Rečnik

REČNIK

Rečnik audio-video pojmova

Da biste sortirali pojmove na željenom jeziku, kliknite na naslov kolone tabele.

Srpski  English  Značenje 

2K (rezolucije)

2K

Rezolucije kod kojih je širina slike približno oko dve hiljade pixela. Kod DCI standarda za digitalne bioskope 2K rezolucije je tačno 2048x1080.

4K (rezolucije)

4K

Rezolucije kod kojih je širina slike približno oko četiri hiljade pixela. Kod DCI standarda za digitalne bioskope 4K rezolucije je tačno 4096x2160. Najnoviji prototipi 4K televizora imaju rezoluciju 3840x2160 što je tačno četiri puta više (dva puta šire i dva puta višlje) od Full HD. Naziv 4K se uobičajeno upotrebljava za rezolucije u rasponu  od 3840x2160 do 4096 x 3072.

4:1:1

4:1:1

Vrsta zapisa boja po YCbCr sistemu u teoriji ista kao 4:2.0 ali s tom razlikom da su druga i treća komponenta boje zajednička za po 4 pixela u jednoj horizontalnoj liniji pa je više prilagođen za analognu televiziju i interlaced video koji prikazuju sliku u odvojenim horizontalnim linijama.

* Pogledajte pojam: "4:2:0"

4:2:0

4:2:0

Vrsta zapisa boja po YCbCr sistemu sa tri komponente gde je prva komponeta identična kao kod 4:4:4 a druge dve komponente su zajedničke za svaka 4 (preciznije kvadratić 2x2) pixela. Drugim rečima postiže se ušteda od 75% manje veličine zapisa za drugu i treću komponentu. Na taj način se postiže ukupna ušteda od tačno jedne polovine u poređenju sa 4:4:4 zapisom. Pri tome 4:2:0 slika ima malo više vidljive razlike u odnosu na 4:2:2 zapis. 4:2:0 zapis je svakako lossy jer je razlika primetna u odnosu na original.
4:2:0 zapis po svoj prirodi grupiše pixele u grupe od 8 pixela, dva reda po 4 pixela i zbog toga je preporučeno da konačna rezolucija videa uvek bude deljiva po širini sa 4 a po visini sa 2.
4:2:0 gubici kvaliteta su ipak sasvim prihvatljivi za potrošače tako da je ovaj sistem boja praktično podrazumevan kod videa za potrošače. Praktično sav televizijski program i skoro svaki loosy kompresovani video nosi zapis boja u 4:2:0 sistemu.
Zbog ušteda od 50% i slabo primetnih gubitaka kvaliteta, 4:2:0 je sam po sebi jedan veoma efikasan i opšteprihvaćen sistem lossy kompresije. Naravno, 4:2:0 zapis dalje može biti kompresovan još snažnije upotrebom formata kompresije kao što su npr. MPEG-2, DivX, H.264 itd.

* Pogledajte i pojmove: "YCbCr", "4:4:4", "4:2:2", "lossy compression"

4:2:2

4:2:2

Vrsta zapisa boja po YCbCr sistemu sa tri komponente gde je prva komponeta identična kao kod 4:4:4 a druge dve komponente su zajedničke za svaka 2 pixela. Drugim rečima postiže se ušteda od 50% manje veličine zapisa za drugu i treću komponentu. Na taj način se postiže ukupna ušteda od tačno jedne trećine u poređenju sa 4:4:4 zapisom. Pri tome 4:2:2 slika ima malo ili nimalo vidljive razlike. 4:2:2 zapis je u svakom slučaju lossy jer ipak dolazi do blagih razlika u odnosu na original. Gubitak kvaliteta se pre svega uočava po tome što su boje razlivenije, što je logično, jer su komponente boja zajedničke za svaka 2 pixela.

* Pogledajte i pojmove: "YCbCr", "4:4:4", "4:2:0", "lossy compression"

4:2:2 10

4:2:2 10

Oznaka kod nekih profila (podstandarda) video kompresije koja znači da se upotrebljava YCbCr 4:2:2 uz 10-bit za svaku od tri komponente boje. To znači ukupno preko milijardu boja koje uz male gubitke zbog primene 4:2:2 i dalje daje mnogo verniju sliku nego 4:4:4 sa standardnih 8 bita po komponenti boje i pri tome daje čak malo manju veličinu video zapisa.
Ovaj format boja deluje kao optimalan izbor za poluprofesionalne 4K video kamere.

* pogledajte i pojam: "4:4:4 10"

4:4:4

4:4:4

Vrsta zapisa boja po YCbCr sistemu gde je svaka boja rastavljena na tri komponente. 4:4:4 zapis zadržava sve tri komponente u originalu za svaki pixel. Drugim rečima 4:4:4 zapis boja je sam po sebi lossless tj. nema gubitaka kvaliteta ukoliko se taj 4:4:4 zapis dalje ne kompresuje nekom lossy metodom kompresije.

* Pogledajte i pojmove: "YCbCr", "4:2:2", "4:2:0", "lossless compression"

4:4:4 10

4:4:4 10

Oznaka kod nekih profila (podstandarda) video kompresije koja znači da se upotrebljava YCbCr 4:4:4 uz 10-bit za svaku od tri komponente boje. To znači 64 puta više (ukupno preko milijardu) boja od standardnog sistema sa 8 bita (koji ima ukupno oko 16,7 miliona boja).

4:4:4 12

4:4:4 12

Oznaka kod nekih profila (podstandarda) video kompresije koja znači da se upotrebljava YCbCr 4:4:4 uz 12-bit za svaku od tri komponente boje. To znači 4069 puta više boja od standardnog sistema sa 8 bita. To je daleko više od onoga što je kamera u stanju da snimi tako da ovo praktično garantuje da nema gubitaka u samim bojama pixela koje je kamera snimila. Ovo je naravno namenjeno za najkvalitetniju profesionalnu opremu za snimanje.

Animatronika

Animatronics

Animatronika je upotreba robotičkih uređaja za simuliranje ljudskih ili životinjskih karakteristika na inače neanimirane objekte. Animatronika se najviše koristi za specijalne efekte kod fimova i atrakcije za zabavne parkove.
Animatronika je multidisciplinarna oblast koja uključuje, anatomiju, robotiku, mehatroniku i lutkarsku veštinu.

Autostereoskopija

Autostereoscopy

Autostereoskopija je bilo koji metod prikaza stereoskopske (3D) slike koji ne zahteva da korisnik nosi bilo kakve naočare ili specijalnu napravu.

ATSC

ATSC

Standard digitalne zemaljske televizje koji se koristi u americi (u evropi se koristi DVB-T). U S.A.D.-u je sredinom 2009-e potpuno prekinuto analogno emitovanje i prešlo se na digitalni ATSC. U Kanadi će se uskoro obaviti isti prelazak.

BDRip

BDRip

Oznaka "BDRip" se često sreće u nazivima piratskih filmova. BDRip znači da je video dobijen konvertovanjem videa sa original Blu-ray Disc medija. To govori da je video dosta dobre kvalitete jer je kvalitet slike sa Blu-ray Disca najviši mogući.

BRRip

BRRip

Oznaka "BRRip" se često sreće u nazivima piratskih filmova. To znači da je video nije dobijen direktnim konvertovanjem sa Blu-ray Disc-a već je dobijen konvertovanjem BDRip-a koji je bio u HD rezoluciji. BRRip je praktično skraćenica od "BDRipRip" Kvalitet BRRip-ova je nešto slabiji od BDRip-ova.

BDSCR (BDScreener, BDSCREENER)

BDSCR (BDScreener, BDSCREENER)

Oznaka "BDSCR" se često sreće u nazivima piratskih filmova. Filmovi sa tom oznakom nastali su konvertovanjem videa sa tzv. "Screener" Blu-ray Disc-a. Screener-i su posebna DVD i Blu-ray Disc izdanja koja se pre izlaska filmova predaju novinarima radi najava, PR-a (Public Relations) i drugih promotivnih svrha. Kvalitet je sličan kvalitetu BDRip-ova. Neke scene kod ovih filmova su crno bele i često se pojavljuje natpis da video nije namenjen prodaji.

* Pogledajte i pojmove: "SCR" i "DVDSCR"

Blokbaster

Blockbuster

U ranim godinama filmske industrje, blockbusterima su se nazivali filmovi koji su postizali najveću zaradu. U novije vreme (od kraja 70-ih pa nadalje) pojam "Blockbuster" se uptrebljava za visokobudžetne filmove koji ciljaju na masovno tržište uz visokobudžetnu promociju i od čijeg uspeha filmski studio zavisi. Jednostavnije rečeno, blockbusteri su komercijalni filmovi u čiju produkciju i promociju se ulaže ogroman novac (što nosi ogroman rizik) sa ciljem da se zaradi ogroman novac.
Često se Blockbusteri poistovećuju sa pojmom "holivudski filmovi" što nije tačno jer nisu svi holivudski filmovi ujedno i blockbusteri. Blockbustera ima manje, ali su najuočljiviji (usled velikih ulaganja u promociju) od svih pa nam se čini da ih je najviše.

