Formati i Standardi

Formati i Standardi

Ukratko o najpopularnijim i najvažnijm formatima za audio i video zapise i containere

Nekoliko osnovnih objašnjenja o formatima i standardima

U svetu videa postoje tri glavne vrste fajlova: Containeri, Audio streamovi i Video streamovi. Za svaki od njih postoji po nekoliko standardnih i još po nekoliko nestandardnih formata. Na sreću popularan je samo manji broj formata pa stvari nisu toliko komplikovane koliko se čini na prvi pogled.
Najčešće formati nose naziv po standardu kojim su definisani. Oni formati koji nisu industrijski standardi obično nose naziv prema codecu (enkoderu) kojim se kreiraju ili se jednostavno zovu onako kako ih je njihov tvorac nazvao.
Pojmovi video strem, audio stream, container...
Container je fajl koji sadrži video i audio zapise i prateće informacije neophodne za sinhronizovanu reprodukciju audio i videa.
Container se još naziva stream ili AV stream.
Video zapis (video stream) i audio zapisi (audio stream) koji su elementi containera se još nazivaju elementary streams.

Standardni formati video zapisa (video streams)

Formati video zapisa koji su opšteprihavećeni i koji su industrijski standardi.

MPEG-1 (MPEG-1 video stream)

MPEG-1 je standard za video zapis koji se koristio za VCD (video cd) diskove. Danas ga obično možete sresti kod malih video snimaka (klipova) koje downloadujete sa interneta. I pored toga što se smatra zastarelim, njegova prednost je u tome što je najkompatibilniji. Može raditi na svim kućnim DVD plejerima i svim sadašnjim računarima bez instaliranja posebnih codeca.
MPEG-1 video zapis je namenjen za bitrate između 1 i 3 Mbits/sec

MPEG-1 kompatibilan sa VCD standardom

Ne može se bilo kakav MPEG-1 zapis koristiti na VCD disku. Postoji posebna specifikacija kakve parametre treba imati MPEG-1 video da bi bio spreman za korišćenje na VCD diskovima. MPEG-1 enkoderi obično imaju mogućnost da odaberete "VCD format" ili "MPEG-1 for VCD" i automatski će koristiti parametre za VCD.

MPEG-2 (MPEG-2 video stream)

MPEG-2 je savremeniji standard koji se prvenstveno koristi za video zapis na DVD Video diskovima. MPEG-2 se takođe koristi kao standardan format za digitalnu televiziju (zemaljsku, kablovsku i satelitsku). To su uglavnom industrijske primene a osim navedenih MPEG-2 se retko koristi.
Najbitnija osobina MPEG-2 videa je da on vrlo malo opterećuje procesor i pri enkodiranju i pri reprodukciji. Zbog te osobine MPEG-2 je najpogodniji lossy format za snimanje TV programa na slabijim računarima.
MPEG-2 nije predviđen za korišćenje na bitratu manjem od 2 Mits/sec (2000 kbps). Većina DVD-a koristi MPEG-2 video sa bitrateom između 3 i 8 Mbits/sec.

MPEG-2 kompatibilan sa DVD Video standardom

Ne može se bilo kakav MPEG-2 zapis koristiti na DVD Video disku. Postoji posebna specifikacija kakve parametre treba imati MPEG-2 video da bi bio spreman za korišćenje na DVD Video diskovima. Ove parametre nije potrebno znati na pamet. Svi MPEG-2 enkoderi uobičajeno imaju mogućnost da odaberete "DVD format" ili "MPEG-2 for DVD" i automatski će koristiti DVD Video parametre.

MPEG-2 kompatibilan sa SVCD standardom

Ne može se bilo kakav MPEG-2 zapis koristiti na SVCD Video disku. Postoji posebna specifikacija kakve parametre treba imati MPEG-2 video da bi bio spreman za korišćenje na SVCD diskovima. MPEG-2 enkoderi obično imaju mogućnost da odaberete "SVCD" ili "MPEG-2 for SVCD" i automatski će koristiti parametre za SVCD.

MPEG-2 kompatibilan sa Blu-ray Disc standardom

Ne može se bilo kakav MPEG-2 zapis koristiti na Blu-ray Disc medijima. Postoji posebna specifikacija kakve parametre treba imati MPEG-2 video da bi bio spreman za korišćenje na Blu-ray Disc diskovima. Kod novijih MPEG-2 enkodera imate mogućnost da odaberete "MPEG-2 for Blu-ray Disc" i automatski će koristiti parametre kompatibilne sa Blu-ray Disc specifiikacijom.

