Vodič za podešavanje MainConcept MPEG-2 enkodera

Vodič za podešavanje MainConcept MPEG-2 enkodera

Detaljno objašnjenje svih opcija za MainConcept MPEG-2 enkoder 

Uvod

U ovom vodiču ćemo razjazniti sve opcije MainConcept MPEG-2 codeca i dati osnovne preporuke za svaku od njih.
Preporučujemo da pre čitanja ovog vodiča, pročitate naše vodiče:  "Vodič za podešavanje DivX codeca" i "Vodič za podešavanje XviD codeca".
Napomena: 
MainConcept ReferenceOvaj vodič je prvenstveno napisan za korišćenje MainConcept MPEG-1/2 Video Encoder koji je ugrađen u profesionalni program MainConcept Reference v1.6.1
Kod drugih verzija ovog softvera moguće su neke razlike kod nekih opcija.

Objašnjenja opcija su upotrebljiva i za druge progame koji mogu koristiti MainConcept MPEG-2 enkoder. 

U kojim programima se može koristiti MainConcept MPEG-2 enkoder?

Može u skoro svim komercijalnim i profesionalnim programima. Na primer: MainConcept Reference, Elecard Converter Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe Premiere Elements...

Najpre izaberite Preset

Prva stvar koji treba uraditi na početku podešavanja je da izaberete Preset koji vam najviše odgovara.
U programu MainConcept Reference, Preseti se biraju  iz padajuceg menija koji se nalazi u gornjem delu okvira "Output", kao na slici:
MainConcept Reference - Preset - MPEG-2
Svi preseti koji uključuju korisšćenje MPEG-2 codeca su gupisani pod imenom "MPEG-2", što se vidi na slici iznad.

Podešavanje kartice Video

Podešavanja kartice "Video" u programu MainConcept Reference:
MainConcept Reference - MPEG-2 - video

Codec

Izaberite "MPEG-1/2" da biste koristili MainConcept MPEG-2 Video Encoder.

Profile

"Profiles" u ovom slučaju su unapred pripremljeni setovi podešavanja za određene namene. Oni pojednostavljuju podešavanje i pomažu u sprečavanju grešaka jer će vam nakon izbora profile-a biti onemogućene opcije koje bi mogle biti biti nekompatibilne.
Upozorenje: Čak i kada izaberete profil još uvek možete slučajno pormeniti neku od važnih opcija tako da treba dobro da pazite šta menjate!

Objasnićemo sve profile koji mogu biti odabrani za MPEG-2 enkoder:

DVD

Izaberite ako pripremate video za DVD. "DVD" profil daje MPEG-2 video kompatibilan sa DVD Video specifikacijom. Jednostavno rečeno takav video je spreman za izradu DVD-a u bilo kojem DVD authoring u bilo programu.

SVCD

Izaberite sam ako enkodirate video za SVCD disk.

Generic MPEG-2

Ovaj profil nema ograničenja. Sve opcije su dostupne i možete odabrati bill kakve parametre. Nemojte postavljati na "Generic MPEG-2" osim u slučaju da tačno znate da vam baš te mogućnosti trebaju.

HDV 1 (720p)

Sa ovim profilom se dobija video u formatu identičnom kao kod HD kamera koje snimaju video rezolucije 720p (1280x720 progressive) u  HDV formatu.

HDV 2 (1080p)

Sa ovim profilom se dobija video u formatu identičnom kao kod HD kamera koje snimaju video rezolucije1080p (preciznije koriste 1440x1080 progressive) u  HDV formatu.

Blu-ray

Blu-ray profil je za primpremanje MPEG-2 videa za Blu-ray Disc ali samo u SD rezoluciji. Dakle ograničeni ste samo na rezoluciju 720x576 za PAL standatrd (ili 720x480 za NTSC).