Blocking

To je najuočljivija vrsta ružnih pojava koji se pojavljuju na slici prilikom puštanja videa. Skoro uvek se pojavljuju kvadratići veličine 16x16 ili 8x8 pixela. Pojavljuje se pri puštanju videa u nekom od formata sa jačom video kompresijom. Naročito je primetna i ružna kod videa koji je enkodiran sa loše podešenim enkoderom. Blocking se ublažava primenom Deblocking filtriranja.

Blu-ray Disc

Blu-ray Disc

Format video medija prihvaćen od filmske industrije kao naslednik DVD-a. Blu-ray medij je fizički istog izgleda i dimenzija kao DVD ali koristi drugačiju tehnologiju zapisivanja. Kapacitet Blu-ray medija je oko 5 puta veći od DVD medija. Blu-ray Disc mediji nose video HD rezolucije kodirane najnaprednijim tehnologijama video zapisa.

* Pogledajte pojmove: "Ultra HD Blu-ray", "DVD Video"

CAM

CAM

Oznaka "CAM" se često sreće u nazivima piratskih filmova. CAM znači da su ovi filmovi snimljeni video kamerom dok je film prikazivan u bioskopu. Kvalitet ovakvog video je loš jer je kamera najčešće loše postavljena, nedovoljno izoštrena ili nešto slčno. Ugalvnom je reč o najlošijem kvalitetu kod piratskih filmova.
Kako se filmovi uvek pre pojave u bioskopima nego na DVD i Blu-ray Disc medijima tako se i CAM-ovi pojave pre DVDRip-ova i BDRip-ova.

* Pogledajte pojam: "TS"

Captions

značenje u evropi:

U evropi i većem delu sveta, captions ima isto značenje kao pojam subtitle.

značenje u americi:

U americi i kanadi, captions označava tekst na istom jeziku kao i video, koji se prikazuje preko videa, koji opisuje šta likovi govore i kakvi se sve zvukovi čuju. Captions su pre svega namenjeni osobama sa oštećenjem sluha. Takođe su često korisni za sve gledaoce koji, usled buke ili nemogućnosti da pojačaju zvučnike, ne mogu dobro da čuju zvuk iz videa.

* Takođe pogledajte pojmove "closed captions" i "subtitle".

CATV

CATV

"CATV" je često korišćena skkraćenica za kablovsku televiziju. Originalno, CATV je skraćenica za "Community Access Television" kako se kablovska televizija nazivala u početku.

Character generator (CG)

Character generator (često se koristi skraćenica CG) je uređaj ili kompjuterski program koji kreira tekst, grafiku, animacije, kajrone i sl., za postavljanje preko videa. Koristi se pre svega u televizijama kod emitovanja uživo.
Postoje i specijalizovani character generator programi a takodje su character generator funkcije dostupne u mnogim programima za video montažu i composting.

U američkoj televizijskoj industriji, grafika koju stvara character generator se često naziva chyron (prema character generator uredjajima kompanije Chyron).

* Pogledajte i pojam: "kajron (chyron)".

CLI

CLI

CLI je skraćenica od "command-line interface". Mnogi novi enkoderi imaju samo svoje CLI verzija. To su programi ili programske komponente koji obavljaju neku funkciju ali nemaju svoj grafički korisnički interfejs (GUI). Nema nikakvih prozora, tastera itd. Njima se upravlja samo putem zadavanja komandi. Ovi programi ipak mogu koristiti grafički korisnički interfejs tj. GUI  ako ga neko napravi. Mnogi programeri  izrađuju GUI-e za poznate CLI alate...

Closed captions (CC)

Vrsta captions-a koja može da se po želji uključi ili isključi. "Closed" (zatvoreni) captions za razliku od open (otvoreni) mogu na primer da se, po volji gledaoca, pomoću tastera na daljinskom upravljaču uključe ili isključe. Kod plejera na računaru, često je moguće da se closed captions pomere na bilo koju deo ekrana, podesi veličina, boja i vrsta slova itd.

* Pogledajte i pojmove: "captions" i "subtitle".

Container

Fajl koji sadrži video i audio zapise. Container služi na samo da bi sjedinio video sa pratećim zvukom nego i da bi svojom strukturom i podacima omogućio sinhronizovano puštanje i reprodukciju uz minimalno zauzimanje memorije. Container je potreban čak i za slučaj kada video nema pratećih audio traka (na primer, nemi filmovi) jer je plejerima lakše da lociraju pojedine delove. Time se olakšava premotavanje, ubrzavanje, vraćanja, preskakanje scena i slične radnje. Najpopularniji format containera je AVI. Neki od savremenih containera, mogu da sadrže veći broj video zapisa, audio zapise na različitim jezicima, subtitlove, prateće informacije i slično.

CD

CD

Univerzalni medij kapaciteta oko 700 MB. Na njega možete snimati fajlove ili može biti CD Audio.

CGI (Computer-generated imagery)

CGI je primena kompjuterske grafike za kreiranje ili doprinos slici u umetnosti, filmu, televiziji, videu, video igrama, štampanim medjima itd. Mogli bismo da kažemo da je CGI u stvari kompjuterska veštačka slika, tj. slika koja nije realna nego je nastala na računaru ili je dodatno obrađena i dopunjena na računarima. Međutim, bitno je to da nije svaka kompjuterska grafika CGI nego samo onda kada je koristimo kao zamenu ili dopunu za slike (i video) koje inače nastaju na drugi način.

DAB

DAB

Standard za emitovanje digitalnog radija. DAB je skraćenica od Digital Audio Broadcasting. U svetu oko 1000 radi ostanica emituju radio u DAB signalu.

DAB+

DAB+

Novi standarad digitalnog radija. DAB+ je dvostruko efikasniji od DAB-a. DAB+ koristi AAC+ (takođe poznat HE-AAC) kao format audio kompresije koji postiže visok kvalitet zvuka čak i pri veoma malom bitrateu, što je izuzetno pogodno za radio.
Srbija će prema planovima koristiti DAB+ za radio emitovanja nakon što se obavi planirani prelazak radia i televizije na digitalni signal.


Deblocking

Deblocking je vrsta postprocessing filteriranja koja uklanja blocking. Deblocking  je naročito značajan kada puštate loše kompresovan video. Za novi H.264 format videa predviđeno je da se uvek pri reprodukciji obavlja deblocking.

Dekoder

Decoder

Dekoder je ono što obavlja čitanje video zapisa u nekom formatu. To je zapravo softverska komponenta koja programima daje spoosobnost čitanja tj. reprodukcije nekog video formata. Na primer, H.264 dekoder omogućava programima da otvore i reprodukuju H.264 video.

Digitalni mediji

Digital media

To je svaki medij na koji mogu biti snimljeni kompjuterski-digitalni podaci tj. fajlovi kao npr. dokumenti, slike, video, muzika itd. Nabrojaćemo nekoliko digitalnih medija  koji se masovno koriste: hard diskovi, CD, DVD, USB memorije, memorijske kartice...
Najnoviji digitalni medije su Blu-ray diskovi i SSD diskovi (alternativa hard diskovima).
Kapacitet digitalnih medija se meri u jedinicama za memoriju kao što su MB (megabajt), GB (gigabajt) itd. Najmanja jedinica za memoriju je 1 bit.

Digitalni video

Digital video

Digitalni video je video zapisan u vidu kompjuterskih podataka. Jedan digitalni video je jedan fajl koji može biti snimljen ili kopiran na bilo koji digitalni medij, CD, DVD, hard disk, USB memoriju itd.

demuksovanje, demultipleksovanje

Demux, Demuxing, Demultiplexing

Operacija suprotna od muksovanja. Vađenje video i audio zapisa i drugih traka iz container fajlova. Demuxovanje se obično radi pre konvertovanja kako bi se video i audio mogli odvojeno konvertovati u zasebnim programima.

Digital on-screen graphic (bug)

U televizijskoj industriji, digital on-screen graphic, označava grafički elemenat koji se prikazuje ispred videa poput vodenog pečata (watermark). Još se naziva i "bug". Najčešće je to logo TV kanala a ponekad se koriste i ukrasni detalji, logo TV emisije, sat, rezultat utakmice, oznaka preporuka za roditelje i poneki informativni tekst. Na primer, ponekad ispod logoa piše "uživo" kada se emituje program uživo ili "repriza" kada se emituje repriza neke emisije.
U početku, televizije su koristile digital on-screen graphic samo za filmove i muzičke spotove kako bi doprinele sprečavanju da ih ponovno emituju televizije koje nisu platile autorska prava za prikaz istih.
Prikazivanje logoa kao digital on-screen graphic ima i veoma važnu ulogu u promovisanju i brendiranju tog TV kanala jer povećava prepoznatljivost i odlično se pamti pošto se veliki broj sati nalazi ispred očiju gledaoca.

DivX

DivX

DivX je naziv za više pojmova kompanije DivX: DivX codec, DivX brend, DivX format fajlova... Filmovi snimljeni u DivX formatu video zapisa su poznati pod nazivom nazivom "DivX filmovi".

