BDA kaže, Steve Jobs greši u vezi Blu-ray Disc-a

21.07.2010
Blu-ray Disc logoSteve Jobs, generalni direktor Apple-a, prošlog meseca je rekao da Blu-ray Disc formatu ne predviđa popularnost i da će postati poput mnogih starijih formata koji su bili napušteni pre nego što su zapravo postali mainstream (široko popularni).
Ove nedelje, BDA (Blu-ray Disc Association)  je odgovorila tvrdnjom da Jobs greši. Prema tržišnim analizama Blu-ray Disc ima stopu usvajanja veoma slučnu kao što je imao DVD u istim fazama usvajanja.
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<