MPEG-4 part 2 ("MPEG-4 ASP")

Savremen standard koji se izuzetno mnogo koristi kod videa na PC računarima a u novije vreme i svi kućni plejeri ga podržavaju. Najvažniji deo ovog standarda čini profil ASP (Advanced Simple Profile) koji je postao enormno popularan zahvaljujući poznatom DivX codecu. Video u ovom formatu je širim masama poznat kao DivX. Naravno DivX nije jedini koji koristi ovaj standard ali je svakako najpoznatiji. MPEG-4 ASP postiže 50-70% snažniju video kompresiju od MPEG-2 tehnologije.

DivX - Home Theater Profile

Proizvođači kućnih plejera na žalost nikada nisu do kraja ispoštovali specifikaciju MPEG-4 ASP standarda. Neke od naprednih mogućnosti ovog standarda nisu podržane u plejerima.  Zbog toga ne može svaki MPEG-4 video biti pušten u svim plejerima. Kompanija DIvX je rešila taj problem tako što je pokrenula svoj program sistematskog testiranja plejera i izradila posebnu specifikaciju Home Theater Profile u okviru mogućnosti MPEG-4 ASP-a koje podržavaju svi kućni plejeri. Video koji je u okvirima Home Theater Profile-a ne koristi baš sve MPEG-4 ASP mogućnosti ali zato provereno radi u svim kućnim plejerima što je ogromna prednost. Home Theater Profile radi čak i na konzolama za video igre nove generacije.
Ako želite video u formatu koji će raditi svugde, i na kompjuterima i na kućnim plejerima, treba da koristite Home Theater Profile. DivX codec i drugi programi koji mogu da enkodiraju u DivX, uvek nude mogućnost da izaberete Home Theater Profile.

H.264 (MPEG-4 AVC)

H.264 je najnaprednija tehnologija video kompresije. Omogućava do 30% snažniju  video kompresiju od MPEG-4 ASP tehnologije. H.264 je osnovni standard za video na budućim Blu-ray diskovima i televiziji visoke rezolucije (HDTV). Nedostatak ove tehnologije je u tome što zahteva dosta snažan procesor pri dekodiranju. Zbog toga ovo je više tehnologija budućnosti nego sadašnjosti jer mnogi današnji kompjuteri nemaju dovoljno snage za reprodukciju H.264 videa u punoj rezoluciji a kućni DVD/DivX plejeri još uvek ne podržavaju ovaj format.
Ova video tehnologja je definisana sa dva tehnički identična standarda "H.264" i "MPEG-4 part 10 (Advanced Video Coding)". Zbog toga se osim naziva H.264 ponekad koristi naziv MPEG-4 AVC.

H.264 kompatibilan sa Blu-ray Disc standardom

Ne može se bilo kakav H.264 zapis koristiti na Blu-ray Disc medijima. Postoji posebna specifikacija kakve parametre treba imati H.264 video da bi bio spreman za Blu-ray Disc. H.264 enkoderi obično imaju mogućnost da odaberete "Blu-ray" ili "Blu-ray profile" i automatski će koristiti parametre za Blu-ray Disc.

HEVC (High Efficiency Video Coding)

HEVC (drugi naziv standarda je i H.265) je budući standard video kompresije koji je trenutno u završnim fazama odobravanja i testiranja. Najverovatnije će biti potpuno završen i odobren tokom 2014-e. HEVC codeci/enkoderi su još u ranim fazama razvoja. Trenutno, DivX 10 je jedini softver koji glatko funkcioniše sa HEVC videom.
HEVC nastoji da postigne evolutivni napredak u odnosu na H.264 kompresiju. Trebalo bi da postigne oko 50% smanjenje bitratea (u odnosu na H.264) uz povećanje kompleksnosti (hardverske zahtevnosti pri enkodiranju i dekodiranju) ili manju uštedu bitratea ali uz smanjenje kompleksnosti. Takodje donosi mnogo veću univerzalnost, fleksibilnost i otpornosti na greške i zastoje tokom video streaminga.
HEVC je dizajniran sa ciljem da zadovolji zahteve sledeće generacije video tehnologija za potrošače i industriju. Podržava sve visoke rezolucije (čak do UHDTV 7680x4320 i 8192×4320), visokokvalitetne boje (čak do 12-bit 4:4:4), visok framerate (čak do 300fps), 3D (stereoskopski) video, progressive scan (svaki frejm je Progressive a Interlaced je omogućen kroz meta-podatake za reprodukciju), podrška za višejezgrene procesore, skalabilnost bitratea tokom video streaminga i sl. zahteve.