DivX filmovi

Popularan naziv za .AVI fajlove koji sadrže video zapis u MPEG-4 ASP formatu (kodiran DivX ili XviD codecom) i audio zapis u MP3 formatu. DivX filmovi su najčešće veličine oko 700 MB i snimljeni su na jedan CD disk.
DivX filmovi su stekli ogromnu popularnost u vreme kada su DVD snimači bili retkost. DivX codec je omogućavao dovoljnu video kompresiju da ceo film stane na jedan CD disk od 700 MB što je u to vreme bila ogromna prednost.
DivX filmovi su i danas veoma popularni jer su praktični. Na primer, na hard disk od 320 GB koji je danas minimalan možete snimiti oko 400 "divx filmova".
Takođe se piratski filmovi danas često nazivaju "divx filmovi", iako su sada obično u drugačijim formatima.

DivX Plus

DivX Plus

Naziv novijeg formata kompanije DivX. U suštini radi se o popularnoj kombinaciji najsavremenijih formata:
Format container fajla: .MKV (Matroska)
Format video zapisa: H.264 (preciznije H.264 High Profile Level 4.0)
Format audio zapisa: AAC (preciznije LC-AAC)

DRM

DRM (Digital rights management)

Zajednički naziv za tehnologije zaštite od kopiranja digitalnih medija. Na primer DVD filmovi zaštićen ovom vrstom zaštite radi sa originalnog diska ali ako ga kopirate, kopija neće raditi. Audio ili video fajlovi zaštićeni ovom vrstom zaštite se mogu gledati i slušati samo na računaru koji ima licencu za puštanje tog fajla tj. računaru sa kojeg je obavljena kupovina tog fajla. Svrha ove zaštite je da kupac neke pesme ili nekog videa ne može to dalje nelegalno umnožavati.
Nakon nekoliko godina korišćenja, DRM tehnologije su postale dosta omražene. Mnoge internet prodavnice muzike su ukinule DRM zaštitu na svojim fajlovima.

DSMC (Digital Still and Motion Camera)

Novi modeli kamera proizvođača RED koji se mogu koristiti kao digitalne filmske/video kamere i kao digitalne foto kamere (fotoaparati). Slično kao HDSLR s tim što treba reći da su za profesionalnu upotrebu RED DSMC kamere bolje od svih HDSLR modela fotoapaarta. Baš iz tog razloga što su kvalitetniji, da bi se bolje razlikovali, kompanije RED je izmislila i registrovala oznaku DSMC za svoje buduće modele kamera. U DSMC vrstu trenutno spadaju njihove kamere najnovije generacije RED Scarlet i RED Epic a takodje se može svrstati i njihov stariji model RED One.

DTT

DTT

DTT je skraćenica od Digital Terrestrial Television. Taj pojam uopštneo označava digitalnu zemeljasku televiziju. Pojam "DTT" se najčešće spominje u vezi prelaska sa analogne na digitalnu televiziju. Najpoznatiji standardi digitalne zemealjske televizije su DVB-T, ATSC, DVB-T2...

DTV

DTV (Digital Television)

Pojam koji obuhvaća sve tehnologije emitovanja digitalnog televizijskog signala. To uključuje i digitalnu zemaljsku i digitalnu kablovsku i IPTV i satelitsku televiziju. Uključuje standarde DVB-T, DVB-T2, ATSC, DVB-C, DVBV-S i mnoge druge.

DVB-C

DVB-C

Digitalna kablovska televizija. DVB-C je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Cable.

DVB-C2

DVB-C2

Novi standard za digitalnu kablovsku televiziju. U poređenju sa DVB-C, DVB-C2 donosi oko 30-60% bolje iskorišćenje protoka podataka.
Za sada ni jedna kablovska televizija  u svetu ne koristi ovu tehnologiju. Trenutno se radi prve demonstracija i isprobavanja u praksi.

DVB-H

DVB-H

Digitalna mobilna televizija. DVB-H je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Handheld. To je novi standard koji će se tek početi primenjivati na novim mobilnim uređajima. Osnovna razlika u poređenju sa DVB-T je u tome što je DVB-H predviđen za uređaje sa malim ekranom, manjom rezolucijom, baterijama malog kapaciteta itd.

DVB-S

DVB-S

Digitalna satelitska televizija. DVB-S je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Satelite.

DVB-S2

DVB-S2

Novi standard za digitalnu satelitsku televiziju. U poređenju sa DVB-S, DVB-S2 donosi oko 30% bolje performanse što u kombinaciji sa MPEG-4/AVC (H.264 ) kompresijom pruža mogućnpost da se HDTV program emituje sa istim protokom koji je pre bio potreban za SDTV.
Za sada samo nekoliko televizija u svetu koristi DBV-S2. Potpuni prelazak sa DBV-S na DVB-S2, očekuje se da će trajati oko 15 godina.

DVB-SH

DVB-SH

Novi standard za digitalnu mobilnu televiziju. DVB-Sh je skraćenica od Digital Video Broadcasting - Satellite services to Handhelds. DVB-SH omogućava satelitski prijem na mobilnim uređajima.

DVB-T

DVB-T

Digitalna zemaljska televizija. DVB-T je skraćenica od Digital Video Broadcasting Terrestrial. To je standarad za digitalnu televiziju koji se koristi u evropi i još nekim delovima sveta. Osim DVB-T postoji još nekoliko standarda za emitovanje digitalnih televizija koji se koriste na drugim kontinentima.

DVB-T2

DVB-T2

Novi standard za digitalnu zemaljsku televiziju. U poređenju sa DVB-T, DVB-T2 nudi značajno manju osetljivost na smetnje i šumove. Obezbeđuje 30-50% veći protok podataka što je naročito pogodno za HDTV. Takođe je kompatibilniji sa IPTV tehnologijama.
DVB-T2 se koristi za digitalnu televiziju u Srbiji, Velikoj Britaniji (gde se naziva "Freeview HD") i u još nekoliko zemalja.

DVD

DVD

Medij za snimanje podataka (fajlova, slika, dokumenata, foldera itd.) ili digitalnog videa. Pojam DVD obuhvaća čitavu familiju medija koji se zasnivaju na srodnim tehnologijama a medjusobno se razlikuju u nekim osobinama. Obični DVD mediji su kapaciteta 4,7 GB a dvoslojni (dual layer) su kapaciteta oko 8,5 GB. DVD može biti data disk kada se na njega snimaju podaci a može biti i DVD Video, posebno standardizovan format video medija prvenstveno namenjen za filmska izdanja.

DVD Video

DVD Video

Vrsta DVD-a koji je trenutno jedan od osnovnih formata video medija opšteprihvaćen i od korisnika i od filmske industrije. DVD Video je u stvari film na DVD disku koji možete gledati na svakom kućnom DVD plejeru. DVD Video često prosto nazivamo "DVD film". Pre DVD-a filmovi su bili izdavani na VHS kasetama.

* Pogledajte i pojam: "Blu-ray Disc"

DVDRip

DVDRip

"DVD rip" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova (najčešće "divx filmova"). DVRip znači da je video dobijen prebacivanjem videa sa original DVD Video diska. To govori da je video dosta dobre kvalitete jer je kvalitet slika sa DVD-a najviši mogući (ako izuzmemo nove filmove u HD rezoluciji).

DVDSCR (DVDScr, DVDSCREENER)

DVDSCR (DVDScr, DVDSCREENER)

Oznaka "DVDSCR" se često sreće u nazivima piratskih filmova. Filmovi sa tom oznakom nastali su konvertovanjem videa sa tzv. "Screener" DVD-a. Screener-i su posebna DVD (i Blu-ray Disc) izdanja koja se pre izlaska filmova predaju novinarima radi najava, PR-a (Public Relations) i drugih promotivnih svrha. Kvalitet je sličan kvalitetu DVDRip-ova. Neke scene kod ovih filmova su crno bele i često se pojavljuje natpis da video nije namenjen prodaji.

* Pogledajte i pojmove: "SCR" i "BDSCR"

DVR

DVR (Digital Video Recorder)

Označava uređaj ili kompjuterski program koji obavlja snimanje videa u nekom digitalnom formatu.

DSLR

DSLR (D-SLR, digital SLR)

DSLR znači digitalni SLR fotoaparat. SLR je skraćenica od "single-lens reflex". SLR je sistem koji takvim fotoaparatima omogućava da svetlost koju dolazi kroz objektiv preusmeravaju na senzor za display (ekran) pomoću kojeg fotograf cilja. Na taj način fotograf na svom ekranu vidi tačno ono što će biti uslikano onako kako će izgledati na fotografiji. To pomaže boljem podešavanju objektiva, boljem ciljanju i sl. Pored toga bitno je reći da se kod skoro svih DSLR fotoaparata može skidati i menjati objektiv.
DSLR fotoaparati su u pravilu znatno skuplji od kompaktnih ali omogućavaju fotografije znatno višeg kvaliteta. Skoro svi DSLR fotoaparati su namenjeni profesionalcima i zahtevnijim korisnicima.

Džingl

Jingle

Veoma mala i kratka reklama koja se lako pamti. Džingl sadrži neku zanimljivu i zaraznu melodiju, zaraznu i kratku pesmicu ili reklamni slogan. Može biti audio džingl kada se čuje samo melodija i recimo reklamni slogan ili video džingl kada se uz melodiju obično prikazuje logo i neka jednostavna animacija koja se takođe lako pamti i prepoznaje. Džingl obično traje od 1 do 5 sekundi.
Poznati džinglovi su na primer "Nike, just do it!", "always coca-cola", "E A sports... to the game" i sl. U mnogim TV serijama i poznatim crtanim serijama, se pri promeni scena prikaže džingl da vas još jednom podseti šta gledate. Na primer "Power rangers", "Transformers" itd. TV programi puštaju svoje džinglove u razmacima između emisija kako bi vas podsetili koji kanal gledate.
Džinglovi su moćna marketingška alatka koja je vrlo jeftina za izraditi a može imati mnogo jači efekat od mnogih skupih i dugih reklama. Kao kreativno delo, džinglovi su posebno zanimljivi TV producentima i producentima TV reklama.

