Uvod u filmmaking

Uvod u filmmaking

Šta je filmmaking? Šta je filmska/TV/video produkcija? Koje su faze filmmakinga?

Šta je filmmaking?

Filmmaking je proces pravljenja filma koji obuhvata sve od početne ideje pa do potpuno završenog filma distribuiranog publici. Naravno oblast filmmaking  ne obuhvata samo prave filmove koje gledamo u bioskopu nego i sve druge video radove kao što su na primer: muzički videospotovi, tv emisije, kratki filmovi, dokumentarci, snimci porodičnih događaja, kućni filmovi itd. Drugim rečima  filmmaking obuhvata sav kreativni rad sa videom, stvaranje novih video materijala snimanjem novih ili obradom postojećih videa.

Šta je filmska produkcija? Šta je TV produkcija? Šta je video produkcija?

U suštini sve ovo je već obuhvaćeno u oblast filmmakinga. Filmska produkcija je pojam koji koriste zaposleni u filmskoj industriji. TV produkcija je naziv za filmmaking za one koji se isključivo bave stvaranjem novih TV emisija.  A video produkcija obuhvata sav ostali keativni rad sa videom koji nije isključivo namenjen za filmove ili televiziju.
Početnici i amateri ne treba da koriste ove pojmove. Radi pojednostavljivanja mi ćemo koristiti uglavnom samo pojam filmmaking. Nema potrebe da se ograničavamo samo na kreaciju filmova ili samo na kreaciju TV emisija.

Faze filmmakinga

Priprema (Development)

Ovo je početna faza nastanka nekog novog filma ili video kreacije. Producent razrađuje početnu ideju. Sklapa priču. Obavlja se naručivanje i izrada scenarija. Razmišljanje o projektu, analiziranje mogućnosti finansiranja. Obavljaju se dogovori sa distributerima i izdavačima da se vidi postoji li tržište za takav film. Pravi se početna prezentacija i eventualno probni snimci da se pokažu potencijalnim finansijerima... Izrađuje se konačni budžet i sl.

Predprodukcija (Pre-production)

U predprodukcionoj se obavlja okupljanje cele ekipe koaj će raditi na projektu. Obavljaju se audicije za glumce. Sklapaju se ugovori sa članovima ekipe i rešavaju ostala pravna pitanja. Biraju se lokacije gde će se snimati. Izrađuje se oprema, scene, kostimi... Ekipa se međusobno upoznaje i dogovaraju se oko detalja.

Produkcija (Production)

Produkciona faza uglavnom obuhvata snimanje. U ovoj fazi nastaju konkretni audio-video snimci koji će biti korišćeni u filmu.

Postprodukcija (Post-production)

Postprodukcija uglavnom znači obradu snimljenih materijala. Obavlja se video montaža, primenjuju neki efekti, snimci se kompjuterski doteruju itd.
U ovoj fazi se takođe obavljaju i probna prikazivanja da bi se videlo kako publika reaguje i da li se možda još nešto može poboljšati.

Distribucija i prodaja (Distribution and sales)

Ova faza se često i ne svrstava u filmmaking. Medjutim kod filmske industrije je veoma važna pa ćemo objasniti šta se radi u ovoj fazi.

Distibucija i prodaja filmova

U ovoj fazi, završeni film dolazi do ciljane publike.
Tu se obavljaju  umnožavanje filmskih traka za bioskope. Proizvode se filmski DVD ili Blu-ray Disc mediji. Obavlja se promocija, reklamiranje, posteri, obavljaju se P.R. i ostale marketingške aktivnosti.
I naravno ako je sve u redu prikazivanje u bioskopima se naplaćuje, DVD i Blu-ray Disc izdanja se prodaju po prodavnicama...
 video majstor, 23.3.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<