Vrste televizija

Vrste televizija

Sve o televiziji. Digitalna televizija, HDTV, zemaljska, kablovska, satelitska, mobilna, IPTV, web televizija...

Razlike između digitalne i analogne televizije

Analogno emitovanje

Analogno emitovanje znači da je slika sadržana u samom radio talasu. Različite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Nedostatak analognog pristupa je u tome što se usled smetnji kvalitet smanjuje. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i šumova i zbog toga je nemoguće da se kvalitet analognog signala potpuno sačuva. Pitanje je samo koliki će se gubitak kvaliteta primetiti na slici prenesenoj anlognim putem. Što je više šumova to analogni signal sve više gubi kvalitet i slka postaje sve prljavija.

Digitalno  emitovanje

Digitalno emitovanje znači da signal u stvari prenosi digitalne (kompjuterske) podatke. Ti digitalno podaci su zapravo video signal u nekom formatu slično kao video fajlovi na računarau. Digitalni signal tumače kodeci  i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosledjuje na ekran.
Digitalni signal takodje prenosi i podatke vezane za proveru i korekciju grešaka tako da se mogućnost netačnog tumačenja signala još više smanjuje.

U čemu je prednost digitalnog?

Kod digitalnog emitovanja televizije ili imate sliku ili nemate. Kvalitet ne zavisi od smetnji. Usled smetnji ili preslabog signala može se desiti da se prijem prekina i da nestane ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslan.

HD Televizija i ona druga

HDTV (High Definition Television)

HD Televiziju čine TV programi sa videom u HD rezoluciji. To znači da je video u rezoluciji 1280x720 ili 1920x1080 jer su to jedine HD rezolucije. Glavna prednost HDTV-a je u tome što je slika oštrija i detaljnija. Na primer, na maksimalnoj rezoluciji od 1920x1080 slika može biti do pet puta oštrija nego sa DVD-a.

HDTV može biti i digitalna i analogna

HDTV program može biti emitovan i analognim i digitalnim putem. Međutim kako su HD programi tek u početnim fazama a  u svetu se trenutno obavlja prelazak sa analognog na digitalnu televiziju, veću upotrebu HDTV programa videćemo tek nakon prelaska na digitalnu televiziju.

HDTV je dobro podržana od strane proizvođača televizora

Na sreću, televizori osposobljeni za prijem HD televizije i prikaz HD videa počeli su se proizvoditi još pre nego što je nego što je HDTV zaživeo u praksi.

SDTV (Standard Definition Television)

SDTV je televizija klasične rezolucije. SDTV postoji od prvih dana televizije ali se  ta oznaka SD (standard definition) nije koristila. Prefiks SD je uveden nakon uvođenja HD videa i HD televizije zato da bi olakšao razlikovanje između HD rezolucije i onih (klasičnih) koji to nisu. Maksimalan rezolucia kod SD videa je 720x576 pixela.

Zemaljska televizija

Zemaljska televizija je kada se televizijski signal prenosi radio talasima kroz vazduh os predajnika (odašiljača) do prijemnika ( televizora). Prijemnici tj. televizori moraju imati antenu da bi mogli primiti signal zemaljske televizije. Anetna može biti mala sobna i koja stoji pored televizora ili velika koja se postavlja u dvorištu a sojena je televizorom putem dužeg antenskog (koaksijalnog) kabla.

Zemlajska televizija može biti i analogna i digitalna

Do pre desetak godina zemaljski televizijski signal je bio isključivo analogan. Međutim sada je u toku postepeni prelazak na digitalno emitovanje. Za nekoliko godina analogno emitovanje će biti u potpunosti prekinuto u celom svetu i tada će nastaviti da postoji samo digitalna.

Tranzicija sa analognog na digitalno emitovanje zemaljske televizije

U svim državama je ili u toki ili je završen prelazak sa analognog na digitalno emitovanje Tv signala. U svetu je dogovoreno da do 2015-e godine sve države prestanu sae mitovanjem analognog zemaljskog televizijskog signala i pri tome pređu na isključivo digitalno emitovanje. Države evropske unije imaju rok da tranziciju obave do 2012-e godine. Do sada je tranzicija obavljena u SAD-u i nekoliko evropskih država. Srbija će prema planu prekid analognog emitovanja obaviti 4.4.2012-e.