EFP

EFP

EFP (Electronic Field Production) je termin televizijske industrija koji znači produkciju izvan formalnih TV studija. Tipične aktivnosti EFP produkcije su prenosi sportskih utakmica, snimanja koncerata, dodela nagrada, političkih skupova i drugih velikih organizovanih događaja.
Oprema koja se koristi za EFP je slična studijskoj opremi ali je prilagodjena tome da se montira i koristi na mestima koji nisu predvidjeni za TV studio.

Enkoder

Encoder

Enkoder je ono što obavlja kreiranje video zapisa u nekom formatu. Enkoder je najčešće komponenta ugrađena u programe za obradu videa. Programi za enkodiranje i konvertovanje zapravo samo posreduju i obavljaju pripremne operacije dok konkretno stvaranje video zapisa, obavlja enkoder.

ENG

ENG

ENG (Electronic News Gathering) je naziv za terenski deo televizijskog posla koji se obavlja radi dolaska do priče ili vesti. ENG obuhvata sve od jednog usamljenog reportera pa do tima iz kamiona za pripremu i emitovanje uživo.

ENG kamera

ENG camera

Profesionalna kamera namenjena za kamermana iz terenske (ENG) televizijske ekipe. To je poprilično univerzalna kamera napravljena tako da ima sve što mora imati profesionalna kamera a da je nosi i njome upravlja samo jedna osoba.
Izgledom dosta podsećaju na skuplje modele amaterskih kamera. Zbog svoje univerzalnosti kamere ovog tipa su najrasprostranjenije profesionalne kamere. Kod niskobudžetnih projekata mogu se koristiti i za sve ostale namene.

Freeview

Naziv za digitalnu zemaljsku televiziju koja se emituje u Velikoj Britaniji. Oznaku "Freeview" nose svi uredjaji koji se mogu koristiti za prijem tih kanala. U suštini radi se o emitovanju u DVB-T standardu i kanalima koji su samo SD rezolucije.

Freeview HD

Naziv za digitalnu zemaljsku HD televiziju koja se emituje u Velikoj Britaniji. Oznaku "Freeview HD" nose svi uredjaji koji  se mogu koristiti za prijem tih kanala. Freeview HD koristi najsavremeniji standard DVB-T2 i MPEG-4 video kompresiju.
Za nas "Freeview HD" uređaji su posebno zanimljivi jer će se u Srbiji koristiti identičan standard (DVB-T2 i MPEG-4) kada se bude prešlo na digitalno emitovanje. Samo u Srbiji ti uređaji se neće prodavati sa oznakom "Freeview HD" već verovatno drugačijom. A možda će jednostavno imati oznaku DVB-T2. Videćemo kad dođe vreme...

Full HD

Full HD

Oznaka "Full HD" je prema novim preporukama zamenjena oznakom "HD ready 1080p".

GUI

GUI (graphical user interface)

Programi  i codeci koji su u CLI varijantama sami po sebi nemaju nikakav "skin" tj. nikakav grafički interfejs sa tasterima, menijima itd. GUI je praktično dodatak koji kompletira CLI programe i dodaje im izgled i komandni interfejs koji omogućava uobičajenu upotrebu.

HD

HD (High Definition)

Video visoke rezolucije. Prevenstveno se oznakom HD označavaju rezolucije 1280x720 i 1920x1080. Radi usporedbe rezolucija 1920x1080 sadrži tačno pet puta više pixela od maksimalne podržane DVD rezolucije. Drugim rečima HD rezolucije donose do pet puta detaljniju (jasniju) sliku.

HD ready

HD ready

Oznaka na televizorima koji su sposobni prikazati HDTV program i HD video ali njihov ekran ne prikazuje punu jasnoću slike. HD ready televizori su jeftiniji od Full HD televizora. Većina gledaoca teško primeti razliku u kvalitetu slike na HD ready i Full HD televizora jer su video sadržaji u maksimalnoj HD rezpoluciji još uvek retkost.

HD ready 1080p

HD ready 1080p

Oznaka na televizorima čiji ekran prikazuje punu HD rezoluciju 1920x1080 bez ikakvog umanjivanja. Ovakvi televizori imaju najjasniji prikaz slike ali su i najskuplji. "HD Ready 1080p" je novija oznaka koja zamenjuje do sada korišćenu "Full HD" oznaku.

HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Tehnologija zaštite od kopiranja videa koja se ugrađuje u uređaje koji prenose digitalni video signal putem DVI ili HDMI kablova. Ovo funkcioniše tako što HDMI-HDCP uredjaji odbijaju da prenesu digitalni signal do uredjaja koji nisu opremljeni sa HDCP tehnologijom. HDCP tehnologija je prvenstveno predvidjena da je koristi na Blu-ray Disc plejerima.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Vrsta konektora i kablova kojima se spajaju HD uređaji, HDTV televizori, Blu-ray plejeri i noviji kompjuteri sa HDMI priključkom. HDMI kablovi prenose isključivo digitalni video i audio. Malih su dimenzija i omogućavaju jednostavno spajanje bez mogućnosti da ćete pogrešno spojiti.

HDR

HDR (High Dynamic Range)

HDR kod prikaza (reprodukcije) slika i videa

HDR označava slike i video koji sadrže opseg svetline (osvetljenosti, luminoznosti) izmedju najtamnije i najsvetlije nijanse mnogo veći od onoga koji imamo kod SDR-a (standardnog opsega konvencionalnih uređaja). Cilj je da se ljudskom oku prikaže sličan opseg koje ljudsko oko inače opaža u prirodi. Kada su u pitanju ekrani onda HDR znači da je ekran u stanju da prikaže HDR opseg i da ispravno reprodukuje veliki broj nijansi izmedju najsvetlije i najtamnije.
Neki od najnovijih formata slika i videa omogućavaju zapis celog HDR opsega boja.
Najnoviji "Ultra HD Premium" televizori omogućavaju prikaz HDR videa i slika u punom opsegu.

HDR kao tehnika dobijanja sadržaja

HDR je tehnika snimanja i obrade fotografija (ili videa) koja omogućava da kao krajnji rezultat dobijemo mnogo veći opseg svetline nego standardne digitalne fotografije. Na primer u praksi, scena koju slikamo ili snimamo obično sadrži tamne (slabo osvetljene) i svetle (jako osvetljene) delove i standardnim senzorima i tehnikom ne možemo da zadržimo detalje i prirodne nijanse boje i u tamnim i u svetlim delovima fotografije. HDR tehnike omogućavaju da mnogo vernije zadržimo detalje i boje po svim delovima slike bez obzira na osvetljenost. Prvobitno su samo neki digitalni fotoaparati omogućavali HDR fotografije ali sada i najmoćnije digitalne video kamere omogućavaju HDR video snimke.
Najmoćniji senzori su u stanju da snime HDR sadržaj koji ne zahteva dodatnu obradu.

* Pogledajte i pojmove: "SDR" i "Ultra HD Premium"

HDRip

HDRip

Oznaka "HDRip" se ponekad može sresti kod u nazivima piratskih filmova. U današnje vreme oznaka "HDRip" znači da je video nastao enkodiranjem od bilo kojeg izvora u visokoj rezoluciji.
Ako je slučajno u pitanju HDRip koji je postavljen na internet oko 2008-e godine, onda može da znači da je video dobijen konvertovanjem videa sa original HD-DVD medija. U tom slučaju kvalitet je identičan BDRip-ovima. HD-DVD je nakon 2008-e godine napušteni standard tako je prodano veoma malo HD-DVD-a i zbog toga ima veoma malo ovakvih filmova.

HDSLR

HDSLR (High definition DSLR)

To je naziv za DSLR fotoaparate koji pored svih DSLR mogućnosti, mogu još i da snimaju video u HD rezoluciji. Uz odgovarajući opremu za stabilizaciju mogu zameniti video kameru. HDSLR-ovi su praktično dva uređaja u jednom, DSLR fotoaparat i HD video kamera.
Pojam HDSLR se danas retko koristi jer praktično svi novi DSLR modeli mogu da snimaju HD video pa nema potrebe da se to više ističe.

HDTV

HDTV (High Definition Television)

HDTV (High Definition Television) je Televizija visoke rezolucije. Rezolucije za HDTV su 1080p, 1080i, 720p i 720i. Aspect ratio ekrana je 16:9

oznaka kod piratskih filmova i serija

"HDTV" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. U tom slučaju "HDTV" znači isto što i "HDTVRip".

HDTVRip

HDTVRip

"HDTVRip" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. HDTV znači da je video nastao snimanjem HDTV programa tj. TV programa u HD rezoluciji. Najčešće je snimanje obavljeno direktnim kopiranjem streama digitalne televizije na hard disk tako da je kvalitet blizak onome kakav gledaju gledaoci HDTV programa. Nešto slabijeg kvaliteta od BDRip.