Blu-ray (HD)

Blu-ray profil je za primpremanje MPEG-2 videa za Blu-ray Disc u HD rezolucijama sa 16:9 aspect ratiom. Kod Blu-ray (HD) prfila možete koristiti samo rezolucije 1920x1080 ili 1440x1080 ili 1280x720 jer su to jedine HD rezolucije kompatibilne sa Blu-ray Disc specifikacijom.Aspect Ratio kod Blu-ray HD profila je isključivo 16:9 jer je to jedini aspect ratio dozvoljen kod HD videa za Blu-ray Disc.

Mode

Ovde birate samo da li je video PAL ili NTSC. PAL je evropski standard a NTSC američki. Za video koji je nemanjen gledaocima u našoj zemlji ili nekoj zemlji Evrope, uvek izaberite PAL!

Width, Height

U poljima Width (širina) i Heigth (visina) birate rezoluciju. Kod nekih profila, rezolucija se ne može menjati jer je precizno definisan standardima.
Vodite računa da i visina i širina slike budu deljive sa brojem 16 (mod16 rezolucije) jer se tako postiže najveće iskorišćenje enkodera i najveća kompatibilnost sa video standardima.

Aspect

Pod opcijom "Aspect" birate Display Aspect Ratio (DAR) ili Pixel Aspect Ratio (PAR)
Kod većine profila, aspect ratio se ne može menjati  jer je precizno definisan standardima.
Obično bude ponuđeno samo 3 ili 4 opcije:
MainConcept Reference - aspect

4:3

"4:3" znači da je zadan
DAR (Display Aspect Ratio) = 4:3
To je klasičan TV aspect ratio.

16:9

"16:9" znači da je zadan
DAR (Display Aspect Ratio) = 16:9
16:9 se često naziva Widescreen TV aspect ratio.

221:100

Ovakav aspect ratio iako je ponuđen u MPEG-2 specifikaciji, u praksi ga skoro niko ne koristi.

"kvadratić" (Square Pixels)

Opcija "square pixels" je označena malim kvadratićem. Kada je odabrana ova opcija, određeno je samo to da je
PAR (Pixel Aspect Ratio) = 1:1
To znači da će pixeli biti oblika kvadrata (square pixels).
Naravno, kada je izabarana ova opcija Display Aspect Ratio (DAR) neće biti zadan već se dobija kao proizvod rezolucije i PAR-a. Iza male sličice kvadrata napisano je kakv će biti DAR sa trenutno odabranom rezolucijom. Kada menjate rezoluciju menjaju se i ovi brojevi iza malog kvadratića, tako da možete unapred znati da li ćete postići baš onaj aspect ratio koji želite.
Više o pojmovima Aspect Ratio, DAR, PAR... pročitaćete u tekstu Rezolucija, aspect ratio, cropping... 

2 pass

Ako je opcija "2 pass" uključena, radiće se dvoprolazno enkodiranje. Ako je isključite radiće se jednoprolazno enkodiranje. Dvoprolazno enkodiranje traje skoro dvostruko duže ali se dobija oko 30% bolji kvalitet nego sa jednoprolaznim enkodiranjem. Dobici u kvalitetu kod dvoprolaznog enkodiranja su naročito primetni kod najsloženijih scena. Preporučujemo da uključite dvoprolazno enkodiranje uvek kada možete.

Framerate

Framerate određuje broj frejmova u sekundi (fps - frames per second). Kod većine profila, framerate se ne može menjati jer je precizno definisan standardima. Obično se automatski menja zavisno da li ste odabrali PAL ili NTSC.
Čak i ako je ova opcija omogućena, nije preporučljivo menjati framerate. Najbolje je frameratie ostaviti da bude potpuno isti kao kod originalnog videa (koji konvertujete).

Bitrate

Ovde unosite bitrate u kbps.
Omogućen je da izaberete samo onoliki bitrate koliko je dozvoljeno za odabrani profil. Naravno od bitratea zavisi i veličina fajla pa trebate dobro izračunati koliko najviše možete podesiti zavisno od toga koliko raspoloživog prostora imate na medijumu za koji pripremate ovaj video.

