Pravilan raspored zvučnika

Pravilan raspored zvučnika

Kako pravilno rasporediti stereo ili 5.1 zvučnike

Pravilan raspored Stereo zvučnika

Stereo zvučnike treba rasporeditii na sledeći način:
Televizor je tačno ispred vas. Zvučnici su u liniji sa ekranom. Levi (left) zvučnik je sa vaše leve strane a desni (right) sa desne. Međusobni razmak između zvučnika treba biti otprilike jednak razmaku između vas i zvučnika.
Pravilan raspored stereo zvučnika

Pravilan raspored 2.1 zvučnika

2.1 zvučnici su zapravo stereo zvučnici tj. levi i desni ali uz njih dolazi i subwoofer tj. zvučnik za duboke tonove.
Raspored 2.1 zvučnika je isti kao za obične stereo zvučnike samo što treba još da nađete mesto za subwoofer.

Položaj subwoofer-a

Subwoofer tj. zvučnik za niske tonove se ne mora postavljati na tačno određeno mesto jer naše uši ne mogu da ocene odakle niski tonovi dolaze. Subwoofer se obično smešta u blizini prednjih zvučnika. Treba ga uvek staviti na pod da ne bi svojim vibracijama tresao neki komad nameštaja.

Pravilan raspored 5.1 zvučnika

Evo kako treba pravilno rasporediti 2 prednja i 2 zadnja zvučnika

Zamislite da sedite u centru kruga. Televizor je tačno ispred vas. Prednji levi (front left) i prednji desni (front right) zvučnik su postavljeni sa leve i desne strane televizora. Levi sa vaše leve starne a desni sa vaše desne strane. Međusobni razmak između prednjih zvučnika treba biti približno jednak kao udaljenost od mesta gde sedite do zvučnika. Zadnji levi (rear left) i zadnji desni (rear right) trebaju biti sa vaše leve i desne strane. Razmak između mesta gde sedite i zadnjih zvučnika treba biti otprilike isti kao razmak između vas i prednjih zvučnika. Pravilan raspored ćete najbolje shvatiti sa slike ispod:
Pravilan raspored 5.1 zvučnika

Položaj subwoofer-a

Subwoofer tj. zvučnik za niske tonove se ne mora postavljati na tačno određeno mesto jer naše uši ne mogu da ocene odakle niski tonovi dolaze. Subwoofer se obično smešta u blizini prednjih zvučnika.
Treba ga uvek staviti na pod da ne bi svojim vibracijama tresao neki komad nameštaja.

Položaj centralnog zvučnika

Centralni zvučnik treba biti postavljen tačno ispred vas. Najbolje na policu iznad ili ispod ekrana.

Postoje li i drugačije načini rasporeda 5.1 zvučnika?

5.1 zvučnici se mogu rasporediti na još nekoliko načina ali u tom slučaju se pomoću komandi na pojačalu ili na daljinskom upravljaču moraju kalibrisati tj. prilagoditi parametre za drugačiji raspored. Ako želite da rasporeditie 5.1 zvučnike na neki drugačiji način, obavezno postupite prema uputstvima od vaših zvučnka i uputstvima od uređaja na koji su zvučnici priključeni (pojačala, kućnog home theater plejera...).
 video majstor, 6.4.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<