Snažan lik

Snažan lik

Kako stvoriti snažne likove? Šta čini likove snažnim a šta slabim? Kako ojačati likove?

Šta je snaga likova?

Snažan lik je onaj koji menja okolinu i onaj koji je otporan na uticaj okoline.

Snažan lik može da menja okolinu a okolina ne može da menja njega.

Na slici ispod je šematski prikazano kako je snažan lik nezavistan od ostalih i koji se kreće u svom smeru bez obzira na to šta je oko njega.
To što se kreće u svojem smeru i što na njega ne utiče okolina koja se kreće u drugom smeru ga i čini snažnim. Publika će u masi likova obraćati pažnju na ovoga koji je snažan. Dok će ostale jedva primetiti.
Snaga likova - snažan lik je originalan (grafik)

Zato je snaga likova bitna? - Psihološko objašnjenje

Pokušaćemo ovo objasniti sa aspekta evolucione psihologije, koja objašnjava svrhu ljudskog ponašanja i osećaja, sa ciljem opstanka i produženja vrste.

Čovek bolje zapaža stvari od kojih mu ovisi život i koje mu pomaže da preživi, da se adaptira, produžuje vrstu itd.
Svet je veliki. Naša okolina je prepuna raznih stvari. Gomila činjenica. Bezbroj čestica. Ogroman broj raznih kretanja i događaja... Ni jedno stvorenje ne može da sve to opazi i svemu tome da pridaje značaj. Čak i kad bi moglo to bi trajalo ko zna koliko dugo a preživljavanje zahteva da se reaguje što pre. Da bi čovek mogao da opstane on mora da bude efikasan i da se fokusira samo na najvažnije. Mora da u svojoj okolini, brzo, prepozna manji broj najvažnijih stvari, da na njih obrati pažnju i da se na njih adaptira.

Kada je reč o drugim ljudima, ne moramo da obraćamo pažnju na sve. Dovoljno je da zapazimo one među njima koji su snažni. Ljudima koji imaju karakteristike snažnih likova u stvarnosti pridajemo mnogo veći značaj nego slabima. Naravno, to je zato što nam od njih mnogo više ovisi opstanak, kvalitetan život i šanse za produženje vrste.

Isto tako, zbog istih razloga, publika koja gleda film, mnogo bolje zapaža snažne likove nego slabe, mnogo više obraća pažnje na snažne likova, mnogo više razmišlja o snažnim likovima, mnogo pre se emotivno veže za snažne likove, i posle filma se mnogo bolje seća snažnih likova.

