Mux i Remux u .MKV sa programom MKVToolNix

Mux i Remux u .MKV sa programom MKVToolNix

Tutorijal - Kako muksovati ili remuksovati u popularni Matroska format container fajla?

Uvod

Napomena: 
Ovaj vodič je prvenstveno napisan za MKVToolNix v5.6.0
Kod starijih ili novijih verzija ovog programa može biti razlika u načinu funkcionisanja, izgledu ili nazivima opcija.

O muksovanju i remuksovanju

Više detalja i teoriju o muksovanju, remuxovanju i video fajliovima, naći ćete u tekstu Video fajlovi i obrada video baz kompresije

MKVToolNix i mkvmerge GUI

Mnoge će zbuniti što nakon instalacije MKVToolNix-a nema nigde ikonice za program "MKVToolNix". MKV ToolNix je zapravo kombinacija CLI alata (program bez grafičkog izgleda) i mkvmerge GUI programa preko kojega upravljate sa ovim prvim. Jednostavno rečeno, vi koristite "mkvmerge GUI" i ništa drugo ne vidite i ne mora da vas zanima.

Dakle, kada želite da muksujete sa MKVToolNix-om startujte mkvmerge GUI. Sva uputstva iz tutorijala koja slede su napisana za rad sa mkvmerge GUI.

Najpre pripremna podešavanja - Važno!

Problemi sa Header Stripping

Napomena: 
Počev od verzije v4.1.0 , MKVToolNix je dodao problematičnu opciju "Extra options > Compression" za audio i video trake i koja je na žalost po defaultu uključena. Ta opcija dovodi do gubitka kompatibilnosti MKV fajlova i problema u radu sa nekim codecima i mnogim uređajima.
Preporučujemo da primenite sledeća uputstva i da ovu opciju isključite!
Zašto uopšte Header Stripping kompresija?
Header Stripping metod dodatne kompresije je deo originalne Matroska specifikacije ali je skoro niko nije koristio u Matroska fajlovima tako da mnogi codeci i uređaji nisu ni dizajnirani da podržavaju ovu opciju.

Ako je metod Header Stripping kompresije uključen, onda se štedi nekoliko megabjta na velikim fajlovima (od nekoliko GB) ali se gubi kompatibilnost sa dosta softvera i hardvera koji inače podržavaju Matroska fajlove. Problemi mogu biti takvi da se čuje zvuk ali ne prikazuje video ili se plejer "zaglavi". Smatramo da bi bilo mnogo bolje da kreatori MKVToolNix-a ovo nisu stavili kao default opciju jer je premala korist a nastali su veliki usputni problemi.

Evo kako isključiti Header Striupping

Pokrenite program mkvmerge GUI.

Idete na
File > Options
i otvoriće vam se prozor "Options".

U prozoru "Options"stavite kvačicu ispred opcije "Disable header removal compression for audio and video tracks by default", kao na slici ispod:
MKVToolNix - mkvmerge GUI - Options - Disable header removal compression for audio and video tracks by default
Zatim kliknite na taster "Ok" pa isključite program. Kada sledeći put pokrenete mkvmerge GUI, ova opcija bi trebala biti isključena.

Kako rešiti problem sa starim .MKV fajlovima kod kojih je primenjen Header Stripping?

Možete ih remuksovati ali uz podešavanja koja smo preporučili u ovom tutorijalu. Tako ćete dobiti novi .MKV fajl sa istim sadržajima ali neće biti sa Header Stripping kompresijom nego klasični.

Ulazni fajlovi i podešavanja za novi .MKV container koji ćete da muksujete

1) Odabiranje ulaznih fajlova

Fajlove (containere i elementarne streamove) koji sadrže elemente koje ćete muksovati u novi .MKV container fajl, prevucite u "Input files" polje od mkvmerge GUI prozora.
Napomena: 
mkvmerge GUI ne može da otvara i iskoristi sve formate ulaznih fajlova. Takođe, pojedine formate otvara ali ne može da prepozna sve sadržaje iz tih fajlova. Takođe, ukoliko su fajlovi oštećeni, nije sigurno da li će uspeti da ih iskoristi ili će tokom procesa muksovanja doći do greške.

Preporučujemo, takođe, da se kod ulaznih fajlova držite preporuka o nazivima fajlova iz našeg vodiča: Saveti i trikovi

2) Odabiranje traka koja će da ulaze u sastav novog .MKV container fajla

U polju "Tracks, chapters and tags" će se prikazati sve trake (video i audio zapisi, subtitlovi, chapter liste itd.) koje je mkvmerge uspeo da prepozna iz ulaznih fajlova.

Stavite kvačicu ispred onih traka za koje želite da budu muksovane u novi .MKV fajl. I obrnuto, uklonite kvačicu, ispred onih traka koje ne želite.