* Pogledajte i pojmove: "SATRip" i "VODRip"

HEVC

HEVC (High Efficiency Video Coding)

Novi standard video kompresije koji je trenutno u početnim fazama popularizacije. HEVC donosi evolutivni napredak u odnosu na H.264 kompresiju. Postiže oko 50% smanjenje bitratea uz povećanje kompleksnosti (hardverske zahtevnosti) ili manju uštedu ali uz smanjenje kompleksnosti. Prema tehničkim mogućnostima, generalno je univerzalniji.
HEVC tehnologija video kompresije je okrenuta u smeru sledeće generacije video tehnologija za potrošače a to je podrška za sve veće rezolucije (čak do UHDTV 7680x4320 i 8192×4320), visok framerate (čak do 300fps), 3D (stereoskopija), fleksibilnost bitratea, progressive (interlaced je potpuno nepodržan), 10-bit i 12-bit boje, HDR i sl. zahtevi.

* Pogledajte i pojmove: "HDR", "Ultra HD Premium", "Ultra HD Blu-ray"

ILC (Interchangeable lens camera)

Fotoaparat sa izmenjivim objektivom. U ovu grupu spadaju svi takvi uključujući DSLR, MILC i neke manje poznate vrste fotoaparata.
Kada je reč o DSLR-u nije potrebno da se pominje da je ujedno i ILC jer se podrazumeva da svi DSLR-ovi imaju izmenjive objektive.

Inbetweening (tweening)

Inbetweening je proces (autmatskog) generisanja frejmova između dva ključna frejma animacije. Krajnji rezultat je da prvi ključni frejm glatko evoluira u sledeći ključni frejm.

* Pogledajte pojmove: "ključni frejm" i "motion graphics"

INTERNAL

INTERNAL

Oznaka "INTERNAL" se često sreće u nazivima piratskih filmova. Ima više objašnjenja šta znači "internal". Pojednostavljeno rečeno radi se o izdanjima sa čijim kvalitetom pirati nisu baš zadovoljni pa ne žele da stave svoj uobičajeni potpis u naziv filma.

Kajron

Chyron

značenje u domaćoj televizijskoj industrii:

U domaćoj televizijskoj industriji, kajron je "tekući tekst" tj. traka sa pokretnim tekstom koji se prikazuje tokom TV programa, obično u gornjem ili donjem delu ekrana. Kajroni obično prikazuju tekst nekih obaveštenja, važnih vesti, SMS poruke gledaoca i sl.

značenje u stranoj televizijskoj industriji:

U američkoj televizijskoj industriji, chyron (čita se "kajron") je naziv koji se popularno upotrebljava za "lower third". Naziv je dobio po "Chiron" uredjajima (od kompanije Chyron) koji su se prvi koristili u televizijama za dodavnje lower third elemenata na video za emitovanje.

* Pogledajte i pojmove: "character generator" i "lower third".

Ključni frejm

Key frame

ključni frejm kod animacije

Kod kompjuterske animacije (određene vrste koje rade na ovaj način) ključni frejmovi su početna i krajnja tačka glatkih tranzicija. Animator modifikuje ključne frejmove koji su statični a kompjuter kreira glatku tranziciju između. Tj. popunjava prostor između automatski kreiranim frejmovima. Ako je u pitanju 2D animacija, ključni frejmovi su 2D slike ili raspored 2D elemenata. Ako je u pitanju 3D animacija, ključni frejmovi su 3D scene.

* Pogledajte pojam: "inbetweening"

ključni frejm kod video kompresije

Kod video kompresije, ključni frejm je svaki frejm koji sadrži celu sliku u bitmap (rasterskom) formatu. Ključni frejme ne zahteva druge frejmove da bi njegova slika bila reprodukovana na ekranu. Kod tehnologija snažnije video kompresije, između ključnih frejmova su obično nepotpuni frejmovi koji sadrže samo razlike u odnosu na prethodne i sledeće frejmove.

Kodek

Codec

Reč Codec je nastala kao skraćenica od CODER-DECODER (onaj koji kodira i dekodira). Danas reč codec označava skoro sve softverske komponente koje učestvuju pri reprodukciji ili enkodiranju videa i audia. Kada govorimo o enkodiranju, pod rečju codec mislimo na enkoder. Kada govorimo o reprodukciji (puštanju videa)  pod rečju codec mislimo na dekoder.

kompaktni fotoaparat

Compact camera

Fotoaparat koji ima ugrađeno sve što je dovoljno za amatere i jednostavan je za upotrebu za početnike. Skoro svi kompaktni fotoapaarti imaju ugrađeno automatsko izoštravanje, automatizovana podešavanja svetline i boja i ugrađen blic. U pravilu kod kompaktnih fotoaparata ne može se skidati i menjeti objektiv i to je možda glavni razlog što se zovu "kompaktni".
Skoro svi današnji kompaktni fotoaparati poznatih marki daju kvalitet slika sa kojim su početnici više nego zadovoljni.

linearna video montaža

linear video editing

Prosta metoda video montaže u kojoj se pojedini delovi video snimaka mogu samo nadovezivati, jedan nakon drugoga. Ovaj metod se koristio nekada kada nije bilo modernijih uređaja. Od kako su se za video montažu počeli koristiti kompjuteri, skoro potpuno se prešlo na nelinearnu montažu.
Linearna montaža se još uvek koristi pri prenosima uživo kada se prelazi sa jedne na drugu kameru, ili se dodaje neki efekat  tj. obavlja se neka vrsta video miksovanja uživo.

Lossless compression

Vrste kompresija videa, audia ili slika kod kojih ne dolazi do gubitaka kvaliteta. Video (ili audio ili slika) zapis kompresovan nekom od lossless metoda pri reprodukciji nema razlika u odnosu na original.

Lossy compression

Vrste kompresija videa, audia ili slika kod kojih dolazi do nepovratnih gubitaka kvaliteta. Video (ili audio ili slika) zapis kompresovan nekom od lossy metoda pri reprodukciji ima razlika u odnosu na original. Te razlike su gubici kvaliteta.

lower third

U televizijskoj industriji, "lower third" (u prevodu znači "donja trećina") označava grafički elemenat tipičnog izgleda, najčešće tekst, koji je smešten u donjem delu ekrana ispred videa. U najjednostavnijoj formi, lower third je samo statični tekst (caption). Lower third najčešće sadrži tekst koji opisuje ko ili šta je na snimku, dodatne informacije. Pozadina je najčešće providna ili je neki jednostavan obojeni pravougaonik. Ponekad imaju animiranu pozadinu, animirani tekst i sl.

* Pogledajte i pojmove: "kajron (chyron)" i "character generator".

MILC (Mirrorless interchangeable-lens camera)

Vrsta digitalnih fotoaparata koji su po karakteristikama i kvalitetu na pola puta izmedju DSLR i kompaktnih modela. Imaju mogućnost zamene objektiva (poput DSLR-ova) a unutrašnji princip rada im je (poput kompaktnih fotoaparata) "bez ogledala" tj. svetlost koja dolazi kroz objektiv celo vreme pada na senzor.
MILC fotoaparati su naravno namenjeni onim fotografima amaterima koji su dovoljno napredni da osete nedostatke kompaktnih fotoaparata a još uvek nemaju dovoljno znanja i mogućnosti da iskoriste profesionalne DSLR i HDSLR modele.

mod16

mod16

Ovaj naziv se koristi za rezolucije kod kojih je i visina i širina deljiva sa brojem 16. Prednosti mod16 rezolucija su u tome što su kompatibilnije sa video uređajima, omogućavaju najbolje iskorišćenje enkodera i sprečavaju greške pri reprodukciji. Preporučujemo da uvek koristite mod16 rezolucije. 

Motion graphics

"Pokretna grafika" tj. jednostavna animacija tipa da se grafički elementi pomeraju, rotiraju, ljujaju, pokretni tekst, efekti talasanja, deformacija i sl. Kretanja kod pokretne grafike mogu da budu 2D, 3D ili 2D sa 3D efektima.
Motion graphics je takođe i vrsta animacije koja se vrši "automatizovano" kada animator zadaje statične "ključne frejmove" a kompjuter vrši automatsku glatku tranziciju između njih u zadatom vremenskom trajanju.

MPEG

MPEG (Moving Picture Experts Group)

Moving Picture Experts Group je velika grupa eksperata za video koja se bavi standardizovanjem video tehnologija. Najpoznatiji standardi video kompresije koje je ova grupa postavila su MPEG-1, MPEG-1 layer 3 (MP3), MPEG-2, MPEG-4 part 2, MPEG-4 part 10/AVC (H.264)...

Multimedijalni plejer

Plejeri koji mogu da puštaju razne formati i videa i audia.
Najčešće tako nazivamo kućne uređaje koji su opremljeni hard diskom i sposobni puštati razne fajlove. Na njih prekopiramo muziku, slike i filmove sa PC računara i onda njega direktno spojimo na TV i gledamo te sadržaje na ekranu televizora.

muksovanje, multipleksovanje

Mux, Muxing, Multiplexing

Multipleksovanje je proces ubacivanja video i audio zapisa u container fajl. Drugim rečima muksovanje je kreiranje container fajla sa svim njegovim komponentama.