Ostali formati video zapisa

Formati video zapisa koj nisu opšteprihvaćeni ali se koriste.

Motion JPEG (MJPEG)

MJPEG je primitivna tehnologija koja video zapis tretira kao seriju JPEG slika. Nema detekcije pokreta  pa je svaka slika nepovezana sa ostalima. Zbog toga ovaj format pruža jako slabu kompresiju. Drugim rečima, da bi zadržao kvalitet slike, fajlovi moraju da budu veliki.
MJPEG se najčešće koristi kod malih gadget video kamera i digitalnih fotoaparata koji mogu snimati video. Pošto digitalni fotoaparati snimaju fotografije u JPEG formatu, logično je da i video snimaju u MJPEG formatu.
Takođe se koristi kod posebnih kamera za video nadzor koje funkcionišu poput fotoaparata nameštenog da uslika po jednu JPEG sliku svake sekunde.
Prednost ovog formata je u tome što veoma  malo zamara procesor pa je sa njima lako obaviti video capturing.
Druga predost je u tome što je sa ovim formatom veoma lako obaviti video montažu. Svaki frejm je zapisan nezavisno (od prethodnog ili sledećeg frejma) pa se svakom frejmu video snimka može pristupiti bez uticaja na ostale.

Motion JPEG 2000

Tehnologija značajno superiornija od MJPEG-a. MJPEG 2000 video zapis tretira kao seriju slika u JPEG 2000 formatu. JPEG 2000 je napredniji format od JPEG-a koji postiže snažniju kompresiju i nema vidljivih nedostataka uobičajenih za JPEG. Najvažnija prednost u odnosu na MJPEG je u tome što se može koristiti i za Lossy i Lossless kompresiju.
Motion JPEG 2000 je zbog superiornog kvaliteta slike i mogućnosti obrade, veoma zanimljiv filmskoj industriji. DCI (Digital Cinema Initiatives), organizacija najvećih holivudskih studija,  je usvojila Motion JPEG 2000 kao format filmske industrije. Koristiće se kao format "digitalne filmske trake" za nove digitalne filmske kamere i digitalne bioskopske projektore.
Video fajlovi koji nose video zapis u Motion JPEG 2000 formatu imaju ekstenziju .MJ2 ili .MJP2 prema standardu.

Huffyuv

Huffyuv je popularan lossless video codec. lossless znači da proizvodi video zapis bez gubitka kvaliteta tj. da je izlazni video identičan ulaznom. Huffyuv je prvenstveno namenjen za video capturing. Nedostatak lossless formata je u tome što stvaraju veoma velike fajlove. Da biste vršili video capturing u ovom formatu morate imati mnogo slobodnog prostora na hard disku. Naravno krajnji cilj je da Huffyuv video zapis malo uredite (iseckate) pa zatim kompresujete tj. konvertujete u neki od popularnih formata za široku upotrebu kao na primer DivX ili DVD.

Lagarith

Lossless video codec sličnih mogućnosti i podjednako popularan kao Huffyuv. Za video capturing je malo bolji izbor nego Huffyuv. Sve ostalo što je napisano za Huffyuv važi i za Lagarith.

VC-1

VC-1 je microsoftov format video zapisa koji se takodje može koristiti na Blu-ray Disc medijima. Ovaj format je slabijih tehničkih mogućnosti od H.264 ali je uključen u Blu-ray Disc specifikaciju radi zahteva nekih industrija koje su već bile opremljene za VC-1. Preporučujemo da ovaj format ne koristite osim ako baš ne morate.

Theora

Theora je besplatan open-source format video zapisa koji se može koristiti legalno bez ikakvog plaćanja licenci.
Prema tehničkim mogućnostima kompresije je nešto slabiji od standardnog MPEG-4 part 2 formata.
Postoji šansa da Theora bude uključena u web standard HTML 5 i da tako postane standardni format videa za web.

Indeo Video

Indeo Video je stari format video zapisa koji je nastao još 1992-e godine. Indeo je bio najpopularniji codec u doba početaka digitalnog videa na PC računarima. Danas je Indeo Video veoma zastarela tehnologija. Ukoliko budete sreli video fajlove starije od 10 godina, moguće je da će neki od njih imati video zapis u Indeo Video formatu.