Na primer, za film prosečnog trajanja do 105 minuta, bitrate od 5000kbps omogućava dosta dobar kvalitet i da DVD+R medijum bude dobro iskorišćen.

Otvaranje prozora sa Advanced (naprednim) podešavanima

Prozor sa naprednim podešavanjima se otvara tako što kliknete na ikonicu "ključ" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice "Video", pored opcije "2 pass".

Prozor sa naprednim podešavanjima enkodera

Sva podešavanja u ovom prozoru su rasporedjena u nekoliko grupa opcija na dve kartice: Basic i Advanced.
MainConcept Reference - MPEG-2 Video Encoder

Opcije sa kartice Basic > Video Format

MainConcept Reference - MPEG-2 - Basic - Video format

Video Preset

Ova opcija je ista kao opcija "Profile" na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati, uradite to na kartici "Video".

Resolution

Ova opcija je ista kao opcije Width i Heigth na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati rezoluciju, uradite to na kartici "Video".

Keep Aspect Ratio

Ova opcija je iz nekog razloga uvek nedostupna...

Progressive Sequence

Ako je izvorni video koji konvertujete Progressive ili ćete obaviti De-interlace, uključite ovu opciju. Ako je u pitanju Interlaced video i želite da ostane interlaced, onda isključite.

Picture Structure

Ova opcija je dostupna samo ako je isključeno "Progressive Sequence".

Progressive Frame

Ovo bi trebalo da znači da će Interlaced video biti enkodiran na način koji je sličniji progressive videu tj. svaki field će biti enkodiran kao jedan zasebni frame  (Frame coding). Ovaj način ne preporučujemo, osima ako tačno znate da vam baš to treba.

Interlaced Frame

Ovo bi trebalo da znači da će Interlaced video biti enkodiran na način koji je potpuno uobičajen za Interlaced enkodiranje (Field coding). Svaka dva fielda će biti zapisana kao jedan frame i pored njih će biti instrukcija da li prvi treba da se prikaže Top ili Bottom field. Pored ove opcije treba obavezno biti još tačno odabrano "Field order" tj. "Top Field First" ili "Bottom Field First".

Field Order

Ovo je važna opcija za interlaced video. Ovde birate da li je Interlaced video "Top Field First" ili "Bottom Field First".
Ako video enkodirate kao Progressive onda ova opcija nema nikakavu ulogu.

Farme Rate

Ova opcija je ista kao opcija "Framerate" na kartici Video. U ovom prozoru ne možete menjati ovu opciju. Ako trebate menjati framerate, uradite to na kartici "Video".

Telecine / Pulldown

Ovo je metod koji služi za konverziju filmskog frameratea koji je 23.976 fps progressive u PAL (25 fps) ili NTSC (29.97 fps).

Off

U većini sluačajeva se framerate ne menja i ova opcija treba biti isključena. Takođe u većini slučajeva će enkoder sam uključiti odgovarajući pulldown metod ako je potrebno.

2:3 pulldown

Metod za konverziju frameratea sa filmskog 23.976 fps na američki NTSC 29.97 fps.

3:2 pulldown

Isto kao 2:3 pulldown samo što se operacije obavljaju drugačijim redosledom.

2:2 puldown

Metod za konverziju frameratea sa filmskog 23.976 fps na evropski PAL 25 fps.

Opcije sa kartice Basic > GOP Structure

MainConcept Reference - MPEG-2 - Basic - GOP structure

I-Frame Distance (min/max)

Ovde određujete koliko minimalno i maksimalno sme biti frejmova između dva I-Framea (ključna frejma).
Preporučujemo da ostavite minimum na 2 ili 3 frejma a maximum na 12 jer je tako optimalno za MPEG-2 i omogućuje najveću kompatibilnost videa sa plejerima.

