izaberite "No".

Allow Motion Vectors out of Boundaries

Isključite ovu opciju jer  može biti nekompatibilna sa nekim uređajima.
Izaberite "No".

Opcije sa kartice Miscellaneous, koje nismo pomenuli, preporučujemo da ne dirate!


Objašnjenja ostalih opcija ćemo kasnije dodati.
video majstor, 14.9.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<