VP8

Novi format videa. U petom mesecu 2010-e je postao open source i besplatan za svaku upotrebu.
VP8 je delo kompanije On2 Technologies, koja je početkom 2010-e godine preuzeta od internetskog giganta, kompanije Gogle.
Prema tehničkim mogućnostima, sličan je H.264 standardu. Čak ga predstavaljaju kao superiornijeg. Ipak teško je očekivati da će omogućiti snažniju kompresiju. Najverovatnije da će njegova prednost biti u manjim zahtevima za reprodukciju što je veoma bitno za upotrebu na slabijim uređajima.
VP8 sada pošto je besplatan i open source, najverovatnije da će biti usvojen kao web standard za upotrebu u video elementu HTML 5 web standarda. HTML 5 zajedno sa ovim besplatnim codecom omogućiće prikaz videa na web stranicama bez korišćenja ikakvih dodataka za browsere.

Formati audio zapisa (audio streams)

MPEG Audio Layer 1

Standardan format audia zapisa namenjen za korišćenje u MPG containerima uz MPEG-1 ili MPEG-2 video zapis.
Ako se koristi kao elementary stream (samostalni audio fajl) tada uobičajeno nosi ekstenziju .MPA

MPEG Audio Layer 2

Malo napredniji standardan format audia zapisa namenjen za korišćenje u MPG containerima uz MPEG-1 ili MPEG-2 video zapis.
Ako se koristi kao elementary stream (samostalni audio fajl) tada uobičajeno nosi ekstenziju .MPA

.MP3 (MPEG Audio Layer 3)

Definitivno najpopularniji format audio zapisa svih vremena. MP3 zapis pripada identičnim standardima MPEG-1 Audio Layer 3 i MPEG-2 Layer 3.
MP3 audio najčešće koristi bitrate od 128 kbps koji za većinu ljudi daje potpuno zadovoljavajući kvalitet zvuka.
Iako čini deo MPEG-1 i MPEG-2 standarda MP3 se ne koristi uz MPEG-1 i MPEG-2 video. Često ga srećemo u popularnim DivX filmovima tj. AVI container fajlovima sa MP3 audiom i MPEG-4 ASP video zapisom.
MP3 se najčešće koristi samostalno kao format audio fajlova za muziku i kao takav je ekstremno popularan. Naravno MP3 audio fajlovi imaju ekstenziju .MP3

Vorbis

Vorbis je besplatan open-source format audio zapisa koji se može koristiti legalno bez ikakvog plaćanja licenci.
Prema tehničkim mogućnostima kompresije Vorbis je sličan formatu MP3 ali je mnogo manje popularan.
Najznačajniji nedostatak Vorbisa je u tome što nije kompatibilan sa AVI fajlovima tj. ne može se nalaziti u AVI container fajlu.
Vorbis će najverovatnije biti usvojen kao web standard za upotrebu uz HTML 5. HTML 5 će omogućiti puštanje videa i audia na web stranicama bez ikakvih  dodataka za browser.

Ogg Vorbis

Ogg Vorbis je pupularan naziv za format audio fajlova. Radi se zapravo o fajlovima koji su u Ogg container formatu i koji sadrže samo audio zapis u Vorbis formatu. Ogg Vorbis fajlovi imaju ekstenziju .OGG

AC-3 (Dolby Digital)

AC-3 je jedan od najčešće korišćenih formata audio zapisa na DVD Video diskovima. Dozvoljava upotrebu do 6 kanala. Najčešće se AC-3 upotrebljava kao format za takozvani 5.1 surround zvuk. Postiže sličnu kompresiju i sličan kvalitet kao MP3 pa se može koristiti i za DivX filmove.

AAC (Advanced Audio Coding)

Napredni format audio zapisa koji omogućava visok kvalitet zvuka uz visok stepen kompresije. Pri istom bitrateu postiže 20-30% bolju audio kompresiju nego MP3. Najbolje je koristiti ga uz bitrate u opsegu od 80 do 320 kbps. Takodje je poznat kao "AAC LC" ili "LC-AAC" (Low Complexity AAC).
AAC se prvenstveno koristi uz H.264 video. DivX 7 koristi LC-AAC za novi DivX Plus profile. 

HE-AAC v1 (High Efficiency AAC) ili aacPlus

Izmenjena tehnologija koja na srednjem bitrateu omogućava 30% bolju audio kompresiju nego LC-AAC. HE-AAC daje bolju kvalitetu zvuka samo na bitrateu do 80 kbps. Na većem bitrateu ga ne treba koristiti jer u tim slučajevima samo komplikuje proces enkodiranja a ne donosi nikakvo poboljšanje kvaliteta.
Tehnički gledano, HE-AAC v1 je kombinacija tehnologija AAC i "Spectral Band Replication".
Napomena: HE-AAC nije ošteprihvaćeni standard i nije kompatibilan sa mnogim programima. 