* Mux

Mux je jedna od skraćenica za  multipleksovanje ali takođe je i skraćenica za pojam "Multiplex" (sledeće objašnjenje po redu) pa pripazite da ne pomešate ove dva pojma.

Multimedija

Multimedia

Multimedia je pojam koji se koristi u opisu nekih uređaja kako bi se ukazalo na to da imaju višestruke medijske mogućnosti tj. da objedinjuju medije: tekst, sliku, video, zvuk i sl. Web stranice takodje mogu biti multimedijalne ako pored teksta imaju, slike, zvuk i video. Kada se govori o hardveru, obično se PC zvučnici i mikrofoni svrstavaju u kategoriju "multimedia" jer služe proširenju medijskih mogućnosti računara.

Multiplex (Mux)

Multiplex

Za razliku od analogne kod emitovanja digitalne televizije jedan kanal ima dovoljno viška prostora da može da prenosi više TV kanala (TV programa) paralelno u sklopu tog samo jednog signala. Jedan takav kanal se naziva Multiplex ili skraćeno Mux. Dakle ono što je kod analogne televizije jedan kanal kod digitalne televizije je jedan multiplex. Multiplex je dakle grupa TV kanala koji se prenose takvim zajedničkim signalom. Jedan multiplex pored nekoliko TV kanala takođe može da sadrži i digitalne radio programe i interaktivne TV sadržaje, napredni teletext i sl. Prijemnik digitalne televizije (Set-top box) prima ceo jedan multiplex odjednom ali ga "rasklapa" i izdvaja iz njega samo onaj TV kanal koji ste odabrali.

NLE (non-linear editing system)

Programi iili uređaji za nelinearnu montažu (video montažu). Nekada su se koristili posebni uređaji a danas su NLE zapravo programi za video montažu ka na primer Corel VideoStudio, Sony Vegas, Adobe Premiere i sl.

nelinearna video montaža

non-linear video editing

Moderni metod video montaža pri kojoj imate mnogo više mogućnosti nego pri linearnoj montaži. U nelinearnoj video montaži imate pristup bilo kojem frejmu iz video materijala i možete napraviti rez gde hoćete, kopirati bilo koji deo videa na bilo koje mesto na vremenskoj traci itd. Drugim rečima imate potpunu slobodu rezanja,  premeštanja i kopiranja (cut, copy, paste) kao i u svim ostalim radnjama na računaru. Svi kompjuterski programi za video montažu rade nelinearnu montažu pa to nije ni potrebno posebno isticati.

NTSC

NTSC

Standard za analogni televizijski signal i televizore koji se koristi u americi. DVD Video format postoji u dve verzija. Jedna je NTSC a druga PAL.

PAL

PAL

Standard za analogni televizijski signal i televizore koji se koriste u našoj zemlji i u većem delu evrope. DVD Video format postoji u dve verzija. Jedna je NTSC a druga PAL. U našoj zemlji i u evropi se koristi PAL.

PAL B

PAL B

Jedna od nekoliko varijanti PAL standarda. PAL B se koristi u našoj zemlji i u drugim državama bivše jugoslavije.

Piksel

Pixel

Pixel je najmanji deo (digitalne) slike. Reč "pixel" je skraćenica od "picture element" što znači elemenat slike. Najlakše ćete razumeti šta je pixel ako zamislite da je slika zid od cigli a da je svaki pixel jedna cigla u tom zidu i da svaki može imati zasebnu boju.

Platforma

Platform

Pojam "platforma" se često upotrebljava kad se govori o softverskim i hardverskim tehnologijama. Platforma je tehnologija koja je namenjena da bude osnova na koju će da se nadovezuju druge tehnologije. Na primer PC računar je platforma na koju može da se instalira Windows, Linux i drugi operativni sistemi. Operativni sistem Windows je platforma na kojoj mogu da se izvršavaju Windows programi. Grafički procesori (GPU) su platforme oko kojih se projektuju konkretne grafičke kartice.

Point-and-shoot camera

Isto što i "compact camera" tj. u prevodu "kompaktni fotoaparat. Sam naziv Point-and-shoot u bukvalnom prevodu znači "naciljaj i uslikaj" tako da je jasno da je potrebno minimum znanja za korišćenje ovakvih fotoaparata.

Post-processing

Primena filtera i efekata pri puštanju videa. Post-processing služi da bi popravio ili prepravio sliku i ublažio ružne pojave na slici. Najčešći post-processing filtri su deblocking i deringing.

Preprocessing

Obrada i filtriranje slike direktno pred enkodiranje. U preprocessing spada de-interlace filtriranje, uklanjanje šuma, uklanjanje treperenja i slično. Preprocessing filteri obavljaju čišćenje i druge zahvate koje na neki način pojednostavljuju sliku i tako je prosleđuju enkoderu. Enkoderu je lakše da postigne jaču kompresiju na ovako obrađenoj slici.

Progressive download (progressive streaming, http streaming)

Ovo je slično media streamingu. Za razliku od streaminga progressive download je u suštini klasičan download media fajla (video, audio i sl.) sa internet sajta pri kojem se fajl snima na hard disk korisnika ali fajl može biti puštan pre nego što se download završi. Ono što se pušta se uvek nalazi na hard disku korisnika. Za puštanje fajla pre nego je potpuno downloadovan zadužen je plejer koji omogućava puštanje fajla sa interneta ili plejer ugrađen u internet stranicu.
Progressive download za razliku od streaminga ne zahteva posebnu tehnologiju na serverskoj strani. Fajlovi za progressive download se hostuju na isti način kao i sve ostalo na internet sajtu, stranice, tekst, slike...
S obzirom na pomenuto, progressive download je jeftiniji metod ali nedostatak je u tome što fajl uvek mora unapred da postoji pa nije pogodan za emitovanje uživo, direktne prenose i sl...

Sa korisničke strane najčešće nema primetne razlike između "progressive download" i "pravog" streaminga tako da se i jedno i drugo laički naziva streaming.

* Pogledajte i pojmove: "streaming".

PROPER

PROPER

Oznaka "PROPER" se često sreće u nazivima piratskih filmova. "PROPER" generalno znači bolje od nekog prethodnog izdanja. Najčešće se radi o tome da prva piratska TS (Telesync) izdanja nekog filma najčešće budu lošeg kvaliteta. Oni pirati koji kasnije naprave TS kopiju boljeg kvaliteta označe ja sa "PROPER" da bi se znalo da je to malo boljeg kvaliteta od ranijih izdanja.  Dakle "PROPER" najčešće znači sličan kvalitet kao TS i CAM.

* Pogledajte i pojam: "REPACK"

PVR

PVR (Personal Video Recorder)

Isto što i DVR. Skraćenica PVR se uglavnom koristi u nazivima programa za snimanje TV programa sa TV kartica.

QFHD

QFHD (Quad Full High Definition)

Naziv za rezoluciju 3840×2160 koja je tačno četiri puta veća od Full HD rezolucije. Znači dva puta šira i dva puta višlja od 1920x1080.
Pošto je slika širine približno 4000 pixela, ova rezolucija spada i u 4K rezolucije.

qHD

qHD

qHD (quarter of Full HD) je naziv za rezoluciju 960x540 koja je tačno jedna četvrtina od Full HD rezolucije. Ova rezolucija je popularna na najmoćnijim modelima mobilnih telefona, što ne čudi jer je za tako male ekrane, više nego dovoljna. To je takođe isključiva rezolucija za iFrame format snimanja koji koriste mnoge amaterske kamere.

R1

R1

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Reagion 1. To je uglavnom područje severne amerike, USA i Kanada. Pošto su u pitanju najrazvijenija tržišta, DVD izdanja za ovaj region su obično najkvalitetnija sa najviše pratećeg materijala.

R2

R2

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Region 2. Ovaj region obuhvata područje evrope i teritorija politički povezanih sa evropom. U region 2 spada i Srbija i ostale države bivše Jugoslavije.  DVD izdanja za ovaj region su obično veoma kvalitetni poput onih za region 1. 

R3

R3

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Region 3. Ovaj region obuhvata uglavnom otoke i poluotoke između azije i australije. 

R4

R4

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Region 4. Ovaj region obuhvata uglavnom područje južne amerike, srednje amerike i australiju.  

R5

R5

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Region 5. U ovaj region spada najveći deo afrike i najveći deo azije (uključujući i Rusiju i Indiju). Pošto su u pitanju najsiromašnija tržišta, DVD izdanja za ovaj region su obično najmanje kvalitete, najlošije upakovana i sa najmanje pratećeg materijala. Takođe, kod ovih filmova često je u pitanju i zvuk slabije kvalitete. DVD izadanja za R5 region se obično prva pojavljuju da bi se preduhitrila piraterija koja je na ovim teritorijama veoma zastupljena.  Iz tog razloga i prvi DVDRip-ovi koji se pojave takođe najčešće budu R5.

R6

R6

Oznaka koja se često sreće kod naziva pojedinih DVD filmova. Označava da je to DVD izdanje predviđeno za DVD Region 6. U ovaj region spada samo država Kina. Pošto u Kini postoji dosta cenzure, mogu biti u pitanju posebne verzije filmova prilagođene za prodaju u ovoj zemlji. 

remuksovanje, remultipleksovanje

Remux, Remuxing, Remultiplexing

Pojednostavljeno rečeno remultipleksovanje je promena containera. To je zapravo demultipleksovanje pa odmah zatim multipleksovanje u novi container fajl. Znači elementarni video i audio zapisi se vade iz jednog container fajla i prepakuju u drugi container fajl. Time se dobija novi audio-video fajl ali audio i video zapisi ostaju neizmenjeni.