P Frames Distance

Ovde određujete koliko maksimalno sme biti frejmova između dva P-Framea.
Ako je namešteno na 1 onda znači da će se video sastojati samo od I i P frejmova jer neće biti mesta za B frejmove. Mora biti namešteno na 2 ili više da bi se mogli koristiti sva tri tipa frejmova I, P i B.
Preporučujemo da za DVD izaberete 3 a za Blu-ray Disc izaberite 2 jer je tako optimalno i omogućava kompatibilnost sa plejerima.

Closed GOP Interval

Ovde birate koliko često će GOP-ovi biti zatvoreni. Zatvoren GOP znači da su svi frejmovi iz njega su potpuno nezavisni o frejmovima iz drugih GOP-ova. Zatvoreni GOP-ovi se brže učitavaju i idelani su za početak DVD Chaptera (poglavlja). Takođe video sa više zatvorenih GOP-ova je lakše kasnije seći bez rekompresije.
0 (nula) znači da neće zatvarati GOP-ove.
1 znači da će zatvarati svaki GOP.
2 znači da će zatvarati svaki treći GOP.
3 znači da će zatvarati svaki treći GOP.
...i tako redom.

U slučaju niskog (nedovoljnog) bitratea možda je najbolje staviti neki veći broj a kod videa sa dovoljnim bitrateom može i 1.

Ako će taj video biti korišten za multi-angle mogućnost DVD-a ona mora da svaki GOP bude zatvoren tj. mora biti odabrano 1.

Leading B's

Preporučujemo da ostavite na defaultu tj. ne menjajte ponuđenu opciju.

Auto GOP Placement

Ako je ova opcija uključena, enkoder će kreirati  ključni frejm (keyframe ili I-frame) i zapoeti novi GOP na samom početku svake scene, svaki put kad detektuje promenu. To je poželjno iz više razloga. Naknadno sečenje videa će biti olakšano je će svaka scena počinjati keyframeom. Takodje ova opcija je logična i sa stanovišta kompresije jer se na mestima promene scene ionako ne može uštedeti upotrebom drugih vrsta frejmova.
Ova opcija ne ograničava upotrebu ključnih frejmova na drugim mestima. Osim na mestima gde počinje nova scena enkoder će i dalje koristiti ključne frejmove uvek kada je to potrebno.
Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

Off

Isključeno tj. neće detektovati početke novih scena. Najbrže ali nije preporučljivo.

SCD Fast

Uključeno i scene se detektuju brzom metodom.

SCD Refined

Uključeno i scene se detektuju malo kvalitetnijom metodom.

SCD Regular

Uključeno i promene scene se detektuju najkvalitetnijom metodom. Ovaj metod je malo sporiji od ostalih ali daje najbolje rezultate.

Opcije sa kartice Basic > Bitrate

MainConcept Reference - MPEG-2 - Basic - Bitrate

Bitrate Mode

Constant Bitrate (CBR)

Ovo je varijanta jednoprolaznog enkodiranja kod kojeg zadajete bitrate. Ovo je dosta loš način jer enkoder koristi isti bitrate i za složene i za jednostavne scene. Zbog toga uz ovaj metod mora se koristiti visok bitrate da bi bio dovoljan i za najsloženije scene.
kod DivX codeca opcija "Constant bitrate" se zove "1-pass"

Variable Bitrate (VBR)

VBR znači da enkoder može menjati bitrate po potrebi. Enkoder može na jednostavnijim scenama koristiti manji a u složenijim scenama veći bitrate. Na taj način bitrate je kod VBR metoda uvek bolje iskorišćen i dobija se bolji kvalitet od CBR metoda pri istom bitrateu.
Preporučujemo da uvek koristite dvoprolazno enkodiranje i VBR bitrate.

Constant Quantizer

Ovo je varijanta jednoprolaznog enkodiranja kod kojeg je kvalitet fiksan a codec za svaki frejm sam određuje bitrate koliki je potreban da bi postigao ciljani kvalitet.
Prednost ovog načina je u tome što uvek dobijate izabrani kvalitet. Nedostatak je u tome što je veličina izlaznog fajla nepredvidiva.
Ciljani kvalitet zadajete tako što birate "Quantizer" i to posebno za I, P i B frejmove (I Quant, P Quant i B Quant opcije).
kod DivX codeca opcija "Constant Quantizer" se zove "1-pass quality based"

Constant Quantizer (strict)

Ovo je najverovatnije preciznija verzija Constant Quantizer metoda.