HE-AAC v2 ili Enhanced aacPlus ili aacPlus v2

Najnovija tehnologija audio kompresije namenjena za veoma mali bitrate (u opsegu od 16 do 40 kbps) na kojem postiže oko 30% bolji kvalitet nego HE-AAC. Preporučljivo je koristiti ga samo uz manji bitrate od 48 kbps jer u suprotnom nije u prednosti u odnosu na HE-AAC.
Tehnički gledano, HE-AAC v2 je kombinacija HE-AAC i tehnologije zvane "Parametric Stereo".
Napomena: HE-AAC v2 je još manje kompatibilan sa programima od  HE-AAC v1.

AMR (Adaptive Multi-Rate)

Format audio zapisa prvenstveno namenjen za govor. Koristi se kao format zapisa za snimanje govora na mobilnim telefonima. Takođe se koristi kao jedan od audio formata kod mobilnih telefona koji mogu snimati video u 3GP formatu. 

Formati containera (container - fajl koji sadrži video i audio zapis)

.AVI

Najpopularniji format container fajlova na PC računarima. Najčešći AVI fajlovi su tzv. "DivX filmovi" tj. AVI fajlovi koji sadrže video zapis u MPEG-4 ASP formatu i audio zapis u MP3 formatu.
AVI nije industrijski standard ali zahvaljujući "DivX filmovima" postao je toliko popularan da sa njime rade svi programi za obradu videa. Gotovo svi kućni DVD plejeri mogu da puštaju AVI fajlove. Mnogi programi za obradu videa rade isključivo sa AVI formatom.
Radi kompatibilnosti, poželjno je da veličina AVI fajlova ne prelazi 2 GB.

.DIVX (DivX Media Format)

Format veoma sličan AVI fajlovima. Napravljen je tako da zadrži maksimalnu kompatibilnost sa AVI fajlovima ali i da pruži neke naprednije mogućnosti kao što su meniji, više video snimaka, subtitlovi, poglavlja (chapters) itd. Praktično DivX fajlovi su specifični po tome što mogu da sadrže kompletnu DVD funkcionalnost u samo jednom fajlu.
DivX Media Format promoviše kompanija DivX i praktično je postao standard koji se podržava na sve većem broju uređaja. DIVX fajlove možete otvoriti u svim plejerima koji mogu da otvore AVI fajl. Takođe rade na mnogim kućnim plejerima i konzolama za video igre poslednje generacije.
.DIVX fajlovi su takođe zanimljivi web dizajnerima jer se vrlo jednostavno mogu ugrađivati u web stranice.

.MKV (Matroska)

Besplatan open-source format containera koji se može koristiti legalno bez ikakvog plaćanja licenci.
Matroska je napredni format containera koji ima mnogo prednosti u odnosu na AVI i MP4. Najvažnije je to što je univerzalan. Može da sadrži neograničen broj video i audio zapisa u bilo kojem formatu. Iako je tehnički gledano najbolja i ima mnogo prednosti, veliki nedostatak je u tome što Matroska nije industrijski standard pa nije podržana u programima za obradu videa. Podržavaju je samo veoma mali broj kućnih plejera tako da se koristi isključio za video na računaru. Za mnoge manje upućene korisnike računara, Matroska je nepoznat format fajlova. Na sreću dolaze bolja vremena za Matrosku.
MKV fajlovi se najčešće sreću kao piratski HD filmovi i najčešće sadrže video u H.264 formatu i zvuk u AAC formatu. Ako Matroska fajl sadrži samo audio onda nosi ekstenziju .MKA
Dobre vesti za Matroska format!
- Novi DivX 7 odlično barata sa Matroska fajlovima
- Novi standard kompanije DvX, "DivX Plus" koristi Matroska container
- Napokon se pojavio prvi kućni plejer koji otvara Matrsoka fajlove
- Novi operativni sistem Windows 7 kroz komponentu Microsoft Media Foundation imaće ugrađeneo sve što je potrebno za puštanje DivX (.DIVX) i DivX Plus (.MKV) fajlova

WebM

WebM je novi, besplatan i open source, format containera koji se bazira na Matroska formatu. Najverovatnije će biti usvojen kao web standard za upotrebu na HTML 5 web stranicama. WebM container je predviđen da sadrži video u VP8 formatu i audio u Vorbis formatu.
WebM fajlovi nose ekstenziju .WEBM
Još ne znamo tačno ali najverovatnije da će .WEBM fajlove biti moguće puštati u svakom plejeru koji koji pušta .MKV (Matroska) fajlove.