Razlika između jakih i slabih likova

Šta čini razliku izmedju jakih i slabih likova najbolje ćete osetiti kroz brojne primere:
 • Snažan lik je sila koja menja svet oko sebe. Slab lik je rezultat delovanja sila.
 • Slab lik radi šta mora. Snažan lik radi šta želi.
 • Snažan lik je uzrok. Slab lik trpi posledice.
 • Slab lik podleže pritiscima. Snažan lik ostaje nepromenjen pod pritiskom. Ostaje isti kakav je bio i pre pritiska.
 • Slab lik, "kad zagusti", odustaje od svojih uverenja. Snažan lik ima hrabrost da se zauzme za ono u šta veruje.
  Snaga likova - snažan lik ima hrabrost da se suprotstavi (grafik)
 • Slab lik se povinuje. Snažan lik se suprotstavlja.
 • Slab lik se prilagođava ukusu većine. Snažan lik fura svoj fazon.
 • Slab lik se oblači isto kao i svi oko njega. Prilagođava se njima. Snažan lik se oblači u sopstvenom stilu.
 • Slab lik je isti kao i svi oko njega. Snažan lik je originalan.
 • Slab lik je kao list na vetru. U kojem pravcu vetar dune u tom će ga poneti. Snažan lik je kao kamen. On ostaje gde jeste bez obzira kakav vetar duvao i u kojem pravcu.
 • Slab lik je kao loptica. Odleteće tamo gde je udare, šutnu ili bace. Snažan lik je kao teniski reket. On će da udari i odbaci lopticu tamo gde želi.
 • Snažan lik odlučuje šta će da se dešava. Stvara i menja situaciju po svojoj volji. Slabom liku se stvari dešavaju. On nema moć da utiče na ono što mu se dešava.
 • Slab lik je kao plutajući balvan u reci. U kojem smeru reka teče u tom će da ga odnese. Snažan lik je kao gliser. Kretaće se po reci kuda god hoće, bez obzira u kome smeru reka teče.
 • Snažan lik je kreator. Slab lik je samo materijal kojeg  kreatori mogu da upotrebljavaju za svoje kreacije.
 • Slab lik igra samo na sigurno. Snažan lik se ne ustručava da rizikuje.
 • Slab lik proučava mogućnosti dok ne pronađe koja opcija je najbolja za njega. Snažan lik se odlučuje za opciju koja mu se najviše sviđa.
 • Slab lik nema izbora. Radi ono što mu je preostalo. Snažan lik uvek ima opcije.
 • Tamo gde slab lik gine, snažan lik preživljava.
 • Slab lik živi tek ostajući u životu. Snažan lik upravlja svojim životom.
 • Slab lik je kao putnik u automobilu. Otiće tamo gde ga vozač odveze. Snažan lik je kao vozač. On upravlja vozilom i vozi se tamo gde odluči.
 • Slab lik je poslušan. On SLUŠA savete i predloge i PRISTAJE na ono što mu je sugerisano. Snažan lik IGNORIŠE savete i predloge i odlučuje UZ PRKOS (UZ INAT) onome što se od njega očekuje.
 • Slab lik poslušno sledi naređenja. Snažan lik odbija ili ignoriše naređenje.
 • Slab lik je kao krivac On se pravda, on obrazlaže da je radio samo ono što je morao. Snažan lik je kao nevin i slobodan čovek. Snažan lik se ne oseća dužnim da ikome objašnjava i pravda se zbog onoga što radi.
 • Slab lik moli za oprost. Snažan lik se ne izvinjava zbog toga što je takav kakav je.
 • Slab lik potcenjuje sebe. Slab lik ne očekuje od drugih da ga uvažavaju. Snažan lik veruje u sebe.
 • Slabom liku je neprijatno. Snažnom liku je udobno u spostvenoj koži.
 • Slab lik govori brzo, bez ritma i bez pauza jer pazi da slušaocu ne oduzme mnogo vremena. Snažan lik je taj koga se sluša. On govori sporijim ritmom jer ne žuri nikuda i ne zanima ga koliko slušaoc ima ili nema vremena. On je taj kojeg drugi žele da saslušaju i imaju vremena za to.

Snažni postupci

Snaga lika nije statična pojava. Ona se između ostalog primećuje kroz dinamiku, niz postupaka snažnog lika. Znači vi ne možete prosto samo smisliti određene karakteristika za glavnog lika i očekivati da se sve te njegove osobine automatski uočavaju u svakoj priči i bilo kojim okolnostima. Moraju da se dese događaji, izazovi kroz koje će se pokazati kakav je. Snažan lik nije eto tako snažan u teoriji nego je njegova snaga vidljiva kroz njegove postupke, posebno tokom izazova. Drugim rečima karakteristika lika mora biti dokazana na delu.
"Na muci se poznaju junaci."
Snažan lik je snažan u praksi. Neka publika vidi tu praksu. Konkretne situacije u kojima se vidi koliko je snažan. 

Snažna grupa kao snažan lik

Veoma često grupi ljudi pripisujemo osobinu ili emociju čoveka.
"narod voli"
"narod mrzi"
"Ova grupa ljudi je bedna."
"Ta i ta država je zla."
"Ova vojska je snažna."


Ne moramo obavezno imati snažne individualne likove. Možemo imati snažne grupe likova. Grupa likova kojoj možemo dati osobine čoveka takođe može biti doživljena kao što se doživljava osoba. Ukoliko su postupci te grupe snažni, na gledaoca to ostavlja sličan efekat kao snažan lik.
Naravno isto važi i za slabost. Grupa može imati svaku karakteristiku snažnog ili slabog lika.

Takva jedna grupa se može sastojati od manje ili više slabih likova ali da ipak ukupno gledano bude snažna. Slabe likove, publika zanemaruje, ali celu tu silu kojoj su se slabi likovi povinovali doživljava kao jednu snažnu silu. Drugim rečima slabi likovi predaju svoju snagu grupi kojoj pripadaju. Njihova individualna snaga se gubi ali snaga grupe se uvećava.

To može biti manja grupa ljudi. To može biti jedna vojna jedinica. To može biti cela jedna vojska. To može biti ceo jedan narod. To može biti jedna država.