REPACK

REPACK

Oznaka "REPACK" se često sreće u nazivima piratskih filmova. Kada neki pirat objavi piratsku kopiju koja sadrži neke greške i nedostatke onda kasnije objavi "REPACK" izdanje kod kojeg je taj problem rešen. REPACK takodje moža da znači "preprakovano" tj. da je postojeći Rip prepakovan u novi container fajl. U poslednjem slučaju to znači da je kvalitet manje više nepromenjen ali da je krajnji rezultat drugačije zapakovan ili u drugačijem formatu.

* Pogledajte i pojam: "PROPER"

Retina Display

"Retina Display" je naziv koji kompanija Apple upotrebljava za ekrane na njihovim najnovijim mobilnim uređajima iPhone 4 i iPad 3. Tehnološki ti ekrani nisu različiti od drugih LCD ekarana ali odnos rezolucije i veličine ekarana daje 326ppi (pixela po inču) što, prema Apple-ovim tvrdnjama, na udaljenosti 12 inča (305mm) od oka daje maksimalnu oštrinu koje ljudsko oko može da vidi. To bi praktično značilo maksimalna rezolucija koja tom uređaju treba i da nema smisli ići na više od toga.
Drugi stručnjaci tvrde da se to odnosi samo na prosečan vid a da ljudi koji imaju nadprosečno dobar vid, vide još oštrije od toga.
"Retina" je inače naziv za površinu u oku gde se nalaze "senzori" kojiu primaju svetlost koju vidimo.

Ringing

Vrsta ružnih pojava koji se pojavljuju na slici prilikom puštanja videa. Ringing se vidi kao pojava senke ili aure oko bridova objekata na slici. Najviše se primeti kod videa koji je enkodiran sa loše podešenim enkoderom.
Ringing se ublažava primenom Deringing filtriranja.

ripovanje

Ripping

Ripovanje je proces kopiranja audio-video sadržaja na hard disk računara.

ripovanje CD-a

Prebacivanje pesama sa klasičnog Audio CD-a u muzičke fajlove na računaru, najčešće se prebacuje u MP3 format.

ripovanje DVD-a

Prebacivanje filma sa DVD Video diska na računar. Pošto DVD nije predviđen da radi na hard disku računara, najčešće se pri ripovanju DVD-a obavlja konverzija u praktičniji "divx film" tj. .AVi fajl koji za video kompresiju koristi DivX ili XviD codec a za audio MP3 format.

SATRip

SATRip

"SATRip" je pojam koji je ponekad naveden u nazivu piratskih filmova i serija. SATRip znači da je video nastao snimanjem programa satelitske televizije. Kvalitet je identičan kvalitetu HDTVRip-ova. Nešto slabijeg kvaliteta nego BDRip.

* Pogledajte i pojmove: "HDTVRip" i "VODRip"

SCR (Screener, SCREENER)

SCR (Screener, SCREENER)

Oznaka "SCR" se često sreće u nazivima piratskih filmova. U suštini to je isto što i "DVDSCR" ili "BDSCR".

* Pogledajte pojmove: "DVDSCR" i "BDSCR".

SD

SD (Standard Definition)

Da bi razlikovali HD (High Definition) rezolucije od manjih rezolucija koje to nisu koristi se pojam SD (Standard Definition) koji znači rezolucije koje su bile standardne pre pojave HD tehnologija. Maksimalna SD rezolucija je 720x576

SDR

SDR (Standard Dynamic Range)

Konvencionalni opseg svetline (osvetljenosti, luminoznosti) kod slika i videa. Jednostavno rečeno radi se o razlici izmedju najsvetlije i najtamnije nijanse koju su konvencionalni ekrani u stanju da prikažu i koje su konvencionalni formati slika i videa u stanju da zapišu. Ovaj opseg obuhvata otprilike malo više od jedne trećine opsega koje je ljudjsko oko u stanju da opaža.
Profesionalni SDR video sa sitemom 10-bit boja obuhvata oko dve trećine opsega koje je ljudsko oko u stanju da opaža.

* Pogledajte i pojam: "HDR"

SDTV

SDTV (Standard Definition Television)

Da bi razlikovali HDTV od klasične televizije, u novije veme se koristi pojam SDTV (Standard Definition Television). To je televizija rezolucija koje su bile i biće standardne sve dok se u potpunosti ne pređe na HDTV. Maksimalna SD rezolucija je 720x576

Set-top box (STB)

Set-top box (STB)

Uređaj za prijem novih signala televizije. Na primer, digitalne, kablovske, adsl tv usluga itd. Set-top boks se klasičnim video kablovima priključuje na televizor. TV program koji primate pomoću Set-top boxa gledate na ekranu televizora. Set-top box skoro uvek ima sopstveni daljinski upravljač na kojem birate TV programe koje primete putem njega.

Smartphone

Najsavremeniji mobilni telefoni koji imaju dosta mogućnosti poput PC računara. U pravilu imaju krupniji ekran više rezolucije na kojem je jednostavnije raditi sa složenijim programima. Pre svega karakteristično za Smartphone uređaje je to da imaju ili minijaturnu tastaturu sa slovima ili ekran koji reaguje na dodir. Zbog većeg ekrana i "prave" tastature rad na internetu je mnogo prijatniji a prikaz web stranica prirodniji. Obično u sebi imaju Wi-Fi adapter pa se mogu spajati na vašu kućnu mrežu i internet.
Praktično su to multifunkcionalni uređaji koji su mešavina prenosnog računara, mobilnog telefona i još nekih uređaja (fotoaparata, kamere itd.):
Najmoćniji smartphone telefoni imaju prilično jake procesore i dovoljno memorije tako da mogu prikazivati HD video, obradjivati slike, pokretati video igre i sl. zahtevnije operacije.

Stereogram

Stereogram

Svaka stereoskopska slika se stručno naziva stereogram.

Stereoskopija

Stereoscopy (stereoscopics, stereo imaging)

Tehnika kreiranja iluzije dubine (treće dimenzije) slike za gledaoca koji gleda sa dva oka (binokularno). Praktično uvek je u pitanju neka tehnika koja podrazumeva dve slike (slikane iz blago različitog ugla) koje se prikazuju tako da jedno oko vidi jednu a drugo drugu.

Strimovanje

Streaming

Streaming je metod prenosa podataka na takav način da korisnik može dobiti prikaz pristiglih podataka pre nego što je prenos kompletno završen.
U praksi najčešće srećemo "http streaming" ili "progressive download" koji se takođe naziva streaming iako to nije tehnički precizno. Sa korisničke strane najčešće nema primetne razlike  između "progressive download" i "pravog" streaminga tako da se i jedno i drugo laički naziva streaming.
Pravi streaming je takav da se fajl nikada u potpunosti ne snima na hard disk korisnika nego se u memoriji zadržava samo onaj deo fajla koji se trenutno pušta. Takav streaming zahteva i posebnu tehnologiju na serverskoj strani tj. streaming servere.

* Pogledajte i pojmove: "Progressive download".

Subtitl

Subtitle

značenje u evropi:

U evropi i većem delu sveta, subtitle ili caption označava svaki tekst koji se prikazuje preko videa. To može biti prevod ili ispisan opis svega što se čuje u videu, na istom jeziku, za nagluve osobe.

značenje u americi:

U americi i kanadi, subtitle označava samo tekst prevoda na neki drugi jezik.

* Pogledajte i pojmove: "captions" i "closed captions".

TC (Telecine)

TC (Telecine)

Oznaka "TC" ili "Telecine" se često sreće u nazivima piratskih filmova. To su filmovi koji su digitalizovani sa filmskih traka uz pomoć "telecine" mašine.
Na sličan način se digitalizuju i filmovi pri izradi zvaničnih DVD izdanja samo što u tom slučaju to rade profesionalci sa profesionalnom opremom u profesionalnim studijima. Pošto TC kopije prave amateri sa amaterskom opremom, kvalitet je nešto slabiji ali je dosta blizu DVD kvaliteta.

Telop

Telop (TELOP, TELevision OPtical Slide Projector)

značenje u domaćoj televizijskoj industrii:

Telopi su u suštini slajdovi tj. statične slike koje se prikazuju u TV programu. U praksi pojam "telop" najčešće znači video oglase tj. statični tekst koje se prikaže kao slika preko celog ekrana. Takodje telop može biti i statična slika za najavu neke emisije ili statično obaveštenje koje se prikaže preko celog ekrana. Telopi se pripremaju u programima za obradu slika jer su u suštini slike.

značenje u američkoj televizijskoj industrii:

U americi TELOP je brend (marka) televizijskog grafoskopa tj. projektora slajdova. Pojam Telop takođe označava i sve druge televizijske grafoskope drugih brendova i proizvođača.

značenje u nekim državama:

U nekim državama, na primer japanu, pojam Telop se upotrebljava za svaku vrstu teksta (subtitlovi, putujući tekst itd.) koji ide preko videa.