Ogg

Besplatan open-source format containera koji se može koristiti legalno bez ikakvog plaćanja licenci.
Ogg je format containera prevenstveno predviđen da sadrži audio i video zapoise u open-source formatima kao što su Vorbis i Theora.
Ako Ogg fajl sadrži samo audio zapis onda ima ekstenziju .OGA
Ako Ogg fajl sadrži samo audio zapis u Vorbis formatu onda ima ekstenziju .OGG
Ako Ogg fajl sadrži samo video ili i video i audio onda ima ekstenziju .OGV
Za još neke primene ogg container ponekad nosi ekstenziju .OGX
Postoji šansa da Ogg bude uključen u web standard HTML 5 i da tako postane standardni format video fajlova za web.

Ogg Vorbis

Ogg Vorbis je pupularan naziv za format audio fajlova. Radi se zapravo o fajlovima koji su u Ogg container formatu i koji sadrže samo audio zapis u Vorbis formatu. Ogg Vorbis fajlovi imaju ekstenziju .OGG

.OGM

OGM je posebna varijanta Ogg container formata koji može sadržati neke od popularnih audio i video zapisa.
OGM je nastao u vreme kada Ogg specifikacija nije omogućavala da taj container sadrži i video zapis. Međutim format Matroska (MKV) je ubrzo dostigao veliku popularnost pa je OGM format postao praktično nepotreban. Podrška za OGG format je zvanično prestala pre nekoliko godina. .OGM fajlovi su veoma retki i možda nikad ni ne naletite na njih.
Ako imate neki .OGM fajl, preporučujemo da ga remuksujete u .MKV

.MP4

MP4 je format container  fajlova koji je definisan standardom MPEG-4 part 14. Iako je standardan retko se koristi osim na mobilnim telefonima.
Od video zapisa MP4 fajl može da sadrži MPEG-1 ili MPEG-2 ili MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 ASP) ili H.264
Od audio zapisa MP4 fajl može da sadrži AAC ili MP3

.3GP

3GP je standardni container namenjen za video na mobilnim telefonima. U suštini 3GP je pojednostavljena verzija MP4 formata fajlova koja je posebno prilagođena za mobilne telefone i druge male uređaje.
3GP fajlovi mogu da sadrže video zapis u MPEG-4 part 2 (MPEG-4 ASP) ili H.264 formatu.
3GP fajlovi mogu da sadrže zvučni zapis u AMR ili AAC formatu.

MPEG-1 System Stream

Standardni container za MPEG-1 video i audio. Ovi fajlovi gotovo uvek imaju ekstenziju .MPG ili . MPEG

MPEG Program Stream (PS ili MPEG-PS)

Standardni container za MPEG-2 video zapis koji je prvenstveno namenjen za pouzdane medija kao što su optički diskovi, kompjuterski fajlovi i slično. MPEG Program Stream fajlovi na kompjuteru takođe gotovo uvek imaju ekstenziju .MPG ili .MPEG

MPEG Transport Stream (MPEG-TS)

Standardni container koji je namenjen za digitalni televizijski signal i druge oblike emitovanja (broadcasting) audio-video signala. MPEG Transport Stream fajlovi mogu koristiti ekstenzije: .TS , .TP , .TSP , .TRP , .PVA , .M2T
Transport Stream conatineri su složene strukture. Mogu paralelno nositi više video i audio zapisa, subtitlove na više jezika, teletekst, programski vodič i druge prateće sadržaje TV programa.

.VOB

Posebna varijanta MPEG Program Stream containera koji se koristi na DVD diskovima. VOB fajlovi su komplikovane strukture. U sebi sadrže veći broj zapisa videa, zvuka, menije, subtitlove itd. Mogu biti zaštićeni od kopiranja enkripcijom. Kreiraju se samo u specijalizovanim programima za DVD authoring (izradu DVD-a). U većini slučajeva, mogu se puštati u svakom plejeru koji otvara MPG fajlove.

.M2TS (BDAV MPEG-2 Transport Stream)

To je posebna varijanta MPEG Transport Stream containera koja je namenjena isključivo za korišćenje na Blu-ray Disc medijima. Ovaj format nije ograničen na MPEG-2 video zapise već može i H.264 (MPEG-4 AVC). Spominjanje MPEG-2 u nazivu je samo radi sličnosti sa MPEG Transport Stream formatom. Ovi fajlovi nose ekstenziju .M2TS 

Kompletni formati

U ovu grupu ćemo svrstati formate kod kojih je standardizovan i format containera i sve što ide u container.