Target Bitrate

Ova opcija se pojavljuje samo ako ste odabrali CBR ili VBR način.
To je zadani prosečni bitrate. To je isto ono što se na kartici "Video" prosto zove "Bitrate".
Najveći mogući kvalitet pri određenom bitrateu se postiže metodom dvoprolaznog (2 pass) enkodiranja.

Maximum Bitrate

Ova opcija je dostupna samo kod VBR načina.
Ovde enkoderu zadajete ograničenje, koliki maksimalni bitrate može upotrebiti na pojedinim mestima. Maximum Bitrate utiče na kvalitet najsloženijih scena  jer će enkoder baš kod takvih scena pokušati upotrebiti što veći bitrate.

Ovde treba izabrati malo manji od maksimalnog koji taj standard dopušta. Na primer za DVD Maximum Bitrate se može namesttiti na 9500kbps.

I Quant, P Quant i B Quant opcije

Ove opcije se pojavljju samo ako ste podesili na Constant Quantizer način. Kod njih podešavate "quantizer" tj. zadajete kvalitet. Što je manji quantizer to je veći kvalitet i obrnuto. Maksimalni kvalitet se postiže kada je izabran quantizer 1.

I Quant

Ovde podešavate quantization vrednost koja će se primenjivati samo na I-Frejmove.

P Quant

Ovde podešavate quantization vrednost koja će se primenjivati samo na P frejmove.

B Quant

Ovde podešavate quantization vrednost koja će se primenjivati samo na B-frejmove.

Opcije sa kartice Advanced > Profile, Level

MainConcept Reference - MPEG-2 - Advanced - Profile & Level

Profile

Skoro uvek treba izabrati "Main Profile".
Ako pripremate video za DVD ili za Blu-ray Disc, Main Profile mora biti odabran!
Ostale birajte samo ako ste sigurni da vam baš to treba.

Level

High

Izaberite samo ako enkodirate video za Blu-ray u HD rezoluciji (do 1920x1080).
Ako pripremate video za Blu-ray Disc, High Level mora biti odabran.

High 1440

Odabrati samo ako ste izabrali profil "HDV-2"

Low

Samo za video malih rezolucija do 352x288.

Main

Standardni level za MPEG-2. Dozvoljava samo SD rezolucije tj. do maksimalnih 720x576.
Ako pripremate video za DVD, Main Level mora biti odabran!

Opcije sa kartice Advanced > Picture Coding Style

MainConcept Reference - MPEG-2 - Advanced - Picture coding style

Chroma Format

Ovde birate koji sistem će se primenjivati kod zapisa boja.

4:2:0

Standardni kvalitet boja tipičan za video DVD kvaliteta. Omogućava veliku uštedu bitratea a da pri tome dođe do malo ili ni malo razlike u nijansama boja. Praktično sve metode snažne kompresije koriste 4:2:0 chroma subsampling metod.
Skoro uvek trebate izabrati 4:2:0.

4:2:2

Kvalitetniji način koji može vernije da sačuva boje ali troši više memorije i nije pogodan za manji bitrate.
Ovu opciju birajte samo ako tačno znate šta radite.

DC Precision

8 bit

Izaberite ako koristitie nizak bitrate i kada vam je najbitnije da dobijete što manju veličinu fajla.

9 bit

Standardan izbor. Najbolje za većinu slučajeva. Ako niste sigurni uvek izaberite "9 bit".

10 bit

Ova opcija daje nešto bolji kvalitet ali i veći fajl. Birajte samo ako koristite visok bitrate i prioritet vam je samo kvalitet.