Primer nemačke vojske

Na primer, vojska nacističke nemačke iz drugog svetskog rata, u filmovima je uvek prikazana kao veoma disciplinovana i svi deluju isto kao da su kopije jedan drugoga. Medjutim ipak nesumnjivo ostavljaju snažan utisak na publiku. Nemački vojnik, disciplinovan i u koordinaciji sa drugima, je samo jedan točkić u nemačkoj ratnoj mašineriji. Lik bez individualne snage kojeg publika neće zapaziti. Ali zato celu nemačku vojsku, u kojoj svi deluju kao jedan, gledaoc doživljava kao veoma snažnu silu koja ruši sve pred sobom i koju je nemoguće zaustaviti.
Dakle snažna sila a uz to deluju kao jedan. ...logično, publika to doživljava isto kao što se doživljava jedan snažan lik.

Vođa grupe kao snažan lik

Malopre smo konstatovali da cela jedna grupa može biti doživljena kao jedan lik jer se ponaša kao jedan lik. Ovo je još prirodnije ukoliko ta grupa ima vođu. Pošto je vođa čovek on već ima ljudske karakteristike i prema njemu prirodno možemo osećati emocije kakve inače osećamo prema drugim ljudima.

Vođa i sledbenici - Prenos snage sa sledbenika na vođu

Sva snaga koju pripadnici grupe predaju grupi u stvari se predaje vođi grupe na raspolaganje. Pripadnici grupe su u stvari sledbenici vođe.
Sve ono što se događa grupi ljudi, publika najčešće doživljava kao da se dešava vođi grupe. Pratioci se zanemaruju. Čak i kad ih je nekoliko miliona, naš mozak nema vremena da im svima prida zasluženi značaj. Ako svi slede vođu, vođa ja najvažniji. Vođu primećujemo ostale zanemarujemo.

"Istorija pamti kraljeve! Ne vojnike!"

Ponekad se čitava jedna vojska naziva imenog njenog komandanta. Bitka u kojoj se bore na desetine hiljada ljudi i prolije se more krvi, na kraju se pamti kao sukob između dva generala.
"Taj i taj general je pobedio u bitci."
"Taj i taj državnik je dobio rat."

primer iz Ilijade

U čuvenom starogrčkom spevu "Ilijada" koji govori o velikom ratu, između grka i trojanaca, se uopšte ne spominju vojnici nego samo kraljevi i plemići komandanti jedinica. Svaki sukob je predstavljen kao sukob dvojice komandanata.

primer: Napoleonove pobede

Kad god je francuska vojska pod komandom Napoleona pobedila u nekoj bitci, to skoro svako naziva Napoleonova pobedom.

primer: Hanibalova pobeda kod Kanea

Kartažanska vojska pod komandom Hanibala, izvršavajući brilijantan, rizičan i složen Hanibalov plan, u bitci kod Kanea, njih 30000 su prosto zbrisali 70000 rimljana. Jedan od najvećih ratnih uspeha svih vremena. To praktično svako, čak i vojnici koji su se tu borili, naziva Hanibalovom pobedom.

primer: Aleksandar Veliki osvojio svet

Makedonska vojska pod komandom Aleksandra velikog, uz ogromne žrtve, i primenu godinama razrađivane makedonske taktike, i Aleksandrovu strategiju je pobedila persijsku vojsku koja je bila potčinjena Dariju i time zauzela Persiju. Ali svi mi kažemo da je "Aleksandar veliki pobedio Darija". Ili "Aleksandar veliki je osvojio Persiju". A često i "Aleksandar Veliki je osvojio svet."

Snaga lika ovisi i o drugim likovima

Koliko publika nekog lika doživljava kao snažnog, ne ovisi samo o njemu nego i o njegovoj okolini i drugim likovima iz njegovog sveta.
Da li ga drugi likovi slušaju ili ne slušaju? Da li je drugi lik nezainteresovan ili ga mrzi? Da li ga podržavaju ili mu se protive? Da li ga slede (i tako mu predaju snagu)? Da li ga maze i paze ili hoće da ga ubiju?

Tehnika za "jačanje" likova pomoću drugih likova

Osnažite pozitivce dodavanjem negativaca

Umesto da glavni pozitivac jednostavno uradi to šta hoće. 
Stvorite negativca koji će mu u tome smetati. Nastoji da spreči pozitivca u onome što radi ili možda želi da ga uništi. Pozitivac će biti snažniji lik kada ono što radi, radi iz prkos namerama negativca.