* Pogledajte  i pojmove: "kajron", "character generator" i "lower third".

True HD

True HD

Značenje "True HD" oznake je isto kao oznaka "Full HD".

TS (Telesync)

TS (Telesync)

Oznaka "TS" ili "Telesync" se često sreće u nazivima piratskih filmova. Ovo je isto što i "CAM" s tom razlikom da zvuk nije sniman mikrofonom sa kamere već je sniman iz drugog izvora. Najčešće kroz priključak za slušalice koji imaju neki bioskopi. To znači da je audio nešto boljeg kvaliteta nego "CAM" ali i dalje je daleko lošiji od DVD kvaliteta. Najvažnije je to što za razliku od CAM-ova ovde se ne čuje publika iz bioskopa nego pravi zvuk filma.

* Pogledajte pojam: "CAM"

TVRip

TVRip

"TVRip" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. TVRip znači da je video nastao snimanjem TV programa.  Kvalitet nije maksimalan ali često može biti vrlo dobar.
Ponekad se umesto TVRip u nazivu ovakvih videa sreće oznaka "HDTV" ili "HDTVRip" što znači da je video nastao snimanjem programa sa HD  televizije. U tom slučaju kvalitet je skoro uvek vrlo dobar.

* Pogledajte i pojam: "HDTVRip"

UHDTV (Ultra High Definition Television, Ultra HDTV)

UHDTV (Ultra High Definition Television, Ultra HDTV)

TV format sa rezolucijom 7680x4320 koja je tačno 16 puta veća od Full HD rezolucije. Znači četiri puta šira i četiri puta višlja od 1920x1080.
Sa ovim trenutno eksperimentišu neke od vodećih istraživačkih kompanija ali je zbog velike zahtevnosti u svim aspektima, veoma daleko od primene takve tehnologije u praksi.

Ultra HD Blu-ray

Ultra HD Blu-ray

Ultra HD Blu-ray logoNovi format Blu-ray Disc medija koji je nedavno prihvaćen od filmske industrije kao medij za Ultra HD filmove. 
Ultra HD Blu-ray medij je fizički istog izgleda i dimenzija kao Blu-ray Disc ali koristi drugačiju tehnologiju i formate zapisa.

* Pogledajte i pojmove: "Blu-ray Disc", "Ultra HD Premium", "4K", "HDR"

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium logoStandard za UHDTV televizore i televizijski signal. Oznaka "Ultra HD Premium" između ostalog podrazumeva najmanje sledeće karakteristike: rezoluciju 3840×2160, 10-bit boje (1.07 milijardi boja) i HDR (High Dinamic Range).

* Pogledajte i pojmove: "4K", "Ultra HD Blu-ray", "HDR"

VHS

VHS

VHS je standard video rekordera i video kaseta za kućnu upotrebu koja je bio izuzetno popularan sve do pre nekoliko godina. Kasete za VHS video rekordere su se takođe nazivale VHS kaste. Korišćene su u skoro svakoj kući za snimanje TV programa i gledanje kupljenih ili iznajmljenih filmova. Iako još uvek ima ljudi koji ih i danas koriste, sve ih je manje. Ne proizvode se već nekoliko godina. Njihovu ulogu danas obavljaju kućni DVD rekorderi, kućni medija plejeri sa Hard Diskom, kućni plejeri koji snimaju na USB memorije i kompjuteri sa TV karticama.

VHSRip

VHSRip

Oznaka "VHSRip" se ponekad sreće u nazivima piratskih filmova. VHSRip znači da je video dobijen prebacivanjem videa sa VHS kaseta na računar.
Za novije filmove ne postoje VHSRip-ovi jer se već duže vreme filmovi ne izdaju na VHS kasetama već samo na DVD-u. Najčešće se prave VHSRip-ovi od starih i manje poznatih filmova koji se mogu naći samo u arhivama kaseta videoklubova.

Video capture

Proces prebacivanja videa sa nekog uređaja na računar. Pri video capturingu se video signal uživo konvertuje u neki format video zapisa i direktno se snima kao fajl na hard disku.

video montaža

Video editing

* Pogledajte pojmove: "linearna video montaža" i "nelinearna video montaža"

Video kompresija

Video compression

Tehnologija zapisivanja video zapisa na takav način da se dobiju mali fajlovi a da se pri reprodukciji tog zapisa dobija slika sa malo ili ni malo smanjenim kvalitetom. 

Video rrekorder (VHS rekorder)

VCR (Videocassette recorder)

Video rekorder koji snima na kasete sa magnetskom trakom. Kada se pominje VCR, pre svega se misli na kućne VHS video rekordere koji su ubedljivo najpopularniji.

VIVO (Video-in, Video-out)

To je oznaka na modelima grafičkih kartica koje imaju video ulaz. VIVO je skraćenica od "video-in video-out" što znači video ulaz i video izlaz. Takve grafičke kartice mogu obavljati funkciju video capture kartice.

VOD

VOD (Video on Demand)

Video na Zahtev. To je usluga prikaza nekog videa ili filma kada korisnik to zatraži. Takva usluga se koristi na mnogim internet stranicama a često se nudi i preko set-top box uređaja za kablovsku televiziju. Ova usluga se često naplaćuje i predstavlja modernu zamenu za za iznajmljivanje filma iz videoteke.

VODRip

VODRip

"VODRip" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. VODRip znači da je video nabavljen snimanjem filmova sa VOD usluge od neke kablovske ili satelitske televizije. Kvalitet je poput HDTVRip-ova ili SATRip-ova. Blizu kvaliteta BDRip-ova.

* Pogledajte i pojmove: "HDTVRip" i "SATRip"

VTR

VTR (Video tape recorder)

Video rekorder koji snima na magnetsku traku. Iako postoje i kućni rekorderi ove vrste (pogledaj VCR), kada se pominje VTR pre svega se misli na profesionalne rekordere koji snimaju na traku i koriste se u profesionalnim TV studijima. VTR tehnologije se sve manje koriste i prelazi se na hard diskove i druge digitalne medije.

WEB-DL

WEB-DL

"WEB-DL" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. WEB-DL znači da je video nabavljen direktno downloadovanjem sa nekog od sajtova za legalni download filmova za novac. Kvalitet je nešto viši od kvaliteta WEBRip-ova. Blizu kvaliteta Blu-Ray Disc filmova.

* Pogledajte i pojmove: "WEBRip" i "VODRip"

WEBRip

WEBRip

"WEBRip" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. WEBRip znači da je video nastao downloadovanjem videa sa web stranica na kojima se prikazuje legalno. Kvalitet nije maksimalan ali često može biti vrlo blizu kvaliteta BDRip-ova.

* Pogledajte i pojmove: "WEB-DL" i "VODRip"

WEBCap

WEBCap

"WEBCap" je pojam koji je često naveden u nazivu piratskih filmova i serija. WEBCap znači da je video nastao video capturingom tj. snimanjem videa sa web stranica. Kvalitet varira. Može biti kvaliteta sličnog DivX filmovima a može biti blizu WEBRip-ova.

WQHD

WQHD (Wide Quad High Definition)

Naziv za rezoluciju 2560×1440 koja je tačno četiri puta veća od HD 720p rezolucije. Znači dva puta šira i dva puta višlja od 1280x720.

x264

x264

enkoder

x264 je jedan od najpoznatijih i tehnički najboljih enkodera koji enkodira video u H.264 formatu.

oznaka

Oznaka "x264" se često pojavljuje u nazivima piratskih filmova. To znači da je taj video enkodiran sa x264 codecom i da je u H.264 formatu video zapisa.

x265

x265

enkoder

x265 je jedan od najpoznatijih i tehnički najboljih enkodera koji enkodira video u HEVC (H.265) formatu.

oznaka

Oznaka "x265" se često pojavljuje u nazivima piratskih filmova. To znači da je taj video enkodiran sa x265 codecom i da je u HEVC (H.265) formatu video zapisa.

XviD

XviD

enkoder

XviD codec je enkoder koji je besplatna alternativa DivX Pro codec-u. Takođe kreira video zapis u MPEG-4 ASP formatu. Tehnički je veoma napredan. Dugo vremena je bio tehnički bolji od DivX-a ali dans su jednako dobri. Za početnike je malo lošiji izbor jer je teži za podesiti i lako se može pogrešiti.

oznaka

Oznaka "XviD"  se često pojavljuje u nazivima piratskih filmova. To znači da je taj film enkodiran XviD codecom i da je u MPEG-4 ASP formatu (tj. popularnom "DivX" formatu).

YCbCr

YCbCr

YCbCr je jedan od popularnih sistema boja kod digitalnog videa. YCbCr deli boju na tri komponente, gde Y (luma) označava svetlinu (brightness) a Cb i Cr su chroma komponente koje daju informaciju o boji.
YCbCr se koriste samo kod zapisivanja videa jer se tako lakše postiže video kompresija. Kasnije se tokom reprodukcije boje konvertuju u RGB komponente za prikaz na ekranu pošto ekrani imaju samo R (crvene), G (zelene) i B (plave) lampice u svojim pixelima.

* Pogledajte i pojmove: "4:4:4", "4:2:2", "4:2:0"

video majstor, 1.8.2020 (prvi put objavljeno 18.7.2008) 
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<