Prediction/DCT

field based

Izaberite ako enkodirate Interlaced video.

frame based

Izaberite ako enkodirate Progressive video. Takođe ne smeta mnogo i ako je u pitanju Interlaced enkodiranje, samo što će onda kvalitet biti malo manji.

Quantization Scale

Ovde možete izabrati "linear" ili "non linear". Praktično je svejedno šta je odabrano. Najčešće se koristi "non linear"  ali neki tvrde da "linear" daje neznatno (neprimetno) bolji kvalitet.

VLC Format

Uvek treba izabrati B.15

NAPOMENA:

B.15 se ponekad zove "1" ili "Table 1" a B.14 se ponekad zove "0" ili "Table 0" ili "Table zero".

Scaning order

zigzag

Zigzag opcija je bolja u slučaju Progressive videa.

alternate

Alternate opciju je bolje izabrati u slučaju Interlaced videa.

Opcije sa kartice Advanced > Motion Estimation

MainConcept Reference - MPEG-2 - Advanced - Motion Estimation

Search Mode

Ovde birate koliko kvalitetnom metodom će biti traženi pokreti u videu. To je jedna od najvažnijih opcija koje utiču na kvalitet enkodiranja. Što veći broj odaberete to se postiže bolji kvalitet. Praktičan raspon je od 3 do 11. Ako vam je bitno da enkodiranje veoma kratko traje, birajte 3 ili 4. Ako vam je kvalitet važniji od brzine enkodiranja birajte veći broj. Za najbolji kvalitet birajte 11. Više od 11 nema potrebe jer praktično nema razlike pa bi se enkodiranje nepotrebno usporilo.

Sub-Pixel Mode

full

Znači da će se pri traženju pokreta u videu računati pokret sa preciznošću od jednog pixela.

half

Znači dvostruko veću preciznost i bolji kvalitet. Pri traženju pokreta u videu računaće se pokret sa preciznošću od 1/2 pixela. Uvek treba biti odabrano "half" osim u nekim posebnim slučajevima kada je potrebno veoma brzo enkodiranje.

Search Range

Preporučujemo da ne dirate ovu opciju.
NAPOMENA: ova opcija nije vidljiva kod svih verzija enkodera.

Noise Sensitivity

Ovde određujete koliko će enkoder biti osetljiv na smetnje i "prljavštinu" u izvornom videu. Ova opcija ima malo veze sa kvalitetom a mnogo veze sa brzinom enkodiranja.

Manji broj znači veća osetljivost, sporije enkodiranje i veći kvalitet.
Veći broj znači manju osetljivost, brže enkodiranje i slabij ikvalitet.

Ako vas zanima isključivo maksimalni kvalitet, izaberite 1 (maksimalnu osetljivost). Međutim ukoliko se radi o izvornom videu loše kvalitete to će značajno usporiti enkoder a neće ništa poboljšati kvalitet.
Tipično je da se izabere broj u rasponu od 1 do 14 prema sledećim preporukama:
- Od 1 do 5 birajte za video čiste (bez smetnji) slike. Na primer za video sa DVD-a i sličnih kvalitetnih izvora.
- Od 3 do 8 birajte za video snimljen starijim i manje kvalitetnim digitalnim kamerama.
- od 5 do 14 birajte za video snimljen sa analogne televizije, VHS kaseta ili analognih kamera.

U interesu boljeg kvaliteta i bržeg enkodiranja je da procenite koliko je čistoća slike i da u skladu sa prethodnim preporukama odaberete broj.

Opcije sa kartice Advanced > Quantization Matrices

MainConcept Reference - MPEG-2 - Advanced - Quantization Matrices
Ove opcije su predviđene samo za napredne korisnike koji imaju veliko znanje i iskustvo iz video kompresije. Podešavanja ovih matrica služe uglavnom tome da se kod veoma malog bitratea postigne što veći kvalitet. Kod dovoljnog bitratea je nebitno i nepotrebno.
Preporučujemo da ovu opciju uvek držite isključenu.
video majstor, 15.10.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<