DivX Plus

DivX Plus izdvajamo kao poseban format fajlova jer se radi o najboljoj kombinaciji popularnih savremenih tehnologija.
DivX Plus su fajlovi u kojima su kombinovana sledeća tri formata:
- Format container fajla: .MKV (Matroska)
- Format video zapisa: H.264 (preciznije H.264 High Profile Level 4.0 )
- Format audio zapisa: AAC (preciznije LC AAC), DivX Plus plejeri takođe podržavaju i AC-3 kao format audio zapisa u DivX Plus fajlovima

Koje su prednosti DivX Plus formata?

Ima ih više ali mi ćemo za sada istaći one najvažnije.
Kombinacija ovih formata je već duže vreme izuzetno popularna na PC računarima ali nije imala neki svoj naziv pa je situacija bila pomalo zbunjujuća i početnici nisu imali pretstavku šta izdvaja ove formate od mnogih drugih.
Velika prednost je što iza DivX Plus formata stoji kompanija DivX, jedna od vodećih kompanija u oblasti video tehnologija. To garantuje da će format biti sve popularniji i da će biti podržan na velikom broju kućnih plejera.
DivX Plus je otvoren format i nije ograničen samo na oficijelene DivX-ove plejere i alatre. Ove fajlove možete kreirati i obrađivati u velikom broju programa. Mnogi od tih programa su potpuno besplatni. Takođe rade u skoro svim plejerima na računaru.
I naravno pošto koristi Matroska format containera, samim tim ima i sve prednosti pomenutog. Do sada je Matroska bila potpuno ignorisana od industrije pa je profesionalni alati nisu ni podržavali.

Upotreba DivX Plus fajlova na web stranicama

Pomoću DivX Plus Web Player plug-ina za web browsere, DivX Plus fajlovi se mogu prikazivati direktno na web stranicama. To je do sada najjbolje video streaming rešenje kada je u pitanju kvaliteta i smanjenje troškova servera. Pošto DivX Plus koristi najsnažnije tehnologije video i audio kompresije, omogućava veći kvalitet videa uz manje troškove servera (jer sa snažnijom kompresijom štedi protok podataka).

AVCHD

AVCHD je familija formata za savremene digitalne kamere (kamkordere). Razvile su ga zajednički kompanije Sony i Panasonic. Veoma dobar i veoma popularan. Prisutan je kao osnovni format snimanja na skoro svim amaterskim i poluprofesionalnim kamerama.

Kompatibilnost sa Blu-ray Disc formatom

AVCHD je dizajniran da bude kompatibilan sa Blu-ray Disc formatima tako da se od AVCHD fajlova može praviti Blu-ray Disc bez ponovnog enkodiranja (rekompresije).

AVCHD parametri

AVCHD koristi isključivo H.264 video kompresiju i Zavisno od uređaja do uređaja, u okviru AVCHD formata mogu da se biraju nekoliko kombinacija sa standardnim HD rezolucijama 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, SD rezolucijama 720x576, 720x480, framerateom 24p 25i, 30i, 50p, 60p, a čak i 3D. Nije moguće kombinovati ove parametre po želji nego su svrstani u nekoliko unapred pripremljenih kombinacija.
Interesantno je da, uz 1280x720 rezoluciju, može se snimati isključivo progressive a framerate može biti 50p (PAL) ili 60p (NTSC) ili 24p (filmski), pa je taj mod snimanja preporučljiv za početnike.
Takođe je interesantno da 25p i 30p nisu ponuđeni ni u jednoj kombinaciji ali je i njih moguće koristiti jer se u zapis tada upisuje i instrukcija da se svaki frejm prikazuje dva puta.
Za audio zapis AVCHD koristi AC-3 (Dolby Digital) sa mogućim framerateom od 64 do640kbps. Takođe je podržan i nekompresovani Linear PCM format audia.
Rezolucija Framerate Aspectratio Bitrate
AVCDH
(prosti AVCHD)
1920x1080
1440x1080
30i
25i
24p
16:9 do 24Mbps
AVCHD Lite 1280x720 60p
50p
24p
16:9
(AVCHD snimci u
SD rezolucijama)
720x480 30i 4:3
16:9
720x576 25i
AVCHD Progressive 1920x1080 60p
50p
16:9 do 28Mbps
AVCHD 3D
1920x1080
1440x1080
30i
25i
24p
16:9
1280x720 60p
50p

