Ulaganja i troškovi rada TV studija

Ulaganja i troškovi rada TV studija

Šta se sve mora uložiti da bi novi TV kanal počeo sa radom?
Kakvi troškovi  postoje tokom rada TV kanala?

Početna ulaganja

Ono što morate platiti u početku da bi vaša televizija krenula sa radom.

Troškovi pravnog tipa

Troškovi osnivanja preduzeća

Ukoliko nemate preduzeće biće potrebno da ga osnujete. Što samo po sebi ima određene zahteve i troškove.

Troškovi  registracije preduzeća za odgovarajuću delatnost

Potrebno je i da preduzeće bude registrovano za odgovarajuću delatnost. Jedna delatnost je možda čak i besplatna ali obično ova stavka postoji. Dodatna registracija delatnosti takođe ima svoje troškove.

Troškovi za dobijanje potrebnih dozvola

Da bi televizija mogla legalno da radi potrebno je i da dobije dozvole od odgovarajućih državnih tela.

Nabavka TV studija

Izgradnja radnog prostora

Ukoliko gradite novi objekat posebno namenjen za studio onda trošak izgradnje tog objekta spada u ulaganja.

Troškovi uređenja studija

Ako ste izgradili ili iznajmili prostor za studio ponekad je potrebno dodatno uložiti da bi se taj prostor uredio na odgovarajući način.

Nabavka opreme

Oprema potrebna da bi studio krenuo sa radom se mora nabaviti a to ima svoju cenu i možda prateće troškove nabavke.

Početni troškovi radi saradnje sa distributerom

Na primer, distributeru kablovske televizije se mora platiti određeni fiksni iznos da bi obavili merenja i dali vam tačne zahteve za opremu kojim ćee im slati TV signal.
Slični takvi troškovi postoje i kod distributera drugačijih vrsta televizije.

Nabavka i postavljanje opreme za slanje signala distributeru

Oprema koja će se koristiti za slanje TV signala distributeru se mora kupiti i montirati. To naravno ima svoju cenu i prateće troškove. 

Troškovi tokom rada TV kanala

Tipični troškovi svakog preduzeća

Iznajmljivanje kancelarijskog prostora

Svako preduzeće mora imati kancelarijski prostor (za direktora i čuvanje dokumenata...). Ako nema sopstveni onda se mora iznajmiti i plaćati renta svakog meseca.

Plate zaposlenih

Plate svih zaposlenih su naravno trošak koji preduzeće ima svakog meseca.

Troškovi računovodstvenih usluga

Praktično sva preduzeća osim velikih kompanija nemaju sopstveno računovodtvo već za njih to obavljaju preduzeća specijalizovana za računovodstvene usluge. Računovodstvene usluge se naravno plaćaju.

Obezbeđenje

Zavisno od rizika ponekad je potrebno imati odgovarajuće obezbeđebnje objekta. Na primer: čuvar, alarmni sistem, video nadzor i sl. Ako koristite neki od pomenutih imaćete i troškove za njih.

Troškovi specifični za Televizije

Iznajmljivanje radnog prostora (studija)

Ako nemate sopstveni studio morate iznajmiti neki prostor gde ćete staviti opremu za rad. U tom slučaju morate plaćati rentu za taj prostor.

Troškovi osiguranja

Postoje razne vrste osiguranja koji mogu ili moraju da se plate. Ponekad jer zakon propisuje da se mora uplatiti odreeđeno osiguranje a ponekad jer postoji realan rizik koji se može ublažiti osiguranjem.

Amortizacija sredstava za rad

Za sva sredstva za rad se mora računati amortizacija. To znači da, ako je neki uređaj predviđen da radi 10 godina, pretpostavlja se da će se kroz 10 godina potpuno potrošiti i biće potrebno kupiti novi. Teoretski, vek trajanja od 10 godina znači i da se godišnje troši 10% od nabavne cene novog takvog uređaja. Taj iznos za koji se oprema teoretski potroši svake godine se naziva amortizacija. Po zakonu i po ekonomskim principima  amortizacija se mora računati u troškove.

Potrošnja energije u studiju

Sva oprema sa kojom se radi u TV studiju naravno troši (električnu) energiju i ta energija se mora platiti. Na sreću savremeni uređaji za rad sa videom su veoma štedljivi potrošači.

Troškovi održavanje opreme

Studijska oprema se ponekad mora očistiti nekom posebnom metodom, pregledati, popravit sitne kvarove, otkloniti smetnje i sl.

Plaćanje licence za prikaz filmova ili emisija

Za prikazivanje pojedinih filmova i emisija koje su zaštićene autorskim pravima se mora platiti licenca autoru ili njegovom zastupniku.
Za ono što je nastalo u vašj produkciji ne morate ništa da platite. Za prikaz materijala koji su besplatni, naravno ne mora ništa da se plaća.

Trošak slanja TV signala distributeru

Uređaji i oprema koji šalju signal do distributera stvaraju određene troškove. Troše energiju, mora se održavati (ponekad), i ako su na primer antene postavljene na iznajmljena mesta onda se mora plaćti i renta za njih.

Trošak usluge distribucije

Distributer koji signal vašeg TV kanala šalje do krajnjih gledaoca tu uslugu naravno naplaćuje.

Vanredni troškovi

To su troškovi koji se ne moraju desiti, ne mogu se planirati ali se ponekad ipak dese.
Nekoliko primera vanrednih troškova:

Kazne

Ako prekršite neki zakon ili propis pa morate platiti kaznu.

Sudski troškovi

Ako dođe do sudskog  spora između vaše televizije i nekog drugog, imaćete troškove za advokata, putne troškove za odlazak do suda i sl.

Totalni kvar nekog uređaja

Ako se neki uređaj iznenadno pokvari toliko da se ne može popraviti. Moraćete nabaviti novi a to će naravno stvoriti nove troškove.

Nestanak ili krađa opreme

Ako nešto od opreme ili uređaja "nestane" ili bude ukradeno, opet morate nabaviti novi. Naravno opet ćete za to imati troškove.

Stvarni primeri i konkretne cifre


Uskoro ćemo dodati primere.
S vremenenom ćemo dodati  primere iz Srbije, Hrvatske, Bosne a možda i drugih zemalja.

Za sada toliko. Tekst će biti još poboljšavan i dopunjavan...
 video majstor, 1.9.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<