DTT (Digital Terrestrial Television)

DTT je oznaka za sve standarde digitalne zemaljske televizije. Skraćenica DTT se obično spominje u vezi tranzicije sa analognog na digitalni signal.

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

DVB-T je evropski standard za digitalno emitovanje zemaljske televizije. Koristi se u evropi i još nekim državama sveta.

DVB-T2

Najnoviji standard za digitalnu zemaljsku televiziju. U poređenju sa DVB-T, DVB-T2 nudi značajno manju osetljivost na smetnje i šumove. Obezbbeđuje 30-50% veći protok podataka što je naročito pogodno za HDTV. Takođe je kompatibilniji sa IPTV tehnologijama.
DVB-T2 se za sada koristi samo eksperimentalno ali se planira  da pravo korišćenje uskoro počne.

Srbija je među prvim državama koje će koristiti DVB-T2

Prema usvojenoj strategiji digitalizacije, Srbija će za digitalno emitovanje koristiti upravo DVB-T2 standard.

Satelitska televizija

Satelitska televizija je televizija čiji se signal emituje sa veštačkih satelita koji kruže oko zemlje. Primanje signala se obavlja posredstvom satelitske antene i receivera satelistse televizije. Antena mora biti precizno usmerena u tačno određeni satelit da bi hvatala signal sa njega. pošto se sateliti kreću jednakom brzinom kao zemlja, oni praktično stoje u donosu na položaj naših antena pa se njihova pozicija može saznati iz tabela, časopisa o satelitskoj televiziji itd. 

Analogna i digitalna satelitska televizija

Satelitska televizija može biti i digitalna i analogna. Većina novih satelita i novih kanala su digitali ali još uvek postoje i anlogni kanali na nekim satelitima.

DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satelite)

DVB-S je najpopularniji standard za prenos digitalne satelitske televizije.

DVB-S2

Najnoviji standard za digitalnu satelitsku televiziju. U poređenju sa DVB-S, DVB-S2 donosi oko 30% bolje performanse što u kombinaciji sa MPEG-4 AVC (H.264 ) kompresijom pruža mogućnpost da se HDTV program emituje sa istim protokom koji je pre bio potreban za SDTV.
Za sada samo nekoliko televizija u svetu koristi DBV-S2. Potpuni prelazak sa DBV-S na DVB-S2, očekuje se da će trajati oko 15 godina.

Saveti za kupovinu satelitske antene i druge opreme

za sada samo kratak savet. Ako želite kupiti satelitsku antenu, receiver ili bilo šta od opreme za satelitsku televiziju, nemojte kupovati u robnim kućama već isključivo u servisima koji se bave ugradnjom satelitskih antena. Recite im kakve kanale bi željeli gledati i neka vam oni preporuče svu poterebnu opremu i neka vam oni ugrade i puste u rad, tako da se i sami uverite da te kanale zaista možete gledati. Moguće je da će vas kod servisa sve koštati malo skuplje ali zato će sve sigurno raditi i bićete zadovoljni. 

Kablovska televizija

To je televizija čiji signal se kroz kablove prenosi od provajedera kablovske televizije do korisnika (gledaoca). Ne možete postati korisnik kablovske televizije bilo gde u državi već samo u onim gradovima gde postoji takva mogućnost. Takođe nemaju sve zgrade i kuće u nekom gradu takvu mogućnost već samo oni delovi do koje je provajder kablovske televizije pokrio svojom mrežom kablova.

Kako postati korsnik kablovske televizije?

Ukoliko se vaša kuća ili stan nalazi na području koje je pokriveno kablovskom mrežom, trebate se obratiti tom provajderu kablovske televizije. Nakon uplate i potpisivanja ugovora, serviseri dolaze kod vas i instaliraju kablove i puštaju u rad televizijski signal.

