Mogući načini konvertovanja i kompresije

Mogući načini konvertovanja i kompresije

Korak po korak objašnjenja različitih metoda konvertovanja i operacija video kompresije

Konvertovanje, način A - demux, odvojeno konvertovanje audia i videa i na kraju mux

Ovaj metod koriste oni koji imaju najviše iskustva i znanja o video kompresiji.

Korak 1 - demuxovanje

Audio-Video (container) fajl koji želite konvertovati  najpre demuksujete. Demuksovanjem izdvajate čisti audio zapis (audio stream) i čisti video zapis (video stream).

Korak 2 - konvertovanje audia

Audio zapis koji ste dobili demuksovanjem u prvom koraku, sada konvertujete u željeni audio format pomoću posebnih alata namenjenih za konverziju audia.

Korak 3 - konvertovanje videa

Video zapis koji ste dobili demuksovanjem u prvom koraku, sada konvertujete u željeni video format pomoću posebnih alata namenjenih za konverziju videa.

Korak 4 - muxovanje u novi fajl

Na kraju dobijeni novi audio zapis i novi video zapis muksujete u željeni container fajl pomoću alata za muksovanje.

Konvertovanje, način B - Automatsko konvertovanje pomoću konvertera

Konverteri su programi specijalizovani za konverzija iz jednog formata u drugi.  Oni takođe obavljaju prema koracima opisanim u "načinu A ali oni to obavljaju automatski i skriveno. Zbog toga su konverteri idealni za osobe sa manje znanja i iskustva.

Korak 1 - otvorite fajl koji želite konvertovati

Korak 2 - izaberite format video zapisa

Korak 3 - izaberite format audio zapisa

Korak 4 - izaberite format container fajla

Konvertovanje, način C - Konverzija samo videa zapisa iz containera

Ako želite da konvertujete samo video zapis a audio zapis da ostane neizmenjen, tada su potrebni sledeći koraci:

Korak 1 - demux

Audio-Video (container) fajl najpre demuksujete. Demuksovanjem izdvajate čisti audio zapis (audio stream) i čisti video zapis (video stream).

Korak 2 - konvertujete video zapis

Video zapis koji ste dobili demuksovanjem u prvom koraku, sada konvertujete u željeni video format pomoću posebnih alata namenjenih za konverziju videa.

Korak 3 - muxovanje u novi fajl

Na kraju neizmenjeni audio zapis i novi video zapis muksujete u željeni container fajl pomoću alata za muksovanje.

Konvertovanje, način D - Konverzija samo audio zapisa iz containera

Ako želite da konvertujete samo audio zapis a video zapis da ostane neizmenjen, tada su potrebni sledeći koraci:

Korak 1 - demux

Audio-Video (container) fajl najpre demuksujete. Demuksovanjem izdvajate čisti audio zapis (audio stream) i čisti video zapis (video stream).

Korak 2 - konvertujete audioo zapis

Audio zapis koji ste dobili demuksovanjem u prvom koraku, sada konvertujete u željeni audio format pomoću posebnih alata namenjenih za konverziju audia.

Korak 3 - muxovanje u novi fajl

Na kraju neizmenjeni video zapis i novi audio zapis muksujete u željeni container fajl pomoću alata za muksovanje.

Konvertovanje, način E - Konverzija samo videa pa naknadni remux sa dodavanjem audia

Neki programi za video kompresiju maju neodgovarajuće izvedenu konverziju zvuka pa se zbog toga preporučuje da u njima ne konvertujete zvuk. Takav je na primer VirtualDubMod i VirtualDub.

Korak 1 - obavite demux audia

Demuksujte samo audio iz container fajla da biste ga mogli konvertovati u posebnom programu

Korak 2 - konvertujete audio zapis

Audio zapis koji ste dobili demuksovanjem u prvom koraku, sada konvertujete u željeni audio format pomoću posebnih alata namenjenih za konverziju audia.

Korak 3 - otvorite fajl koji želite konvertovati

U programu kojim ćete obaviti konverziju video zapisa, otvorite Audio-Video container fajl koji ćete konvertovati.

Korak 4 - isključite audio

Pošto ste zvuk već posebno konvertovali, treba da isključite konverziju audia i da isključite kopiranje audio zapisa u novi container fajl.

Korak 5 - obavite konverziju videa

Pošto ste otvorili fajl i isključili audio, sada možete obaviti konverziju viea. Kada proces bude završen dobićete container fajl ali u njemu će biti samo video zapis.

Korak 6 - obavite remux sa dodavanjem audia

Container fajl koji ste dobili u prethodnom koraku, remuksujte pomoću alata namenjenih za to. Pri podešavanju remuksovanja, ne zaboravite da dodate novi audio zapis koji ste dobili u koraku 2.
U procesu remuksovanja, biće kreiran novi container fajl sa video i audio zapisima.

