Kako izvući subtitl sa DVD-a

Kako izvući subtitl sa DVD-a 

Tutorijal - Izvlačenje (ripovanje) subtitla sa DVD-a pomoću programa SubRip

NAPOMENE:

Za ovaj tutorijal koristili smo program SubRip verzija 1.50b4. To je poslednja verzija ovog programa. Preporučujemo da koristite baš ovu verziju. Ako slučajno koristite neku od starijih verzija može biti razlika u opcijama i načinu funkcionisanja .

Pripreme za korišćenje domaćih slova (ČĆĐŠŽčćšđž)

Da bi subtitlovi bili standardni potrebno je da budu snimljeni u sa text  encodingom ANSI-1252 koji je previđen za zemlje zapadne evrope. Pošto u ANSI-1252 enkodingu nema domaćih slova (ČĆĐŠŽčćđšž) moraju se koristiti odgovarajući zamenski znakovi ili se windows mora podesiti tako da automatski koristi zamenske znakove i da ih automatski ispravno tumači.

Podešavanje windowsa za ispravno korišćenje domaćih slova (ČĆĐŠŽčćđšž) u subtitlu

- Otiđite u Control Panel Windowsa. Tamo pronađite i otvorite prozor "Regional and Language Options".
- Na kartici "Advanced" u okviru "Language for non-Unicode programs" izaberite Serbian (Latin) kao na slici:

- Nakon što kliknete na OK, Windows će zatražiti da ubacite instalacioni CD od Windowsa i da restartujete računar.
- Nakon što to obavite, pripreme su gotove.
- Ako je kod vas Windows već podešen kao što je ovde opisano onda ne morate ništa da menjate.

Alternativa je korišćenje zamenskih znakova umesto slova ČĆĐŠŽčćšđž

Ako prethodno pomenuti način iz nekog razloga kod vas ne funkcioniše onda morate koristiti zamenske znakove prema sledećoj šemi:

Pripreme u slučaju DVD-a zaštićenog od kopiranja

U sluačaju da je DVD zaštićen enkripcijom, moraćete ga pripremiti programom DVD Decrypter. Uz pomoć DVD Decryptera film sa DVD-a treba izvući u obliku jednog VOB fajla.
Detaljnija uputstva o korišćenju DVD Decrypter-a naći ćete u tekstu "Upoznajte DVD Decrypter"

1 - Pokrenite program Subrip

Nakon što završite sa pripremama, pokrenite program SubRip.

2 - Otvori vob fajlove  sa filmom

- Kliknite na taster Open VOB(s) koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
SubRip
- Otvoriće vam se prozor "What to do?" kao na slici ispod:
SubRip
- Sada treba da pomoću taster "Open IFO" ili "Open Dir" pronađete fajl sa filmom. Preporučujemo da koristite opciju "Open Dir" jer je malo lakše prepoznati željeni fajl. Kada otvorite folder na DVD-u u kojem se nalaze fajlovi, birajte onaj koji čiji se broj ponavlja 4-5 pute jer su filmovi na DVD-u najčešće rastavljeni u 4 ili 5 fajlova.
Na slici ispod se vidi primer kako čak pet fajlova nose brojačnu oznaku "07" što je pouzdan znak da je to film:
SubRip
- Ako ste film prethodno, programom DVD Decrypter, izvukli kao jedan veliki .VOB fajl onda je naročito lako  jer će vam u tom folderu biti pobnuđen samo jedan fajl. 
- Kada ste pronašli odgovarajući fajl, kliknite na taster Open i vratićete se u prozor "What to do?!. Trebate izabrati jezik subtila. Naravno možete izabrati samo neki od onih koji postoje na DVD-u. Ostale opcije ne dirajte. Kada ste sve izabrali kliknite na taster "Start" i izvlačenje subtitla može početi.

3 - Iščitavanje subtila i prepoznavanje slova

Sada sledi postupak u kojemu će vam SubRip prikazivati na ekranu sličicu svakog slova i pitati vas da upišete taj znak. Svako traženo slovo ili gramatički znak, biće uokvireno kao na slici ispod. Vi treba da unesete to slovo u polje ispod i kliknete na taster "OK". Naravno kada je u pitanju veliko slovo treba da unesete veliko slovo. Kada je malo slovo vi unesite malo. Ako su u pitanju Italic "iskošena" slova vi sa strane stavite kvacicu u ispred opcije "Italic".Za svako slovo, broj ili znak će vas pitati samo po jednom tako da će ukupno biti oko 60-80 pitanja.
SubRip

Kako uneti zamenske znakove?

Ako na ekranu bude prikazan neki znak kojeg nema na tastaturi ili morate uneti neki od zamenskih znakova (za domaća slova), onda kliknite na taster "Character Map" koji se nalazi ispod vekiog tastera "Ok". Otvoriće vam se prozor "Character Map" od Windowsa. u kojem možete pronaći moguće znakove od svakog fonta. Zamenske znakove takođe možete pronaći u mnogim postojećim subtitl fajlovima sa prevodom na našem jeziku...

4 - Završetak i snimanje konačnog subtitl fajla

Kada je proces iščitavanja subtitla do kraja završen. U donjem prozoru sa naslovom "Subtitles" videćete prikaz teksta upravo nastalog subtitla. Da biste ga snimili, u meniju "File", kliknite na "Save As".
Kada vam iskoči prozor kao na slici, izaberite "No":

Zatim će vam se otvoriti sledeći prozor na kojem birate "CodePage":
SubRip
U ovom prozoru ne treba ništa da dirate. Ako slučajno nije, onda morate izabrati: 
CodePage: 1252:ANSI - Latin 1

Kliknite na Save i snimite taj subtitl kao fajl sa .SRT ekstenzijom. Dobijeni subtitl će biti u SubRip formatu koji je najbolji i najpopularniji format subtitla i funkcionisaće isto kao svaki subtil koji uobičajeno dolazi uz DivX filmove.
o SubRip formatu subtitla
Prema programu SubRip dobi je naziv i format subtitle fajlova. To je najbolji, najvažniji inajpopularniji format subtitlova.
Kod njih je prikaz pojedinih rečenica prevoda određen vremenom pa su potpuno nezavisni od broja frejmova u sekundi (fps) što znatno pojednostavljuje upotrebu. Neki programi za obradu subtitla zahtevaju isključivo ovaj format. Subtitlovi u ovom formatu imaju ekstenziju .SRT
Dakle ako kreirate novi subtitl fajl obavezno ga snimite u SubRip formatu.

NAPOMENA:

Program SubRip je unapred podešen da pri snimanju snima u istoimeni SubRip format. Ako slučajno nije onda znači da ste ga drugačije podesili pa trebate vratiti kako je bilo.
 video majstor, 29.6.2009
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<