(U ovom slučaju ćete imati dodatni poen od publike ako publika zamrzi negativca, zbog njegovog smetanja, jer će tako još više navijati za pozitivca.)

Osnažite negativce dodavanjem pozitivaca

Stvorite pozitivca koji nastoji da spreči negativca u onome što radi. Negativac će biti snažniji lik kada ono što radi, radi uz prkos pozitivcu.

Osnažite lika onima koji pokušavaju da ga pokolebaju.

Kada neki lik u filmu treba da donese odluku, dodajte druge likove koji bi da ga odgovore. Lik je snažniji kada donosi odluke protiv volje onih koji bi da utiču na njega. Ako ga podržavaju u njegovoj odluci, njegova odluka će tada delovati manje snažno.

Dodajte slabe likove koji ga slede

Snažan lik je još jači ako postoji grupa slabih likova koji ga poslušno slede. On ja tada taj snažan lik koji pomera a oni su tada slabi likovi koji su pomereni.

Još nekoliko tehnika za "jačanje" likova

Potpuno isti lik koji je u jednom filmu slab ako bi ga takvog nepromenjenog premestili u neki drugi film on bi mogao da deluje kao snažan lik. Iako se on sam nije promenio, drugačija okolina i poređenje sa drugačijim likovima će imati drugačiji uticaj na to koliko lik deluje snažno. Evo nekoliko načina kako možete da izmenite priču tako da se snaga lika najviše uočava:

Izbacite detalje sa pomaganjem glavnom liku

Lik je snažniji ako je prepreke savladao sam nego ako je imao pomoćnike koji su mu olakšavali. Zbog toga izbacite scene sa pomagačima.

Primer iz filma Troja

Najpre pogledjate klasičnu verziju filma Troy (2004) a zatim produženu verziju "Director's Cut". Videćete kako na izgled banalna razlika u prikazu događaja utiče na snagu lika.
Troy, standardna verzija (trajanje 163 minuta)
U standardnoj verziji filma stiče se utisak da je Prijam, kralj Troje, doneo odluku da napadne grke iako su mu savetovali drugačije. Njegova odluka nije baš mudra ali je to definitivno potez snažnog lika.
Međutim...
Troy Director's Cut (trajanje 196 minuta)
U produženoj verziji filma, prikazani su i dodatni kadrovi iz kojih vidimo da su kraljevi savetnici izneli mnogo više uverljivih argumenata za napad i tako praktično naveli kralja da donese odluku koju su mu predlagali. Sada kad vidimo da je kralj jednostavno uradio ono što mu je savetovano, on deluje znatno slabije. On više nije kreator događaja nego onaj kojemu se stvari dešavaju.

Druge likove učinite različitim od glavnog lika

Lik koji se razlikuje od drugih je automatski snažan jer ne pokušava da se prilagodi ostalima. Ako ste već osmislili vašeg lika, ne morate obavezno da menjate njega da bi bio različit. Promenite druge likove tako da oni budu različiti od njega. Rezultat je isti.

"Na muci se poznaju junaci"

Bacite lika na muke. Gurnite ga u situciju gde će se videti koliko je snažan u praksi. Konkretne izazove. Neka se u radnji dešavaju testovi koje može da položi samo snažan lik.

Prepreke učinite težim

Prepreke koje stoje na putu do cilja glavnog lika, učinite težim. Lik je još snažniji ako se upušta u polazak na cilj i ne odustaje bez obzira što ga čekaju još teže prepreke. Svako može ono što je lako. Samo snažni likovi imaju hrabrosti da se upuste u ono što je teško.

Nasilje kao jednostavan način za davanje snage likovima

Razne vrste nasilja u filmovima direktno daje snagu likovima koji su nasilni. Lik koji udara. tuče, puca, ubija, razbija, ruši, razara, uništava... automatski biva opažen kao snažan lik i on vrlo lako dobija pažnju publike.
Snaga likova - fizička snaga i nasilje daju snagu liku (grafik)
Postoji dosta primera nasilnih filmova u kojima su glumili relativno loši i netalentovani glumci pa ipak su se ti likovi veoma dopali publici. Nasilni postupci likova su verovatno najjednostavniji način da im date snagu i da privučete pažnju gledaoca.
Fizičko nasilje nasilnika u suštini  je njegov uticaj na okolinu i to, prema našoj definiciji, daje snagu liku.
Nije čudno da mnogi filmovi sa prejednostavnom pričom i slabo razrađenim likovima, imaju veliku dozu nasilja. Time nadoknađuju ostale nedostatke.