AVCHD fajlovi

AVCHD koristi MPEG Transport Stream format containera koji je posebno otporan na oštećenja i nagle prekide snimanja. AVCHD fajlovi koriste ekstenziju .MTS ili .M2TS i možete ih gledati na računaru, na skoro svim Blu-ray Disc plejerima, na mnogim savremenim televizorima pa čak i čak i na nekim konzolama za video igre.
Za obradu je takođe odličan jer svi noviji programi za video montažu podržavaju AVCHD format.

iFrame

iFrame je format snimanja razvijen od kompanije Apple i pre svega namenjen za male i jeftine digitalne kamere. Veoma je precizno definisan i dosta su pametno izabrani "sastojci" tako da slobodno možemo da kažemo da je simpatičan!
- iFrame za format containera koristi .MOV (sličan .MP4 containeru) sa kojim mogu da rade mnogi programi koji standardno otvaraju i MP4 fajlove. Ipak neće baš svi programi da dobro barataju sa ovim formatom pa je to ujedno i najveća mana iFrame formata.
- Format video zapisa je isključivo H.264 i to samo sa intraframe (unutar frejma) kompresijom. To znači da su svi frejmovi "I-frame" tipa tj. svi frejmovi su ključni frejmovi. To značajno pojednostavljuje obradu tih fajlova jer se zapis može seći na bilo kojem mestu i bilo koji frejm može biti obrisan bez naknadne rekompresije (tzv. loseless obrada).
Napomena: još uvek ne znamo sa kojim programom može da se obavlja loseless sečenje iFrame fajlova.
- Rezolucija je isključivo 960x540 što iznosi tačno jednu četvrtinu od Full HD rezolucije što je dosta dobro za amaterske potrebe. Naročito dobro za manje ekrane.
- Video je isključivo Progressive a framerate može biti 25p (25fps progressive) za PAL (evropski standard) ili 30p (30fps progressive) u NTSC varijanti. Ponovo vrhunsko rešenje jer potpuno eliminiše komplikacije sa interlaced videom koji su prava glavobolja za početnike.
- Aspect ratio (DAR) je isključivo 16:9 sa kvadratnim pixelima (PAR 1:1) što je idealno i za moderne televizore i za računare.
- Audio zapis je isključivo u AAC formatu. Naravno odlično rešenje jer je popularno, pruža maksimalnu kompresiju a zadržava i visok kvalitet.
- Neke od specifikacija ovog formata nisu poznate javnosti ali ipak je dosta dobro prihvaćen i nalazimo ga kao jedan od ponuđenih formata snimanja na skoro svim novijim amaterskim kamerama.

Zatvoreni Formati

Formati audio-video fajlova koji pripadaju pojedinim proizvođačima softvera i koriste se uglavnom samo uz njihov softver. Za ovakve formate često kažemo da su "zatvoreni" jer njihove specifikacije nisu dostupne široj javnosti.  Takođe ih nazivamo "zatvorenima" jer se obično ne mogu "otvoriti" u programima za obradu videa.

.ASF i .WMV (Windows Media Video)

ASF ili WMV je microsoftov format audio-video fajla. Često se koristi za video klipove na internet stranicama i za tu namenu je dosta dobro rešenje. Osim primene na web stranicama WMV nije baš praktičan format. Retko koji programi se snalaze sa ovim formatom. Preporučujemo da izbegavate WMV. Pušta se pomoću oficijelnog Windows Media Player-a koji se dobija uz Windows.

QuickTime Movie (.MOV ili .QT)

Apple-ov format MOV je po strukturi sličan MP4 fajlovima ali je jako slabo podržan u programima za rad sa videom. Najčešće ga srećemo kod videa ugrađenog u web stranice na američkim sajtovima. Pušta se pomoću oficijelnog QuickTime Playera ili pomoću alternativnog QuickTime Alternative-a..

Real Media

Real Media je poseban format kompanije Real koji je prvenstveno namenjen za upotrebu na Web stranicama i gledanje pomoću Real Player-a. Koristi se uglavnom u Americi i u nekoliko drugih zemalja sa brzom internet vezom. Real video se kreira i obrađuje  isključivo oficijelnim softverom i zbog toga je poprilično nepopularan. Real Media fajlovi najčešće nose ekstenzije .RM ili .RMVB

.FLV (Flash Video)

Flash Video je format video fajlova koje koristi Adobe Flash Player. Namenjen je za korišćenje na web stranicama. Pušta se direktno iz Flash aplikacija ugrađenih u web stranice. Retko koji program može da barata sa ovim formatom. Sa ovim formatom se srećemo obično samo onda kada skinemo videoklip sa popularnog YouTube sajta.
video majstor  8.9.2013 (prvi put objavljeno 15.5.2008)
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<