3) Podešavanja za svaku traku posebno

Za svaku traku ispred koje ste stavili kvačicu u prethodnom koraku, potrebno je da podesite ili bar proverite sledeće opcije:

Genral track options

Ove opcije ćemo za sada preskočiti. Kasnije ćemo dodati objašnjenja za ove opcije...

Format specific options

Aspect ratio ili Display width/height
Aspect ratio za prikaz videa je moguće odrediti na dva načina. Ako ne odredite, većina plejera i codeca će koristiti aspect ratio koji je označen u video zapisu ili će smatrati da je u pitanju Square Pixels (PAR=1:1).
Ukoliko ne znate koji je korektan aspect ratio za ovaj video, preporučujemo da ova polja ostavite prazna.
Aspect ratio
U ovom slučaju zadajete DAR (Display Aspect Ratio) tj. preporuku plejeru sa kojim aspect ratiom treba da prikaže ovaj video. Aspect ratio se zadaje u obliku razlomka sa celim brojevima kao na primer: 4/3 , 16/9 , 21/9  ,185/10 itd...
ili u obliku decimalnog broja sa dve decimale (i tačkom umesto zareza), kao na primer: 1.33 , 1.78 , 1.85 , 2.35 itd...
Display width/height
Drugi način zadavanja aspect ratia je u stvari da plejeru zadate rezoluciju u kojoj preporučujete da prikaže ovaj video. Rezolucija se zadaje u pixelima za širinu i visinu slike. Zadana "Display resolution" je ujedno i DAR jer na primer ako zadate 1024x768 to je ujedno i aspect ratio 1024:768
FourCC
FourCC je oznaka codeca sa kojim je video enkodiran. Ta oznaka se već nalazi u video zapisu a ovde možete uneti drugačiju, ukoliko želite da se taj video zapisa predstavlja kao da ima drugačiju FourCC oznaku. Ovo funkcioniše samo u nekim slučajevima. Preporučujemo da ne dirate ovu opciju, osim ako tačno znate čemu služi.
Stereoscopy
Ova opcija služi samo u slučaju da je odabrana video traka sa 3D (stereoskopskim) videom. U tom slučaju poželjno je da izaberete koja vrsta 3D videa je u pitanju. Ako video nije 3D, onda ne dirajte ovu opciju.
FPS
Ovde je potrebno izabrati (ili upisati) tačan framerate od videa. Može biti decimalni broj ili razlomak od celih brojeva.

Ukoliko je u pitanju 23.976p izaberite 24000/1001p
Ukoliko je u pitanju 29.97p izaberite 30000/1001p
Ukoliko je u pitanju 59.94i izaberite 60000/1001i
Ukoliko je u pitanju 59.94p izaberite 60000/1001p
Delay
Ukoliko ova traka ne počinje u istom momentu sa početkom puštanja fajla, onda ovde treba da se upiše "Delay" (odgađanje) vreme u milisekundama. Broj milisekundi govori plejeru nakon koliko sekundi treba da pokrene ovu traku. Ukoliko traka prednjači, onda se upisuje negativan broj milisekundi.
Stretch by
Kasnije ćemo dodati objašnjenja za ovu opciju...
Charset
Kasnije ćemo dodati objašnjenja za ovu opciju...
Cropping
Kasnije ćemo dodati objašnjenja za ovu opciju...
AAC is SBR/HE-AAC/AAC+
Ovu opciju treba da razmotrite samo kada je u pitanju audio traka sa zvukom u AAC formatu. Ako je u pitanju običan LC-AAC ili AAC LC onda ne dirajte ovu opciju. A ukoliko je u pitanju naprednija verzija AAC (HE-AAC, HE AAC v2, aacPlus, AAC+ ili aacPlus v2) onda je potrebno da stavite kvačicu ispred ove opcije.

4) Proverite da li je "Compression" isključena!

Za svaki slučaj, od svake trake, otvorite karticu "Extra options" i proveite da li je kod opcije "Compression" odabrano "none", kao na slici ispod.
MKVToolNix - mkvmerge GUI - Extra options - Compression: none
Ukoliko nije "none" znači da niste dobro podesili opcije programa kao što smo preporučili u uputstvu gore.

Kasnije ćemo dodati objašnjenja za ostale opcije sa kartice Extra options...

5) Izbor izlaznog fajla

Pod "Output filename" kliknite na taster "Browse" a zatim izaberite lokaciju (folder) gde će biti snimljen novi .MKV fajl i upišite ime novog fajla.

6) Muxovanje može početi

Kada završite sa svim podešavanjima, kliknite na taster "Start muxing" i proces muxovanja će početi. Zavisno od veličine fajlova, može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.


Za sada toliko. Tutorijal će kasnije biti još poboljšavan i dopunjavam detaljima...
video majstor,  1.7.2012
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<