Dodatne metode za najnaprednije

Neki container fajlovi imaju posebne mogućnosti., kao na primer, ugradjivanje subtitla, chaptera, menija, i drugih naprednijih mogućnosti. Kada pripremate fajl u takvom formatu imate na rasplaganju i neke od specifičnih koraka kao što su na primer: konverzija subtitla u odgovarajući format, dodavanje subtitla, zadavanje chaptera, upis podataga za meta tagove, izrada menija, programiranje funkcionalnosti i sl.

Izrada DVD-a, način A - sve u jednom programu za DVD authoring (za početnike)

Ovo je način izrade DVD-a prilagodjen totalnim početnicima. Kompletna izrada DVD-a se obavlja u samo jednom programu za DVD authoring.

Koak 1 - Otvorite video fajlove koje želte da postanu sadržaj DVD Video diska

Obično je dovoljno da  video fajlove samo prevučete u prozor programa sa kojim pravite DVD.

Korak 2 - Podesite ako ima nešto da se podesi

Obično možete da podesite sledeće opcije:

Veličina DVD medija

Birate da li je u pitanju DVD-5 (nazivnog kapaciteta 4,7 GB) ili DVD-9 (nazivnog kapaciteta 8,5 GB).

Redosled video na disku

Ukoliko ste na DVD stavili više od jednog videa, onda obično imate mogućnost da podesite kojim redosledom će ti video zapisi biti puštani...

Da li će imati DD meni ili ne

oOvde birate da li će DVD imati meni za izbor videa koji puštate. Ukoliko odaberee da nećete meni, onda ćete video moći birati samo pomoću tipki "NextTtitle" na daljinskom upravljaču vašeg  DVD plejera.

Korak 3 - snimanje (narezivanje) DVD diska

Postoje tri mogućnosti:

a) Direktno snimanje (narezivanje) DVD-a iz programa za DVD authoring

Neki programi za DVD authoring mogu sami i snimiti DVD. U tom slučaju stvari su najjednostavnije. Kada program to zatraži, ubacite prazan DVD+R ili DVD-R medij.

b) pripremljeni DVD je snimljen kao Image fajl

Od image fajla možete snimiti DVD uz pomoć bilo kojeg programa koji može da snima DVD iz Image fajlova.

c) sadržaj DVD je pripremljen u VIDEO_TS folderu

U slučaju VIDEO_TS foldera, stvari su nešto komplikovanije. Sadržaj foldera VIDEO_TS ne smijete dirati. VIDEO_TS folder (sa sadržajem) možete snimiti na DVD pomoću programa koji imaju takvu funkciju. Morate dobro obratiti pažnju da program sa kojim narezujete disk ima funkciju za snimanje DVD Video diska.

Izrada DVD-a način B - posebno priprema MPEG-2 videa a posebno izrada menija i funkcionalnosti

Ovaj način se koristi uz naprednije alate za DVD authoring.

Korak 1 - pripremite video fajlove u format kompatibilan sa  DVD Video standardom

Priprema videa za DVD treba se obaviti u nekom MPEG-2 enkoderu. Pripremljeni video fajl mora imati i  video i audio zapis, kompatibilne sa DVD Video standardom...
Pripremom videa za DVD se obično dobiju .MPG fajlovi.

Korak 2 - dovršite izradu DVD-a

Sada pripremljene fajlove otvorite u nekom naprednijem programu za DVD authoring. Dizajnirajte meni, programirajte funkcionalnosti itd.
U procesu kreiranja DVD Video diska program az DVD authoring će sam automatski kreirati ispravan sadržaj (VOB, IFO fajlove i drugo...) za snimanje na DVD disk.

Korak 3 - snimanje (narezivanje) DVD diska

Postoje tri mogućnosti:

a) Direktno snimanje (narezivanje) DVD-a iz programa za DVD authoring

Neki programi za DVD authoring mogu sami i snimiti DVD. U tom slučaju stvari su najjednostavnije. Kada program to zatraži, ubacite prazan DVD+R ili DVD-R medij.

b) pripremljeni DVD je snimljen kao Image fajl

Od image fajla možete snimiti DVD uz pomoć bilo kojeg programa koji može da snima DVD iz Image fajlova.

c) sadržaj DVD je pripremljen u VIDEO_TS folderu

U slučaju VIDEO_TS foldera, stvari su nešto komplikovanije. Sadržaj foldera VIDEO_TS ne smijete dirati. VIDEO_TS folder (sa sadržajem) možete snimiti na DVD pomoću programa koji imaju takvu funkciju. Morate dobro obratiti pažnju da program sa kojim narezujete disk ima funkciju za snimanje DVD Video diska.
 video majstor, 12.3.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<