Primer snage Terminatora iz filma The Terminator (1984)

Glavni antagonista (negativac) u ovom filmu je Terminator, bezosećajni i nekomunikativni robot. Ni najmanje emocija. Ni malo sofisticiranog govora tela. Skoro nikakva komunikacija sa drugim likovima. Ni malo socijalnog života. Pa ipak Terminator je ostavio neviđeno snažan utisak na publiku i započeo jedan od najpopularnijih serijala SF filmova. Kako je to postignuto? Sve što smo nabrojali da čini lika snažnim, Terminator pokazuje pre svega u fizičkom smislu.
Velikom fizičkom snagom. Nezainteresovanošću za ono što drugi žele od njega. Odlučnim i brutalnim razaranjem svega što mu se suprotstavi i što mu se nađe na putu. Nezaustavljivo ide tamo gde je namerio. Ne mogu da ga zaustave čak ni metci koji ga pogađaju. Ne zaustavljaju ga ni zidovi. Potpuno je otporan na uticaj okoline što je prema našoj definiciji drugi važan faktor koji ga čini snažnim likom.

Još primera snažnih likova iz poznatih filmova

Evo nekoliko odabranih primera snažnih likova iz filmova i serija. Ovo su neki od najboljih pirmera i preporučujemo da te filmove obavezno pogledate.

Toni Montana (Al Paćino) iz "Lice sa ožiljkom" - Scarface (1983)

Neustrašivi tip koji bez straha ide po sve što poželi. Radi šta hoće. Uzima šta poželi, ne pitajući čije je. Ne oseća se krivim ni za šta. Ne popušta nikome.

Šaka Zulu iz istoimene TV serije - Shaka Zulu (1986)

Afrički Napoleon. Vođa koji je stvorio "svet" prema svojoj zamisli. Od malog pastirskog plemena, stvorio veliki ratnički narod. Neustrašivi borac. Rođeni lider. Vođa čije karakteristike poprima ceo narod. Neprestano savladava iskušenja čime se njegova snaga iznova dokazuje. Odličan primer snažnog lika i snažnog vođe.

General Džek Riper iz filma Dr. Strangelove (1964)

On sam donosi odluku da pokrene nuklearni rat, najstrašniji događaj na zemlji, uz prkos tome što se od njega očekuje da samo sledi naređenja.
Glatko izvršava sopstveni plan, ostajuću pribran, opušten i dosledan sebi.
On ostaje čvrsto i bez kolebanja uz svoju odluku čak i kada vrše pritisak na njega.
"Moja naređenja su zadata i ta naređenja ostaju!"
Ne koleba se ni pod oružanim napadom vojske i bori se do kraja.

Stenli (Marlon Brando) iz filma "Tramvaj zvani želja" - A Streetcar Named Desire (1951)

On je veoma temperamentan, nasilan, svojeglav, drzak, ratoboran, borben, razjaren... Govori ono što misli u lice ne obazirući se na pristojnost. Na njega ne utiče ono što se tradicionalno smatra normalnim i pristojnim ponašanjem. Voli sebe i ne obazire se na osude.
Marlon Brando je bio nominovan za Oskara za ovu ulogu i zahvaljujući odličnoj glumi film je dobio skoro savršene ocene od gledaoca.

Eskobar Galjardo iz serije "Reži Me" (Nip/Tuck)

Kriminalac koji bez straha živi svojim opasnim načinom života. Govori ono što misli. Ne pravda se na optužbe. Ne plaši se ničega. Ne odstupa od ničega. Očigledno voli sebe i uživa u svojoj koži.

Zaključak

Jedna izreka koju smo već pominjali u ovom tekstu, možda najbolje od svih opisuje razliku između snažnih i slabih likova i njihov uticaj na film:
"Istorija pamti kraljeve! Ne vojnike!"
a Kad je reč o snažnim likovima u filmovima to u prevodu znači:
PUBLIKA PRIMEĆUJE SNAŽNE LIKOVE! NE SLABE!Za sada toliko. Tekst će kasnije biti još dopunjavan...
video majstor, 08.01.2014
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<