Kablovska televizija se plaća

Kablovska televizija se uvek plaća. tj. čak i ako kablovi prolaze pored vaše kuće vi nemate pravo da se na njih spojite dok ne napravite ugovor i platite pretplatu.

Potrebni uređaji za prijem kablovske televizije

Ukoliko je potrebno provajder kablovske televizije će vam iznajmiti odgovarajući prijemnik (receiver) ili Set-top box  koji se spaja na televizor. i omogućuje gledanje kablovskih kanala.

Digitalna i analogna kablovska televizija

Kablovska televizija može biti i digitalna i analogna. U oba slučaja kvalitet slike bude dobar ali digitalni prenos ipak ima prednosti jer standardno omogućava neke naprednije mogućnosti. napominjemo da se digitalna kablovska televizija pojavile tek pre nekoliko godina. Mnogi provajderi kablovske televizije su tek počeli sa digitalnim prenosom.

DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable)

DVB-C je standard za digitalno emitovanje kablovske televizije. Svi evropski provajderi kablovske televizije koji su prešli na digitalno emitovanje, koriste DVB-C standard.

IPTV (internet protocol Television)

Ovo je nova vrste televizije.  Televizijski signal se prenosi u obliku digitalnih podataka putem internet mreže, od provajdera IPTV televizije do korisnika. korisnici moraju imati brzu internet vezu i IPTV prijemnik koji se spaja na televizor.
 IPTV je za korisnike veoma slična kablovskoj televiziji. Isto se od provajdera dobija prijemnik. Prijemnik takodje ima svoj daljinski upravljač. I najvažnije dostupni progranmski paketi koej možete gledati ovim putem su veoma slični sadržajima kablovske televizije. najčešće se radi  oistim Tv kanalima.
Prednost IPTV televizije je što koristi mnogo više naprednih i interaktivnih mogućnosti koje omogućava internet.

IPTV je uvek digitalna

IPTV je uvek digitalna jer se internetom mogu slati samo digitalni podaci.

Web televizija

Web televizija je prikazivanje TV programa na web stranicama (internet stranicama). Pojednostavljen orečeno treba samo da posetiti web stranicu neke web televizije i na njoj možete gledati taj program.

Sadašnje stanje

Nedostatak je što su web televizije često malih rezolucija. Video velike rezolucije pravi ogroman protok podataka i tako stvara ogromne troškove servera. Takođe za web televiziju visoke rezolucije i posetioci bi morali imati veom brz internet da bi mogli nesmetano pratili TV program.

Web televizije su uvek digitalne

Pošto su web stranice deo interneta a internet je potpuno digitalan, to znači da je sve što se nalazi na web stranici prikaz digitalnih podataka.

Mobilna televizija

Televizija predviđena za gledanje na mobilnim telefonima i sličnim malim mobilnim uređajima. Za mobilnu televiziju u evropi se koriste dva standarda: DVB-H i DMB. Oba su u početnim fazama primene. Mobilni telefoni sa mogućnošću prijema ovakvog Tv signala su tek počeli da se proizvode. Nadamo se da će mobilna televizija što pre zaživeti  i početi široko da se upotrebljava.

Mobilna televizija je samo digitalna

Svi standardi za mobilnu televiziju predvišaju samo digitalni signal. Tako da će svaka mobilna televizija koja se pojavi biti digitalna.

DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld)

DVB-H je standard koji preporučuje evropska unija. Veoma je sličan postojećem DVB-T ali je prilagođen uređajima sa malim ekranom i činjenici da baterije na tim uređajima treba što štedljivije da se koriste.

DVB-SH (Digital Video Broadcasting - Satellite services to Handheld)

Ovo je novi standard koji omogućava prijem televizijskog signala sa satelita na mobilne uređaje. Osim toga što signal dolazi sa satelita, po svemu je isti pomenutom DVB-H. Ova tehnologija se još uvek ne koristi.

DMB (Digital Media Broadcasting)

Još jedan standard za emitovanje televizije na mobilne uređaje.
 video majstor, 22.7.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<